Българите в Гърция


                                                   Окръг Килкис


население-91 828                                                                             площ-2 519 кв.км
                                                                                       


Община Гуменисас -6819

Населени места с македонски българи:
гр.Гумениса (Гумендже,Гюмендже)- населен с 4073 жители  българи-гъркомани и българи, гърци(част от които вероятно елинизирани българи от Северна Тракия),цигани,арумъни.                                                         
с.Омало  (Рамна) населено с 122 жители  българи и гърци
с.Статис  (Тушилово) - населено с 418 жители   българи и гърци
с.Кастинари (Баровица)-населено с 237 жители българи и българизирани меглено-власи                                                                                                                                                      с.Грива (Крива)-населено с 813 жители  българи-90%,гърци-10%
с.Карпи (Църна река)-населено с 400 жители    българи и българизирани меглено-власи
с.Филирия (Либахово)-населено с 279 жители гърци,българи и малоазийски българи-гъркомани т.н.Трака-Трука от с.Къздервент-Мала Азия.
с.Гераконас (Геракарци)-населено с 286 жители   българи и местни гъркомани,малоазийски елинизирани българи т.н. Трака Трука от с.Къздервент-Мала Азия,гърци


Община Аксиполис-6725

Населени места с македонски българи:
гр.Аксиполи(Боймица) - населено с 3275 жители гърци ,българи-гъркомани,власи,българи - 200,цигани.През 1941 г. в града живеят 152 българи в 32 семейства.Българите- гъркомани идват в града след Балканските войни от гр.Гевгелия и селата около него.
с. Горгопи  (Горгопик,Горгоп) - населено с 960 жители   гърци и българи -350.През 1941 г. в селото са живеели 280 българи в 52 семейсва.
с.Валтотопи  (Дъбово,Дъмбово) - населено с 346 жители  малоазиатски елинизирани българи от с.Къздервент, т.н. Трака-Трука и малко българи.
с.Ризия  (Оризарци) - населено с 592 жители  гърци и елинизирани малоазиатски българи от с.Къздервент-Мала Азия т.н.Трака-Трука,българи - 200
с.Идомени  (Сехово) - населено с 235 жители   българи -50% и гърци-50%.През 1941 г.в селото са живеели 100 българи в 20 семейства.
с.Доганис (Шльопинци)-населено с 49 жители  българи и гърци.През 1941 г.в селото са живеели 30 българи в 6 семейства.
с.Камбохори (Валгаци,Валгат)-населено с 171 жители  гърци,малоазийски елинизирани българи от с.Къздервент, т.н.Трука-Трака,българи.
с.Пиги (Извор)-183 жители гърци (основно понтийски и в по-малка степен тракийски),власи,българи.Община Дойранис-2208

Населени места с македонски българи:
с.Дойрани (Дойран)-населено с 183 жители  българи-гъркомани-65% и гърци-35%.Гъркоманите са приселници от гр.Дойран,днешна Република Македония.
с.Дросато(Патарос)-1068 жители  гърци и българиОбщина Европу-6042

Населени места с македонски българи:
с.Полипетро(Кушиново)-населено с 552 жители елинизарани малоазийски българи, т.н. Трука-Трака от с.Къздервент и българи.
с.Агиос Петрос  (Петрово)- населено с 1813 жители  българи и българи-гъркомани,гърци.
с.Месия (Бубакево,Бабакьой)-316 жители  гърци,тракийски българи-гъркомани и малко каракачани и българи
с.Тумба-936 жители  гърци и малко българи
с.Европос(Ашиклар,Шиклари)-населено с 2425 жители гърци и елинизирани  малоазийски българи от с.Къздервент- т.н.Трака-Трука.Община Мурион-3390

Населени места с македонски българи:
с.Муриес (Аканджали) - 798 жители  българи и гърци


                                    
Община Поликастру-12 732
Населени места с македонски българи:
с.Поликастро  ( Кара суле,Ругуновец) - населено с 6485 жители  гърци,българи-гъркомани, българи - 100,каракачани,цигани
с.Евзони (Мачуково)-568 жители  българи-гъркомани(бежанци от Богданци,Гевгелия,Струмица-Македония и местни),българи и понтийски гърци.
с.Вафиохори (Драгомирци)-населено с 781 жители гърци и българи
с.Платания (Баялци)-населено с 404 жители гърци и българи                                                                             Община Килкис-24 812

Населени места с македонски българи:
гр. Килкис (Кукуш)-17 730 - жители    гърци,българи-гъркомани,българи.В града има голяма колония българи-гъркомани,приселници от Струмица.Заради това градът често е наричан Неа Струмица.Гъркоманите в града имат своя църква-"Pantakedeka Martyron".В Килкис живеят и потомци на елинизирани малоазийски българи от с.Къздервент-т.н. Трака Трука.
с.Акропотамия (Инанли)-212 жители  гърци и българиОбщина Херсу-4482

Населени места с македонски българи:
с.Илиолусто (Маловци)-460 жители  гърци и българи
с.Калидрия (Крондирци)-176 жители  гърци и българиОбщина Крусан -6770

Населени места с македонски българи:
с.Исома (Равна,Рамна)-333 жители  българи-гъркомани,гърци,каракачани

-Трака-Трука (Trakatroukika)-Етнографска група от български произход,живееща на теритоията на Гърция (Окръзите Килкис,Тесалоники,Комотини).Трака-Трука са наследници на отчасти елинизирани малоазийски българи от с.Къздервент-(Района на Коджаели ,днешна Турция).Приселват се в Гърция през 1924 г.Има мнения,че са потомци на българи от Охридско,заселени в Мала Азия още от времето на император Василий.Днес те говорят на смесен турско-български език и са силно елинизирани.


-Към 2010 г. в окръга живеят около 13 700  жители от български произход,от които 6170  са с българо-македонско самосъзнание, 7 300  са гъркомани-(местни,бежанци и 1200 малоазийски-Трака-Трука),а 220 са напълно елинизирани.
Bulgarnation.com
гр.Гумениса (Гуменидже)
с.Поликастро (Кара Суле)
гр.Килкис (Кукуш)
Манастир Свети Рафаил,Николай и Ирина
с.Грива (Крива)
Български човешки права
   в Егейска Македония
За българите в Костурско
Next
Българи в Гърция-Начало
За българите в Серес,Неа Зихни
За българите в Серес,Сидерокастру,Ираклияс
За българите в Окръг Тесалоники
За българите в Леринско
За българите в Окръг Иматия и Леринско
За българите в Костурско-Аргус Орестику,Несторио
За българите в  Окръг Пела-Едеса,Яница
За българите в  Окръг Пела-Мъглен,Пела
За българите в Гърция- Окръг Козанис
За българите в Западна Тракия-Окръг Родопи
За българите в Западна Тракия-Окръг Ксанти
За българите в Западна Тракия-Окръг Еврос
Кукушкият манастир Св.Георги
Web Page Maker, create your own web pages.