Собствено Търсене
                       Българите в Сърбия                                                           Пчински окръг


Население-227 690
Включва общините-Прешево,Буяновац,Трговище,Вранье,Владичин хан, Сурдулица,Босилеград
Център- гр.Вранье-55 050

Етнически състав-сърби-147 047  (64.58%),албанци-54 795  (24.07%),роми-12 073  (5.30%),българи-8 491  (3.73%)

-огромното мнозинство от сърбите в окръга са сърбизирани българи-торлаци,които говорят на торлашки диалект,който е почти един и същ с шопският диалект.


                 


                                                          Община Босилеград
                                                                          36 села


  -според официалните данни през 90-те години на 20 век, община Босилеград има население от 11 644 жители.Българите са 89.8%,сърбите-5%,ромите-3%,черногорците-2%
  -според преброяването от 2002г. общината има 9931 граждани,които по етнически произход са разпределени по следния начин:българи-7 036   (70.86%),сърби-1308  (13.17%),други-16%


-според неофициалните данни българите са над 90% от населението на общината и наброяват около 9000.


Брой на населението в селищата на община Босилеград според преброяването от 2002 г.

гр. Босилеград-общински център-2702 жители
българи-2072  76.68%,сърби-247   9.14%,югославяни-24,македонци-9,непоказали-29  1.07%
с. Дукат-397 жители  българи-366  92,19%,сърби-22  5,54%,непоказали-3
с. Горно Тлъмино-184 жители     българи-148   80.43%,сърби-11   5.97%
с. Долно Тлъмино-211 жители    българи-196  92.89%,сърби-12   5.68%,македонци-1
с. Горна Лисина-474 жители       българи-202   42.61%,сърби-175   36.91%,югославяни-9,македонци-1
с. Долна Лисина-316 жители     сърби-122  38.60%,българи-93   29.43%,югославяни-7,македонци-2,непоказали-31
с. Бистър-174 жители   българи-123   70.68%,сърби-33  18.98%
с. Извор-115 жители  българи-108   93,91%,сърби-5   4,34%,югославяни-1
с. Рибарица-39 жители  българи-27   69.23%,сърби-12   30.76%
с. Бранковци-116 жители    българи-92  79.31%,югославяни-19  16.37%,сърби-2,македонци-1,непоказали-1
с. Ярешник-93
с. Караманица-83 жители   сърби-61   73.49%,българи-20   20.49%,македонци-1
с. Млекоминци-126 жители   българи-78   68.9%,сърби-15  12%
с. Ресен-85 жители   българи-79   97,53%,югославяни-2
с. Жеравино-21  жители   българи-6  28.57%,сърби-4  19.04%,македонци-1  4.74%
с. Барйе-7 жители.В преброяването жителите са се самоопределили като сърби.
с. Бресница-77 жители  българи-55  71,42%,сърби-19  24,60%,
с. Горна Любата-485 жители    българи-415   85.56%,сърби-32  6.59%,непоказали-8
с. Долна Любата-395 жители    българи-315   79.74%,сърби-62  15.69%
с. Радичевци-174 жители  българи 74  45.12%,сърби-17,македонци-3,югославяни-2
с. Груинци-93 жители  българи-90  96.77%,украинци-2  2,13%
с. Назърица-76 жители   българи-67  88.15%,сърби-7   9.21%
с. Белут-85 жители       българи-57   67%,югославяни-18  21.17%,сърби-10   11.76%
с. Паралово-133 жители  българи-105   78,94%,сърби-26  19,54%,непоказали-1
с.Плоча-100 жители   българи-60  60%,сърби-14   14%,югославяни-2,непоказали-2
с. Мусул-125 жители    българи-106   84.8%,сърби-19   15.2%
с.Райчиловци-1817 жители   българи-1262   69.45%,сърби-153   8.42%,югославяни-71,македонци-10,неопределили се-6
с.Църнощица-190 жители   българи-105   55.26%,югославяни-43  22.63%,сърби-8   4.21%,македонци-2
с.Милевци-140 жители  българи-129  92.14%,македонци-1,непоказали-3
с.Зли дол-193 жители    българи-106   54.92%,сърби-76   39.37%,югославяни-2
с.Доганица-50 жители    българи-44   88%,сърби-6   12%
с.Долна Ръжана-79 жители   българи-52   65.82%,сърби-11   13.92%
с.Горна Ръжана-95 жители    югославяни-61  64.21%,сърби-18  18.94%,българи-15  15.72% 
с.Голеш-36 жители   българи-18   50%,сърби-8   22.22%,македонци-8   22.22%,югославяни-1
с.Гложие-327 жители   българи-176   53.82%,сърби-73  22.32%,югославяни-20,непоказали-17
с.Буцалево-22 жители    българи-19  86.32%,югославяни-2  9.09%
с.Рикачево-българи


