Българи в Гърция

                                                      Окръг Тесалоники

  Население-1 099 598 
  Площ-3 683 кв.км

Община Тесалоники-363 987

Населени места с македонски българи:

гр. Тесалоники (Солун) -363 987- население: гърци, арменци, евреи,македонски българи-гъркомани,македонски българи,български граждани (емигранти и работници)-10 000,роми.
гр.Елевтерио- Корделио(Харманкьой)-21 630 жители гърци,българи-гъркомани,каракачани.Българите живеят в квартала Елевтерио,бившето  Харманкьой.

Община Мигдонияс-7 239

с.Лити(Айватово) - 2841 жители    българи-гъркомани и българи.Повечето от жителите на селото вече говорят на гръцки.
с.Мелисохори (Балджа) -1722 жители  местни гърци(потомци на елинизирани българи) и гърци-бежанци.
с.Дримос (Дремиглава)-2487 жители  гърци (потомци на елинизирани българи)

Община Агиу Атанасиу-14 387

с.Нея Месимврия (Бугариево) - 2343 жители  гърци и българи
с.Ксирохори (Коритен,Гьордже)-647 жители    гърци и българи

Община Куфали-10 757

Гр.Куфалия (Куфалово) - 8102 жители   гърци (елинизирани българи-кариоти)- 
80%,българи и гърци.Болшинството от жителите на селото са потомци на бежанци елинизирани българи  от гр.Тополовград-България.

Община Халкедонас-10 000

с.Валтохори (Саръчево,Сараклово)-314 жители  българи,гъркомани и гърци
с.Адендро(Кърджалар,Кърджалиево) -2283 жители  гърци,българи-гъркомани,власи
с.Лудиас(Плугар)-973 жители  българи-гъркомани и гърци
с.Хилкидона (Илиджиeво)-3749 жители гърци,каракачани,българи приселници от Западна Македония.
с.Гефира (Топчиево)-населено с 3258 жители гърци,власи и българи.

Община Ехедорос-23 927

Гр.Синдос (Текелиево)  - 7540 жители  гърци,македонски българи-гъркомани и елинизирани тракийски българи-кариоти от с.Синапово-Тополовградско.
с.Неа Магнисия (Арапли) - 4011 жители гърци и българи
с.Диавата(Додулари)-8423 жители   гърци,арменци,българи
с.Калохори (Гъскарка)-4011 жители гърци и гагаузи-гъркомани

Община Хортиати-12 866

с.Асвестохорио (Пейзаново,Киречкъой,Ново село) - 4702 българи-гъркомани и българи

Гр.Пилеа(Калудзидес)-22 744 жители населен с гърци(част ,от които потомци на елинизирани през 19 век българи),власи.Намира се в община Пилеа

Община Калитеас-6096

с.Нео Хоруда(Ново село,Еникьой) -1979 жители  българи-гъркомани и българи
с.Пендалофос-(Градобор)-1944 жители българи и  българи-гъркомани

Община Лангадас-16 836

гр.Лангадас (Лъгадина) -  7215 жители   гърци-бежанци и местни,българи-гъркомани - 1500-3500,гагаузи-гъркомани,цигани.Според А.Каракасиду мнозинство в града са
т.н."бивши славяноезични".Възможно е в голямата си част местните гърци да са
наследници на елинизирани българи.
с.Кавалари (Каваларци) - 1874 жители българи-гъркомани и гърци.Според други данни гърците са мнозинство.Българите в селото са вече почти гъркоезични.
с.Колхико(Балевец,Балафча)-1959 жители   българи-гъркомани-65%-70% и гърци-35%-30%.Българите в селото са гъркоезични.
с.Лагина (Лагиново,Лайна)-2409 жители  българи-гъркомани,гърци,малко власи и каракачани.Цялото население на селото е гъркоезично.Според други сведения българи в селото няма.
с.Периволаки (Сирачево)-841 жители гагаузи-гъркомани,гърци,българи-гъркомани.Според други сведения българи в селото няма.
-Възможно е в с.Ираклио (Аракли)-914 жители,наред с гърците да живеят и българи-гъркомани

