Собствено Търсене
                           Българи в Русия

                                   ПРИУРАЛИЕ


                                                       Република Башкортостанплощ : 143 600 кв./м.                                                                                население : 4 104 336
столица : град Уфа

Официалните данни от Преброяване-2002г
етнически състав : руснаци - 36.3% /1 490 715/, башкири -  29.3%   / 1 221 302 /, волжки и дунавски българи - 27,1% / 1 112 969/, украинци- 1.3%   55 000,марийци-2.6% 105 829,удмутри-23 000,мордвини-0.6%   26  000
Официално българите са записани като : "чуваши" - 2.9% /117 317/,  "татари" -  
24.1% - 990 702, "кряшени"-4500 и българи-450

Неофициалните данни са следните:
Население:4 147 418
Етнически състав-руснаци-36.7% (1 521 570), волжки и дунавски българи-32.34%           ( 1 341 690),башкири-23.5% (977 138)
-към числото на българите са включени следните етнографски групи:
волжки българи-мохамедани-29.3% (1 215 421),волжки българи-чуваши-
2.9%(117 317),волжки българи-кряшени-4500 и славяноезични българи-450

-В Североизточна Башкирия "татарите" и башкирите са смесени и често сменят националното си самоопределение.Това се отнася също и за етнографската група на волжките българи-тептяри.
-В числото на башкирите е включена една чисто волжко-българска етнограф-
ска група-тази на Бурзяните.Техният брой е над  100 000


                                          Райони с волжко-българско население:

Аургазински район -39 200 жители                                                                             
      - волжки българи-мохамедани-18 770   48.2% и "чуваши"-12 500  32.2% ,башкири-10.7%,руснаци-4.9%,украинци-2%

Абзелиловски район                         волжки българи-мохамедани-1180   3.1 %

Алъшеевски район-48 600 жители                                                                   
          - волжки българи-мохамедани-18 930   40.5%,башкири,руснаци

Архангелски район                         волжки българи-мохамедани-2240     10.9%

Аскински район -24 200 жители                                                                                
       башкири, волжки българи-мохамедани-5610   23.9%,руснаци

Баймакски район-43 500 жители                                                                             
       башкири-бурзяни-82.7%,руснаци,волжки българи-мохамедани-2860
Бакалински район-32 300                                                                                       
       Волжки българи-мохамедани-20 100    62.2% и кряшени-28%,руснаци,башкири

с. Бакали-населено основно с кряшени

Бижбулякски район -27 600 жители                                                                            
       волжките българи са абсолютно мнозинство. Тук живеят волжки българи "чуваши" 10 400   37,5% и волжки българи-мохамедани-9722   35.8%,башкири

Бураевски район - 30 000 жители                                                                                                  
       Волжки българи-мохамедани -15 100   50.8%, башкири - 43%,удмутри

Белебеевски район - смесено население - руснаци и волжки българи. В района живеят волжки българи-мохамедани-3950 /23.8%/ и "чуваши" - 3 900 /23,8%/

Балтачевски район -24 900                                                                                              
       волжки българи-мохамедани -14 730   59% , башкири.-22%,марийци
       
Белокатайски район                                                                                                             
       руснаци,башкири,волжки българи-мохамедани-1070    4.9%

Белорецки район                                                                                                              
       руснаци,башкири,волжки българи-мохамедани-1400    4.2%

Бирски район-57 100 жители                                                                                           
       руснаци,марийци,волжки българи-мохамедани-2600    13.7%

Благоварски район-25 000 жители                                                                                        
       волжки българи-мохамедани-14 520    59.8%,руснаци,башкири

Благовещенски район-47 200 жители                                                                                                       
       руснаци,волжки българи-мохамедани-8230   17.6%,марийци,башкири

Буздякски район- 31 000                                                                                                              
       волжки българи-мохамедани -19 755     64.7%,башкири,руснаци
Бурзянски район-17 755 жители      97% башкири-бурзяни
      
Гафурийски район -36 000 жители                                                                                                           
       башкири,руснаци, 2 600 "чуваши"и 8450 волжки българи-мохамедани-23.7%

Девлекановски район -42 000 жители                                                                             
       башкири, 1 000 "чуваши".и 8765  волжки българи-мохамедани-22.6%,руснаци

Дюртюлийски район                                                                                            
       Волжките българи "чуваши" са  2 900 и са над 10% от населението на раойна.Волжките българи-мохамедани са 33 260   59.1%.В района живеят и башкири и марийци.

Дувански район-31 100 жители                                                                                                               
       руснаци,башкири,волжки българи-мохамедани-4240     14.2%

Ермекеевски район-18 000 жители                                                                                                          
       волжки българи-мохамедани -9880    54.4%,чуваши,башкири

Зианчурински район                   волжки българи-мохамедани-3510       12.9%

Залаирски район- 19 000 жители                                                                                                               
       башкири,руснаци,чуваши,волжки българи-мохамедани-730    3.9%

Иглински район - 42 800 жители                                                                                                               
       руснаци,башкири,волжки българи-мохамедани-8250   18.9%  и 1 000 чуваши
с.Чуваш-Кубово-чуваши

Ишимбайски район - в района живеят над 1 000 "чуваши"и 1670 волжки българи-мохамедани   6.5%

Илишевски район 36 200                                                                                                       
       руснаци,волжки българи мохамедани-11 000 30.3%,башкири-10%

Кармаскалински район 46200.                                                                                                   
       волжките българите-мохамедани-21 755  47.6%,башкири,руснаци, в района живеят и  4 800 "чуваши", които са над 10% от жителите му


Bulgarnation.com
За българите в градовете и други райони на Башкортостан
Next
Сайт на волжките българи
 • Волжки българи мохамедани

 • Чуваши

 • Кряшени

 • Бесермяни

Сайт на Болгарский Национальный Конгресс в Татарстан
Знаме на Башкирия
Герб на Башкирия
Урал
Гр.Уфа
Първата съборна джамия в Уфа
Гр.Стерлитамак
Карта на Башкортостан
 • Сайт на волжките българи
                         в Башкирия
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Свредловска и Оренбургска Област
 • За българите в Кировска и Нижне-Новгородска Област
 • За българите в Челябинска и Уляновска Област
 • За българите в Пермски край
 • За българите в Марий Ел,Мордовия
 • За българите в Удмуртия
 • За българите в Сибир
 • За българите в Карачаево-Черкезия
 • За българите в Кабардино-Балкария
 • За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