-Цялата община Босилеград влиза в състава на  т.н. Западни покрайнини.Местното население е от шопската етнографска група.


       

                                                              Община Сурдулица

                                                             
население-22 190
етнически състав-сърби-18 274,роми-2119,българи-1004,югославяни-106

Брой на населението в селищата на община Сурдулица с българско присъствие според преброяването от 2002 г.

гр.Сурдулица-10 914   сърби-9108  83.45%,роми-1176  10.77%,българи-196  1.79%,югославяни-52,македонци-23,черногорци-23,непоказали-93  0.85%               Според други данни съотношението в града е следното-сърби-70%,българи-20%-2180,цигани-10%
с. Клисура-332 жители    българи-199  59,93%,сърби-101  30,42%,югославяни-1,непоказали-3
с. Стрезимировци-53 жители   българи-47   88.67%,югославяни-4  7.54%,сърби-2  3.77%
с. Божица-333 жители   българи-216  64.86%,сърби-93  27.92%,югославяни-5  1.5%,македонци-1,непоказали-9  2.70%
с. Топли дол-122 жители   българи-69  56.55%,сърби-46  37.70,македонци-1,непоказали-2  1.63%
с. Паля-18 жители    българи-16  88.82%,сърби-2  11.11%
с. Кострашевци-81 жители  българи-73  90.12%,сърби-4  4.93%,югославяни-2  2.46%
с. Драинци-78 жители  българи-70  89.74%,сърби-2,югославяни-1,непоказали-1
с. Сухидол-69 жители    българи-38  55.8%,югославяни-29  42.02%,сърби-2  2.89%
с. Грознатовци-40 жители  българи-32  80%,югославяни-5  12.5%,сърби-3  7.5%
с. Кулумица-7 жители  българи-3  42.85%,сърби-1
с.Аликанце-1503 жители   сърби-1409  93.75%,българи-32  2.12%,югославяни-5,македонци-2,непоказали-36  2.39%
с.Масурица-1245 жители   сърби-1047  84%,роми-175,българи-6,македонци-1,непоказали 14  1.12%

  -Част от селищата на общината,които до края на Първата световно война са били на българска територия,попадат в историко-географската област Западни покрайнини.Българите от тези селища са от шопската етнографска група.
  -сръбското население на общината са асимилирани българи-торлаци или шопи.

-Селища в община Сурдулица населени със сърбизирани торлаци или шопи

Бациевце,Бело поле,Биковце,Битвръджа,Власина Округлица,Власина рид,Власина Стойковичева,Вучеделце,Горна Козница,Горно Романовце,Данино село,Дикава,Долно Романовце,Дълги дел,Дугойница,Загужане,Йелашница,Калабовце,Киевац,Лескова бара,Мечкатица,Ново село,Ръждавица,Стойковце,Сувойница,Топли до,Троскач,Чурковица

        -Според официалните данни българите в общината са 1004
        -По неофициални данни с българско самосъзнание са около 3500 жители,а от български произход е почти цялото славяноезично население на общината.
Bulgarnation.com
Българите в Сърбия-Начало
Next
За българите в Пчински Окръг-Вранье,Буяновац
гр.Сурдулица
Герб на Босилеград
гр.Босилеград
Главната улица на Босилеград
Паметникът на Левски в града
Църквата в с.Извор
Църквата в с.Клисура
  • Сайт за Босилеград
  • Официален сайт на община Босилеград
  • Сайт на Културно-информационния център на българското малцинство в Сърбия
За българите в Окръг Бор,Ябланишки окръг
За българите в Зайчарски окръг и Нишавски Окръг
За българите в Западните покрайнини-Цариброд,Бабушница
За българите във Войводина-Южнобанатски Окръг
За българите във Войводина-Нови Сад,Суботица,Зренянин