Собствено Търсене
                                                  Българите в Румъния         
                                                                   Румъния

население-21 698 000                                                                      площ-237 500 кв.км                     
столица-Букурещ - 2 060 000 жителиЕтнически състав:официални данни от преброяването от 2002г.
румънци-19 409 400-(89.5%), унгарци-1 434 377-(6.6%), цигани-535 250-(2.5%), украинци-61 091-(0.3%)германци-60 080-(0.3%),липовани-36 397-(0.2%),турци-32 596-(0.2%),татари-24 137,сърби-22 518,словаци-17 199,българи-8092,хървати-6786,македонци-731,карашовени-207,чангъи-2165,гагаузи-1200
                                                                            Банат                                                                   Окръг  Тимиш

Население-659 512
Етнически състав-румънци-565 639  83.43%,унгарци-50 556  7.45%,роми-16 054   2.37%,германци-14 174   2.09%,сърби-13 273  1.95%,украинци-7321  1.08%,българи-5562  0.82%

Община Тимишоара-317 651
Етнически състав-румънци-270 487,унгарци-25 131,германци-7142,сърби-6271,роми-3114,българи-1314
гр.Тимишоара-317 660 жители   румънци-270 487,унгарци-25 131,цигани-3114,сърби-6271,немци-7147,българи-1218

Община Арад-172 824
Етнически състав-румънци-82.6%,унгарци-12.9%,роми-1.7%,германци-1.3%,сърби-0.3%,словаци-0.2%,българи-0.15%
гр. Арад-172 824 жители   румънци-82.6%,унгарци-12.9%,немци-1.3%,сърби-0.3%,българи-0.15%
Комуна Дента-3191
с. Брещя-589 жители през 1992 г.     банатски българи-544,румънци-28,унгарци-16.Основано през 1844г.Селото е с най-голям процент българи в Банат.
с. Дента-3191 жители     банатски българи-370, румънци,сърби,немци,унгарци.Основано през 1842г. Според някои данни българите са около 20% от населението.

Община Дета-6418
етнически състав-румънци,унгарци,германци,сърби,българи-129 или 133
гр.Дета-5786 жители  румънци,унгарци,немци,сърби,цигани, банатски българи-133
комуна Дудещ Веке-5807   обхваща три села
етнически състав-българи-2987  51.44%,румънци-2368  40.78%,унгарци-330  5.68%,роми-61,германци-44 и сърби-16.
с. Дудещ Веке (Стар Бешанов)-                                                              банатски българи,унгарци,немци,цигани.Основано 1738г.
с. Колония Булгара (Телепа)-българизирани унгарци и цигани,банатски българи-730,германци.Основано -1866г.
Община Сан Николау маре-13 000
етнически състав-румънци-9951,унгарци-1224,германци-397,сърби-457,роми-366,българи-462
гр. Сан Николау маре-13 000   румънци-76.9%,унгарци-9.8%,българи-462  3.6%,сърби-3.5%,немци-3.1%
Община Рекаш-8599
гр. Рекаш-4955 жители румънци-3670,унгарци-805,сърби-216,немци,цигани,карашовенски българи(шокаци).
Бежанци българи-католици се заселват в Рекаш през 1369 г.През 1927 г. в селището са живеели 722 българи-католици,известни като шокаци.Днес те са похърватени.Вероятно са част от карашовените.Много от тях живеят в Тимишоара и Арад.
комуна Винга-6388
румънци-3396,унгарци-1589,роми-462,банатски българи-512  8%,словаци-155
с. Винга-банатски българи-512,румънци,унгарци,немци.Основано през 1741г.от българи чипровчани и павликяни.После при тях идват и българи католици от Алвинц и Чергъу.Освен като българи,се самоопределят и като палкене,палчене.Днес българите в селото са малцинство сред румънци и унгарци.
-по официални данни Банатските българи са около 6500
-по неофициални данни Банатските българи са около 10 000

