Собствено Търсене
                                 Българите в Молдова

                                                                         
                                      Молдова

население-3 383 332                                                                                         площ-33 843кв.км
Столица-Кишинеу-716 000
                                        
Етнически състав според преброяването от 2004г.
молдовци-2 564 849 ( 75.8%),украинци-282 406  (8.35%),руснаци-201 218  (5.95%),гагаузи-147 500 ( 4.36%),румънци-73 276  (2.17%),българи-65 662   (1.94%),цигани-12 271  0,36%,евреи-3608  0,11%,поляци-2383  0,07%,други-30 159  (0,89%)

-Преброяването от 2004 г.не включва населението на Приднестровието,където българите-славяноезични-13 858  2,50% и тюркоезични-4096  0,74%  са около 3,2 % от населението.Общата им численост възлиза на около 20 000.

За цялата територия на Молдова,включително Гагаузия и Приднестровието към 2004 г.
Население-3 938 679
Етнически състав- молдовци-2 742 231 ( 69.62%),украинци-442 475  (11.23%),руснаци-369 896  (9.39%),гагаузи-151 596 ( 3.85%),румънци-73 529  (1.87%),българи-79 520   (2.02%),цигани-12 271  0,32%,евреи-4867  0,12%,поляци-4174  0,11%,други-57 613  (1,46%)

.-тюркоезичните българи са записани в преброяването като гагаузи.
-волжките българи са записани като чуваши.                                                  Тараклийски район
                                                                  43 154

Културно-автономен район на българското славяногласно малцинство.
Славяногласните българи представляват 65,56% от населението на района.Техният брой според официалните данни е 28 293.В района живеят и молдовани-13,9%,гагаузи-3 500 (8,3%),украинци-6,1%,руснаци-5%,румънци-1%.,цигани-0,5%

гр.Тараклия-13 700 жители   славяноезични-10 732 (78- 90%) и тюркоезични българи,молдовци,руснаци,украинци.Основан през 1813г.
с. Кортен(Korten)-3407-4500 жители  славяноезечни българи-3036 89.11%,руснаци-2.88%,молдовци-2.38%,тюркоезични българи-2.67%,украинци-1%,цигани-1%.Основано през 1829 г. най-вече от приселници от с. Кортен
-Сливенско.В селото има Сливенска и Ямболска махала.
с. Чалък-тюркоезични-50% и славяноезични българи-20%,молдовци-20%,руснаци,украинци.
с. Алуату- молдовци-60%,българи-35%
с .Балабану-молдовци-52%,славяноезични-27% и тюркоезични-15% българи,руснаци.
с.Софиевка-тюркогласни българи-840  43%,молдовци-30%,славяноезични българи-20%,руснаци.Приселници от с.Янково-Варненско.
с. Кайраклия(Cairaclia)-2127 жители  славяноезични българи-1733  81,6%, тюркоезични българи-8.47%,молдовци-3.77%,украинци-2.64%,руснаци-2.82%.Основано през 1822г.
с. Твардица,Твърдица(Tvardica,Tvardita)-между 5882 и 7000  жители    славяноезични българи-5396 91,7%,молдовци,тюркоезични българи,украинци и руснаци.Селото е основоно през периода 1828- 1830г. и има 1700 къщи.Приселници от Твърдица и близкото село Хайнито и от Софийско.Жителите на селото се самоназовават шопски българи.
с.Старо Валя Пержей(Valea Perjei)-4986 жители  славяноезични българи-3792  76%,молдовци-20%,руснаци и тюркоезични българи.
с. Горна Албота-1333 жители  славяноезични българи-65%,молдовци-20%,тюркоезични българи-10%,руснаци.
с.Долна Албота-825 жители славяноезични българи-62.79% ,молдовци-22.67%,тюркоезични българи-6.18%,руснаци-5.94% и украинци-2%.
с.Мирное-тюркоезични българи-320 30%,молдовци,славаноезични българи-20%,украинци,руснаци.
с.Чумай-тюркоезични българи-30%,украинци-30%,молдовци-17%,славяноезични българи-14%,руснаци-10%.Приселници от с.Куманово и с.Капакли-Варненско.
с.Виноградовка-тюркоезични българи-27%,молдовци,руснаци,славяноезични българи-13%,украинци.
с.Кириловка-украинци,тюркоезични българи,молдовци,славяноезични българи.
с.Мусаиту-украинци,молдовци,руснаци,тюркоезични и славяноезични българи.
с.Будей-молдовци,славяноезични българи-22%,украинци,руснаци,тюркоезични българи.
с.Дерменджи-молдовци и българи
с.Салчия-тюркоезични-50% и славяноезични българи-23%,молдовци,руснаци и украинци
с.Ореховка-славяноезични българи,молдовци,тюркоезични българи.
с.Новоселовка-славяноезични -48% и тюркоезични-20% българи,руснаци,молдовци и украинци.Приселници от с.Памукчии-североизточна България.
с.Хиртоп-молдовци-55%,българи-45%
с.Самурза-молдовци,тюркоезични и славяноезични българи,руснаци.
с.Нови Кортен-222 жители славяноезични-70% и тюркоезични българи-20%,молдовци.Приселници от с.Коньово-Бургаско.
с.Бируинца или Борчаг-молдовци и тюркоезични българи

