Собствено Търсене
                        Българи в Русия


             Свредловска /Екатеринбургска/  област
                                                          4 486 214 жители-Етнически състав : руснаци,волжки и дунавски българи-182 447,украинци,немци, башкири,марийци
-Официално волжките българи са записани като "татари" - 168 100,чуваши-11 500 .В графата българи са включени потомци на преселници бесарабски и кримски българи,които наброяват между 1183 и  2 847.
-Център : гр. Екатеринбург-1 332 204 жители    руснаци,волжки-българи мохамедани,украинци,немци.                                                       Област Пенза
                                                          1 452 941 жители-Етнически състав-руснаци,волжки българи-93 500,мордвини,украинци
-Официално волжките българи са записани като "татари" и "чуваши".Волжките българи мохамедани  са 86 800,а "чувашите"-6700 са мнозинство в Неверкински район.Волжки българи живеят и в градовете Пенза и Неверкино.
-местните "татари " спадат в голямата си част към групата на мишарите,за които е спорно дали са наследници на волжките българи или на буртасите.
-Център : гр. Пенза
                                                Саратовска област
                                                          2 668 310 жители
                                              

-Етнически състав-руснаци,казахи,украинци,волжки българи-73 000,арменци
-Официално българите са записани като "татари" и "чуваши". Волжките българи-мохамедани са 57 600,а "чувашите"-16 000 и обитават главно Балаковски район.
-Волжките българи живеят главно в градовете Балаково и Саратов.
-Център : гр. Саратов-830 900 жители  руснаци,казахи,волжки българи мохамедани,украинци,чуваши
-Волжките българи-мохамедани т.н. "татари" живеят основно в Базарно-Карабулакски район,Дергачьовски район,Ержовски район,Петревски и Саратовски район.В 10 села представляват 100% от населението,а в 19 живеят смесено с други народности.
                                 
                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  
                         Оренбургска област                                                             
                                                                           

                                                       
2 179 000 жители
-Етнечески състав-руснаци-1 611 000,волжки и дунавски българи-186 000,башкири-52 700,украинци,немци,мордвини,казахи
Официално българите са записани като "татари" 166 000 (7%) , "чуваши" - 17 200 и българи.

Център : гр. Оренбург-565 000

Абдулински район -19 500 жители      чуваши- 2 922 /16,9%/
-Селища населени с чуваши-с. Николское, с. Артьомовка /58%/, с. Захаркино /75%/, с. Верхней Курмей /54%/, с. Стефановка Перва, с. Исакийно, с. Нижни Курмей, с. Василевска /49%/, с. Артимоновка
гр. Абдулино - 21 500 жители     чуваши-780 /3,6%/

Бугуруслански район     чуваши 638 /2,8%/
-Селища населени с чуваши-с. Верхнеигнашкино, с. Андреевка, с. Калкино, с. Малояшкино /77%/

Бузулукски район -60 000 жители     чуваши- 470 /1,6%/
-Селища населени с чуваши-с. Сидоркино /38%/, с. Стрелица /20%/
гр. Бузулук -87 300 жители     чуваши- 784 /0,9%/

Грачевски район     чуваши- 1 402 /8,8%/

Курманаевски район      чуваши-1 050 /4,5%/
  -Селища населени с чуваши-с. Егоровка /48%/, с. Михайловка /62%/

Матвеевски район      чуваши- 588 /3,8%/
   -Селища населени с чуваши-с. Дружба /23%/, с. Красная поляна /49%/, с. Чапаево /265/

Сорочински район       чуваши- 1 224 /7,6%/
   -Селища населени с чуваши-с. Березовска /79%/, с. Ивановка /21%/, с. Пронкино /67%/

Александровски район -19 900 жители          чуваши в с. Мирний /37%/

Аксакеевски район - чуваши в с. Хлебодаровка /44%/, с. Петровка /36%/, с. Руческ /21%/, с. Самаркино

Шарпикски район - чуваши в с. Вишневка, с. Бобровка /57%/

Район Северное
-Етнически състав-руснаци-50%,мордвини-30%,волжки българи-мохамедани-20%
гр. Северное-5000      руснаци-30%,волжки българи-мохамедани-30%,мордвини-30
с Кряжей,с Бакаево-волжки българи-мохамедани

Чуваши живеят и в Новоорски район, Первомайски район, Адамовски район.

                                   
гр. Новотроицк -104 900 жители    чуваши- 1 025 /0,9%/, гр. Орск -247 600 жители руснаци-80.5%,украинци-4.1%,волжки българи-мохамедани-4%,чуваши-1 870 /0,7%/,                                                                                                                                      гр. Оренбург -538 600 жители     руснаци,волжки българи-мохамедани,башкири,чуваши- 1 977 /0,4%/, дунавски българи.
                                                                                                                              
Волжки българи-мохамедани живеят в районите на градовете  Бугуруслан, Асакеево, Абдулино, Матвеевка, Державино, Пономаревка,Саракташ.

-В областа живеят няколко хиляди волжки българи-бурзяни,които са записани като
башкири.

                                                Волгоградска областЕтнически състав-руснаци,украинци,казахи,волжки българи-37 080

-Официално  волжките българи са записани, като "татари" - 28 641 и "чуваши"-8 439
"Чувашите" населяват главно Биковски район. Повечето волжки българи живеят в центъра Волгоград.
-Център : гр. Волгоград-981 900 жители руснаци,казахи,украинци,волжки българи-мохамедани,чуваши.Саратов-Университета
Оренбург-Съборна Джамия
гр.Екатеринбург
Екатеринбург-Джамия
гр.Волгоград
Bulgarnation.com
Next
За българите в Кировска и Нижне-Новгородска Област
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Челябинска и Уляновска Област
 • За българите в градовете и районите на Башкирия
 • За българите в Башкортостан
 • За българите в Пермски край
 • За българите в Марий Ел,Мордовия
 • За българите в Удмуртия
 • Волжки българи мохамедани

 • Чуваши

 • Кряшени

 • Бесермяни

 • За българите в Сибир
 • За българите в Карачаево-Черкезия
 • За българите в Кабардино-Балкария
 • За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