                                                Окръг Караш-Северин
Население-339 219
Етнически състав-румънци-88.24%,роми-2.37%,хървати-1.88%,германци-1.84%,сърби-1.82%,унгарци-1.75%,украинци-1.05%
Община Карашова-3260
Хървати(карашовани)-2758  84.60%,карашовени-4.96%,роми-146 4.47%,румънци-4.41%
с. Карашова-2437 жители българи карашовени,които основно се самодекларират като хървати.
с. Нермед(Nermed)-596 жители българи карашовени,които живеят в 150 къщи.Имат най-вече карашовенско самосъзнание и се считат за най-близки до българите.В преброяването са се декларирали като хървати,карашовени или сърби.
с. Ябалче,Ябълча(Jabalcea)-227 жители българи карашовени.Говорят на български торлашки диалект и на румънски.Заселват се в селото през 1564 г.Самодекларират се основно като хървати и в по-малка степен като карашовени.
хърватите и карашовените в общината са българи-католици
около 90% от населението на общината са по произход българи
Община Лупак-3023
хървати(карашовани)-2823 93.38%,румънци-161 5.32%,немци,роми
с. Клокотич(Clocotici)-1036-1110 жители българи карашовени и роми.В селото има много силно хърватско влияние.Част от жителите имат и карашовенско самосъзнание.Местните знаят за родството си с българите.
с. Рафник(Rafnic)-560 жители българи карашовени и малко румънци и роми.Имат най-вече карашовенско самосъзнание,но в преброяванията се декларират за хървати..Считат се за най-близки до българите.
с. Водник(Vodnic)-463 жители Населено с българи карашовени,които са прохърватско настроени.
с. Лупак(Lupac)-964 жители българи карашовени,които се самодекларират като хървати.Основано-1598 г.
-хърватите в общината са българи-католици
-други селища в района с българско население.
с. Плавичевица-българи карашовени
с.Докняча-Намира се до селата Водник и Лупак.Според някои сведения,днешните германци в селото са потомци на българи карашовени.
с.Тирол-642 жители.Намира се в комуна Долчин.В селото живеят карашовени,които са в процес на германизация и хърватизация.Според официалните данни през 1992 г. в селото са живеели 642 румънци,116 германци,59 карашовени и 17 унгарци.През 2002 г. румънците са 435,германците-116,карашовени или хървати-59,унгарци-17.Католиците в селото са 269 .

Карашовените са българска етнографска група,която живее в румънски Банат в района на р.Карашова около гр.Решица.Наброяват между 5000 и  10 000 .По вероизповедание те са католици.Говорят на торлашки български диалект .Предполага се,че карашовените се заселват в Банат през 14 век от района на Тимошко-Зайчарско,Борско,Беловацко.Поради католическото си вероизповедание и силната прохърватска политика,голяма част от българите-карашовени  се самоопределят като хървати.Има и такива,които се считат за отделен народ-карашовани илиза сърби.
Комуна Слатина-Тимиш-3159
с.Слатина-Тимиш(Slatina-Timis)-Населено с жители от български произход,вероятно от групата на карашовените.Слатинците говорят на румънски,но се представят основно за българи,които са румънизирани по език.Някои вече имат и румънско самосъзнание.Едната част от българите са католици,а другата православни.Сред православните  се самоопределят като румънци,въпреки че знаят за българският си произход.Те населяват квартала Слатина Мика.Католиците в квартала  Слатина Маре се самоопределят като католици и българи.В селището като цяло е запазено българското национално съзнание.Българите в Слатина произхождат от района на Тимошко-с.Слатина-Неготинско.Приселили се в новата се земя през 1443 г.Православните българи са румънизирани в средата на 19 век.
Окръг Мехединци
Община Свиница-1132
Етнически състав-сърби (българи шкеи)-988  87.27%,румънци-119,роми-20
с. Свиница-1132 жители,от които 988  87.27% сърби(българи-шкеи),румънци-119,цигани-20.Селото е основано през 1440г или 1443-1444 г.Местните говорят старинен български торлашки диалект,характерен за района на р.Тимок през 15 век.Болшинството от населението се считат за сърби и езикът си за сръбски.Някои се обявяват за свиничани по етнос и считат че са близки до българите.Съседите румънци и други ги наричат българи.Официално жителите на селото са записани като сърби.Местните са православни християни.Според тях те са придошли от тимошкото село Ябуковац.Според Т.Балкански,по вероятно е те да са били жители на с.Скочка в същият район.

Неофициални данни за броя на българите в района на Банат
Банатски българи-6500-10 000
Българи Карашовени-5000- 10 000      
Прабългари-Секели-около 5000
Българи Шкеи-около 4150
Около 20 650- 29 150 българи

Карта на Румъния
Знаме на Румъния
Bulgarnation.com
Next
За българите в Влахия -Букурещ,Илфов
конктакт/contact
гр.Тимишоара
Герб-Стар Бешанов
Стар Бешанов-Църква
Винга-Църква
Телепа-Църква
с.Ябалче
Сайт на българите в Румъния
Реклама/Advertisement
За българите в Трансилвания
За българите във Влахия-Долж,Прахова
За българите във Влахия-Телеорман,Олт
За българите във Влахия-Гюргево,Дъмбовица,Кълъраш
За Страната на секелите и българите в Алба и Сибиу
  Румънски граждани от български произход
    Банатски българи
     6500-10 000
        Карашовени
     5000-10 000
           Секели
      670 000
           Чангъи
      250 000
  Добруджански българи
   15 000-20 000
            Шкеи
       15 000
  Българи във Влахия
      200 000
        Гагаузи
    1200 - 3 000
  Македонски българи
      731-10 000
            БРОЙ
1 150 000-1 190 000
Facebook
За българите в Румъния-Молдова и Добруджа
За българите в Окръг Олт
Българи в Румъния-Етнически карти