-В района живеят и около 3500 тюркогласни българи гагаузи.
-Общо броят на гражданите в района с български произход е около 31 800

                                                                          
                                                      Бесарабовски район
                                                                 29 000 жители

                                                                                                                                                                  
  Етнически състав-молдовци-69,8 %,българи-1537   (5,3 %),украинци-6,7%,руснаци-8,9%,гагаузи- 2 200  (7,7 %),румънци-1,5%
                                                                                                        
Бесарабяска-12 876 жители  молдовци-35%,руснаци-20%,тюркоезични-20% и славяноезични-10% българи,украинци-15%.
с.Карабибир-тюркоезични българи и молдовци.
с.Исерлия-молдовци-40%,славяноезични-27% и тюркоезични българи,руснаци и украинци.
с.Ивановка-молдовци,украинци и българи.
с.Богдановка-молдовци и българи.Приселници от варненското с.Опанец.
с.Башкалия- В преброяването населението е записано основно като молдовци и малко гагаузи.Според други данни болшинството от населението представляват славяноезичните българи.От това село е и бившия премиер на Молдова-Василе Тарлев,който е етнически българин.Приселници от селата Изворник и Есеница-Североизточна България..                                                            Кантимирски район
                                                                           60 000

Етнически състав-молдовци-88.3 %,българи-3736  6.2 %,украинци-1,6%,руснаци-1,2%,гагаузи-540  0.9 %,румънци-1,5%

.
гр.Кантемир-молдовци,славяноезични българи-10%,руснаци,тюркоезични българи,украинци.
с.Стояновка(Stojanovka)-1372 жители    българи-1055  76,9%,молдовци,руснаци.Българите са приселват в селото през 1902 г. от бесарабските селища Кортен,Чадър Лунга,Валя Пержей.
с.Голещи-молдовци и българи-5%
с.Каниа-молдовци и малко българи.
с.Тараклия-българи-65%,молдовци.
с.Плоп-молдовци-65%,славяноезични българи-20%,руснаци,тюркоезични българи.
с.Кииету-молдовци и малко българи.
с.Димитровка-молдовци-65%,българи-35%.
с.Викторова,Викторовка-1322 жители   славяноезични българи-59.38%,молдовани-37.44%,украинци-1.29%,руснаци-1.21%,тюркоезични българи-гагаузи-0.08%
с.Баймаклия-молдовци,малко славяноезични и тюркоезични българи.
с.Тараклия-молдовци,тюркоезични българи-35%
с.Цолица-молдовци-50%,българи-40%.
с.Антонещи-молдовци-73% и българи-27%.
с.Вишновка-молдовци,тюркоезични и славяноезични българи,руснаци.
с.Чобалакчия-молдовци и българи


                                              Чимишлийски район
                                                                            60 925


Етнически състав-молдовци-52 972   (86.9%),украинци-3376  (5.5%),руснаци-2371  (3.9%),българи-1341  (2.2%),гагаузи-278  (0.5%),румънци-331  (0.5%)

гр. Чимишлия-12 800 жители   молдовци-75%,украинци,руснаци , тюркоезични българи-гагаузи,евреи,славяноезични българи и цигани.
с.Димитровка-българи-65%,молдовци.Приселници от с.Градище-Варненско.
с.Максимени-българи-55%,молдовци-43 %,украинци.Приселници от с.Градина-Варненско.
с.Екатериновка-молдовци,украинци,руснаци и българи.
с.Михайловка-молдовци,руснаци,украинци,българи.
с.Ново Валя Пержей-молдовци-55%,българи-40%,украинци и руснаци.                                                         
Карта на Молдова
Знаме на Молдова
Bulgarnation.com
Next
За българите в Кишинеу и Приднестровието
конктакт/contact
Тараклийският университет
Символът на Тараклия
с.Твардица-Паметник на Левски
с.Твардица
с.Твардица-Църква
Етническа карта на Молдова
За българите в Гагаузия