Собствено Търсене
                        Българи в Русия


                                                   Кировска област
                                                                  1 503 529


-Етнически състав-руснаци-91.8%,волжки и дунавски българи-47 000 
3.1%,марийци-2.6%,удмурти-1.4%
-Център : гр. Киров-464 000 жители  руснаци-95,52%,волжки българи мохамедани-4455  0,88%,чуваши-435 0,08%
-Официално българите са записани като "татари" - 43 400, "чуваши"-1900 , българи, кряшени и бесермяни. В графата "българи" попадат потомци на бесарабски и кримски българи.Кряшените-волжки българи-християни обитават Килмезки и Малмижки район.
                                      Нижни-Новгородска област-Етнически състав-руснаци,волжки българи-62 000,мордвини,украинци
-Център : гр. Нижни- Новгород-1 280 355 жители
-Официално българите са записани като "татари" - 50 600 и "чуваши"-11 400.
-волжките българите населяват главно гр.Нижни - Новгород
-болшинството от местните "татари " са Мишари,за които се предполага,че са смесица от мочари,кипчаци,волжки българи и буртаси.Краснооктябърски район-14 456

мишари-28 села,руснаци,мордвини
Център-с.Уразовка-2143
с.Рибушкино-най-голямото мишарско село

Сергачки район-35 000

руснаци-84.8%,мишари-11.6%,мордвини-3.6%
Волжки българи-мишари-7 села
с.Кочки-Пожарки,с.Шубино,с.Пища,с.Камкино,с.Грибаново

Пилнински район-25 474

руснаци-19 815,мишари-4138,мордвини-1080
с.Петрякси,с.Мочилей,с.Красная Горка

Сеченовски район

руснаци,мордвини,мишари
с.Красни Остров

Балахински район-81 953

руснаци,мишари

Вадски район-16 100

руснаци,мордвини,чуваши,украинци

Варнавински район-12 800

руснаци,украинци,белоруси,мишари-0.3%

Ветлужки район-19 700

руснаци-98%,украинци,белоруси,марийци,мишари,чуваши

Воротински район-23 500

руснаци,чуваши,марийци

Спаски район-13 500

мишари-4 села и руснаци

Починковски район-34 200

руснаци-98%,мордвини,украинци,мишари,чуваши

Лукояновски район-11 400

руснаци,мордвини,мишари,арменци

Лисковски район-20 960

руснаци,чуваши-1%,украинци,мордвини,марийци,мишари-0.1%

Навашински район-27 800

руснаци-98%,узбеки,цигани,мишари

Перевозки район-18 000

руснаци-95%,чуваши-2.4%,мишари-0.4%,украинци,мордвини,марийци

Чкаловски район-27 900

руснаци,мишари,башкири,удмутри,чуваши,мордвини

Далнеконстантиновски район-24 600

руснаци-95.3%,мордвини-0.8%,марийци,чуваши-1.1%

Первомайски район

руснаци,мордвини
с.Верзеляй-мишари

Княгински район

руснаци,мишари-1 село


.
                                                       Произход на мишарите

       Съществува теория,според която мишарите произлизат от смесването на волжки българи (най-вероятно сувари),кипчаки (кумани) и мещери.
Според друга теория мишарите са потомци на буртасите,които са били в много близко родствено отношение с българите.В един определен момент буртасите се смесват с куманите и маджарите и така се поставя началото на етногрупата на мишарите.
Има и мнения,че мишарите са преките наследници на татаро-монголите ,които подсилени кръвно от многобройните кумански племена покоряват огромна територия в Евроазия.
В антропологическа гледна точка мишарите притежават кавказки черти и се отнасят към понтийския европейски вид.
-Мишари-живеят в Сибир,Финландия,гр.Москва, гр.Санкт Петербург,Московска
област,гр.Касимов,Нижни Новгородска област-Сергачки район,област Пенза,Уляновска област,Естония и гр.Талин-Астрахански татари-живеят в Астраханска област.Техният етногенезис е резултат от смесването на ногайци,волжки българи,хазари и кумани.В гр.Астрахан още от средновековието има голяма волжко-българска колония,най-вече от търговци.В антропологичен план при тях доминира Южносибирският монголоиден тип.В наши дни те наброяват 70 590.
Нижни-Новгород-Джамията
гр.Нижни Новгород
гр.Киров
гр.Киров
Bulgarnation.com
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Свредловска и Оренбургска Област
 • За българите в Челябинска и Уляновска Област
 • За българите в градовете и районите на Башкирия
 • За българите в Башкортостан
 • За българите в Пермски край
 • За българите в Марий Ел,Мордовия
 • За българите в Удмуртия
 • Волжки българи мохамедани

 • Чуваши

 • Кряшени

 • Бесермяни

Next
За българите в Сибир
 • За българите в Сибир
 • За българите в Карачаево-Черкезия
 • За българите в Кабардино-Балкария
 • За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