Българи в Косово


                                   Прищински окръг

Население-862 900  2008 г.
- Обхваща общините Прищина,Глоговац,Косово Поле,Липлян,Ново Бърдо,Обилич,Подуйево.

Община Прищина
Население-564 000   2000 г.
Етнически състав-550 000  97,4%,сърби-12 000  2,2%,роми-1000  0,1%,черногорци,славяни мюсюлмани,турци и др.-1800  0,3%
-Според данни от 2005 г. в общината живеят 12 515 сърби,450 бошняци и горани,4550 роми,3950 други,основно турци.

Гр.Прищина-над 500 000 жители  албанци,сърби-1000,2000,5000,роми,бошняци,горани-15-20 семейства,турци.
с.Девет Юговица-сърби-1000-1500  70% и албанци-30%
с.Лебане-албанци-300-500 и сърби-50
с.Кисница-сърби 300  50% и албанци-50%
с.Доня Бърнйица-населено със сърби-1500
с.Горня Бърнйица-населено със сърби-500
с.Сливово-албанци и сърби-30
с.Айвалия-5000-8000 жители албанци и сърби

Община Грачаница

Население-между  11 000-15  000  жители
Етнически състав-сърби-85,7%,албанци-3,7%,роми-10,6%

Гр.Грачаница-4500-5000,10 000 жители  сърби сърбизирани българи-торлаци 
с.Угляре-населено със сърби (сърбизирани българи-торлаци)
с.Батусе-450 жители сърби (сърбизирани българи торлаци)
с.Скулаково-населено със сърби (сърбизирани българи-торлаци)
с.Бадовац-населено със сърби (сърбизирани българи -торлаци)
с.Добротин-1800 жители сърби
с.Ливадже-населено със (сърбизирани българи-торлаци)
с.Радево-населено със сърби (сърбизирани българи- торлаци)
с.Сувица-населено със сърби (сърбизирани българи-торлаци)
с.Лаплье Село-1650-2500 жители населено със сърби-1500 и роми-150
с.Преоце-населено със сърби-750 и роми-50
с.Чаглавица-населено със сърби-2200 и роми-50
с.Лепина-населено със сърби и албанци
с.Доня Гущерица-населено със сърби
с.Горня Гущерица-населено със сърби
с.Суви До-населено със сърби и албанци

-Общината е съставена през 2008 г. като сръбски анклав към община Прищина.

Община Косово поле

Население-40 000  2002 г.
Етнически състав-албанци-34 000   85%,сърби-3239-5000  8%,роми-2630  6,6%

Гр.Косово Поле-32 097 жители  албанци,сърби-550,роми.
с.Бресье-в селото живеят много сърби
с.Кузмин-населено със сърби

-след 2005 г. броят на сръбското население е драстично намалял.

Община Липлян
Население-76 143 жители
Етнически състав-албанци-63 478   83,3%,сърби-9300-9500  12,2%,хървати-363  0,5%,други-1890  2,6%

Гр.Липлян-5000-6000 жители  албанци-49%,сърби-49%,роми
-в общината има 51 албански села,6 сръбски,13 албано-сръбски.
с.Старо Грацко-сърбите са мнозинство
с.Врело-населено с албанци и сърби
с.Рабовце-населено с албанци и сърби


Община Ново Бърдо

Население-3990 жители  2003 г.
Етнически състав-албанци-2300  61,3%,сърби-1400-2680  37,3%

Гр.Ново Бърдо-560 жители  албанци и сърби.Някои източници сочат,че в селището живеят само 95 сърби.В града е роден през 1410 г. средновековният български писател Владислав Граматик.Градчето е било дълго време под властта на Българската Охридска Архиепископия.
Села населени със сръбско население:
с.Извор- сърби-440
с.Ясеновик-  сърби-115
с.Манашинце-  сърби-110
с.Коретище-1844 жители.Присъединено от община Гниляне.-2008 г.Днес в селото има около 300 сръбски семейства.Местните сърби са потомци основно на приселници българи от Прилепско-Македония-17 век.Има и приселници шопи от от Търговишко-Поморавието от 1790 г.Големи родове са Ковачевичи,Пейинци,Кустостайковци,Джуринци,Трапковци,Свиркови.
с.Клобукар-925 жители.Сега почти без жители-32 сърби
с.Паралово-850-1730 жители сърби и албанци.Селото е населено основно през периода 1760-1810 г.Жителите му са потомци и на приселници от районите на Житораджа и Владичин Хан-Поморавието,Крива Паланка  и Югозападна Македония.В селото живеят родове с български имена като:Дибоковци,Младеновци,Живинци,Стаменковци,
Якочеви,Петковци и др. Присъединено от община Гниляне-2008 г.
с.Бостане- сърби-160 и роми-45
с.Любляне-115 жители основно сърби-50
с.Прековце-населено основно със сърби-270
с.Зебинце-сърби-260
с.Търничевце-сърби-110
с.Плавица-сърби-70

- от 2008 г.към община Ново Бърдо са присъединени нови села и числеността на населението възлиза на 20 395.

Община Обилич

Население-19 500
Етнически състав-албанци-15 000,сърби-2270-3425,роми-650
Гр.Обилич-населен с албанци,сърби-1500,роми
с.Милошево-албанци и сърби-32
с.Бабин мост-1150 жители сърби-95% и албанци-5%
с.Племетина-1840 жители.В селото живее значително сръбско население
с.Църквена Водица-503жители основно сръбско население
с.Янина Вода-населено със сърби
-сърбите в Прищински окръг са основно потомци на приселници от Македония и Шоплука,които са били сърбизирани през 19-20 век.Говороят на торлашки диалект.


                                 Район Джаковица
Население-242 077
Община Ораховац-75 000
Етнически състав-албанци-72 853  97,1%,сърби-1300  1,7%,други-849 1,1%

Гр.Ораховац(Orahovac,Rahoveci)-26 800 жители  албанци и 400-2500 сърби (шопи)
с.Велика Хоча(Velika Hoca,Hoca e Madhe)-700-750 жители основно сърби (шопи)
-местните сърби говорят на торлашки български диалект и са от групата на шопите.

-В гр.Косовска Митровица ,главно в сръбската част има горанска колония.
Bulgarnation.com
гр.Обилич
гр.Прищина
гр.Липлян
гр.Прищина
Манастирът на Грачаница
Българите в Косово-Начало
За българите в Подгор и Жупа
За българите в Окръг Гниляне
Крепостта Ново Бърдо
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Гърция
Българи в Турция
В други държави
Web Page Maker, create your own web pages.