Община Сохос-5773
Сохос - (Сухо) - 2920 жители   българи-гъркомани-85%  и гърци-бежанци-15%
Община Рентинос-6 364
с.Ставрос -населено с 3285 жители малоазийски българи-гъркомани от с.Катърли- от район Битиния и гърци.В селото живеят и емигранти,в това число и българи.
Община Лахана-3 779
с.Ксилополи - (Негован) -1381 жители  българи-гъркомани и българи,гърци.Гръцкият език в селото е почти изместил българският.
с.Никополи (Зарово)-315 жители гърци и българи.Други данни посочват селото като изцяло гръцко.

Община Вертиску
с.Оса (Висока)-835 жители   българи-гъркомани-85% и гърци-15%.Днес жителите говорят почти само на гръцки.
с.Вертискос (Берово)-населено с 389 жители гърци (елинизирани българи и бежанци).Цялото население на селото говори гръцки.Според други данни местното население е от гръцки произход.

Община Халастра
Гр.Кулакия-7298 жители   гърци(елинизирани българи през 18-19 век,местни и бежанци),българи-гъркомани.
с.Анатолико (Коняри)-389 жители българи-гъркомани

Община Аксиу-6780
с.Врахия (Кангалич,Каяли)-645 жители   българи-гъркомани,гърци,власи
с.Кимина (Юнчии,Юнджулар)-3682 жители    българи-гъркомани и българи,гърци

Община Асиру
с.Асирос-(Гвоздово)-2264 жители    гърци,потомци на елинизирани още през 19 в. българи-85%,гърци-бежанци-15%.Някои гръцки източници определят местното население като бивши славяноезични т.е българи-гъркомани.
с.Крития (Ново село,Еникьой)-1380 жители гърци и българи-гъркомани

Община Корония
с.Агиос Василиос-1275 жители гърци бежанци и елинизирани българи .Според други данни населението на селото е съставено от  т.н. бивши славяноезични.

Община Терми

Гр.Терми(Седес)-11 360 жители гърци и българи-гъркомани
Община Аполониас
с.Никомидино(Воренос)-561 жители   местни гърци-50%,елинизирани малоазийски българи т.н.Трака-Трука.

Община Егнация
с.Профитис(Клисали)-1010 жители   гърци,наследници на елинизирани българи.Други данни сочат,че в селото живеят българи-гъркомани или,че местните са от гръцки произход.

Гр.Ореокастро (Даутбал)-11 896 жители   гърци,българи-гъркомани,българи

-Към 2010 г. в окръга живеят около 82 000 гръцки граждани от български произход.От тях 17 200 са с македоно-българско самосъзнание,42 700 са гъркомани, 20 800 са напълно елинизирани,а 1400 са гагаузи-гъркомани.Предполага се,че в окръга живеят и около 30 000 български граждани (работници и емигранти).Bulgarnation.com
Next
За българите в Окръг Килкис
Солун-Бялата кула
с.Асвестохорио(Пейзаново)
с.Сохос (Сохо)
гр.Тесалоники (Солун)
Църквата Св.Димитър в Солун
Карта на Окръг Тесалоники
Българска църква в с.Куфаля
Bulgarnation.com
Bulgarnation.com
Bulgarnation.com
Български човешки права
   в Егейска Македония
Българи в Гърция-Начало
За българите в Серес,Неа Зихни
За българите в Серес,Сидерокастру,Ираклияс
За българите в Окръг Тесалоники
За българите в Леринско
За българите в Окръг Иматия и Леринско
За българите в Костурско
За българите в Костурско-Аргус Орестику,Несторио
За българите в  Окръг Пела-Едеса,Яница
За българите в  Окръг Пела-Мъглен,Пела
За българите в Гърция- Окръг Козанис
За българите в Западна Тракия-Окръг Родопи
За българите в Западна Тракия-Окръг Ксанти
За българите в Западна Тракия-Окръг Еврос
Web Page Maker, create your own web pages.