Българите в Гърция
               
                                   Окръг Серес

Община Ахину-3000

Населени места с македонски българи:
с.Дафни (Ежово) -386 жители гърци,наследници на елинизирани през 19 в. българи и гърци-бежанци.Според други данни населението има гръцки произход


               
Община Сидерокастру-10 598

Населени места с македонски българи:
гр. Сидерокастро (Демирхисар,Валовища) -5 711 жители  гърци (основно приселници от Мелник),българи-гъркомани, власи,цигани.В града има и българи-гъркомани от с.Савяк.
с.Вамвакофито (Савек) -1168 жители българи-гъркомани и българи
с. Фея Петра  (Елешница) - 166 жители българи 50% и гърци 50%
с. Хортеро (Латрово)-622 жители  българи-гъркомани и гърци
с. Харапо (Радово)-1432 жители българи-гъркомани и гърци
с.Стримонохори (Чифлиджик)-425 жители гърци и българи-гъркомани


Община Керкинис-10 037
Населени места с македонски българи:

с. Ано Пороя  (Горни порой) -1529 жители българи,гърци,власи
с. Като Пороя (Долни порой)-627 жители  гърци и българи.Българите вече са гъркоезични.
с. Керкини (Бутково)-1472 жители  българи и гърци
с. Монастираки-(Дели Хасан)-380 жители  гърци и българи
с. Макриница (Мътница)-365 жители гърци и българи
с. Ставродроми (Старошево)-316 жители гърци и българи-гъркомани
с. Платанакия (Шугово)-697 жители  гърци и българи
с. Ливадия (Джума махала,Ливадово)-1094 жители  гърци и българиОбщина Ахладохори-1208

Населени места с македонски българи:
с.Ахладохори (Крушево) - 814 жители  гърци,българи-гъркомани,власи
с.Каридохори  (Кърчово) - 121 жители   гърци и българи-гъркоманиОбщина Ираклияс-13 173

Населени места с македонски българи:
гр.Ираклия (Долна Джумая,Баракли Джумая) -3551 жители българи-гъркомани и българи,власи,гърци,цигани,гагаузи-гъркомани,каракачани
с.Валтеро  (Баракли) -1335 жители  българи-гъркомани и гърци
с.Кимиси (Спатово) -1539 жители   българи-гъркомани и българи,гърци                                                                                                                  с.Карпери (Елшен,Елшани) - 1099 жители  българи-гъркомани и българи,гърци
с. Хрисохорафа (Храснатар,Хазнатар)-1347 жители  гърци,българи,гагаузи-гъркомани
с. Пондисмено (Еникьой)-1589 жители българи-гъркомани,гърци,цигани
с. Дасохори (Орманли)-974 жители гърци,българи-гъркомани,цигани
с. Лимнохори (Пурлида)-696 жители българи-гъркомани и гърци


                                              
Община Ангистрон-410

Населени места с македонски българи:
с.Ангистро (Сенгелово) - 410 жители    гърци и българи- гъркоманиОбщина Петрициу-5877

Населени места с македонски българи:
с.Нео Петрици (Ветрен) -2373 жители  българи-гъркомани, местни и от България-(Петрич,Старчево),гърци и власи.
с.Вирония (Хаджи Бейлик)-905 жители   гърци и българи
с.Гонимо (Мръсна)-605 жители  българи и гърци
с.Мегалохори (Голема Махала)-809 жители гърци и българиОбщина Висалтияс-8563

с.Амбели (Макеш)-945 жители  българи-гъркомани,гърци,цигани
с.Димитрици (Димитрич)-1461 жители  гърци(в голямата си част елинизирани българи и бежанци) и българи-гъркомани.Според други данни  селото е чисто гръцко.
с.Сисамия (Авдамал)-996 жители българи-гъркомани и малко гърци.Според други данни всички жители на селото са гърци.
с.Верги (Копач)-1279 жители българи-гъркомани и малко гърци-бежанци.Според други данни селото е с гръцко население.
с.Агия Параскеви(Суха Баня)-986 жители  българи-гъркомани и гърци.Според други данни селото е чисто гръцко.
с. Никоклия(Нигослав)-1316 жители гърци и българи-гъркомани.Според други сведения селото е чисто гръцко.
с. Лигария (Мерджан)-617 жители  българи гъркомани и гърци


Община Ано Вронду-452

Населени места с македонски българи:
с. Ано Вронду (Горно Броди)-452 жители      гърци-80% и българи-гъркомани-20%


Община Орини

с.Орини (Фращани)-820 жители  българи-гъркомани и българи


Община Трагилу

с.Евкарпия(Кучос)-727 жители  гърци и българи-гъркомани
-Възможно е в с.Агиос Димитриос (Стара Баня)-394 жители да живеят елинизирани българи.


Община Проти

с.Проти (Кюпкьой)-1855 жители гърци и българи-гъркомани.Според други сведения е чисто гръцко.
с.Ангиста-341 жители гърци (бежанци и елинизарани българи).Според други данни местното население е от гръцки произход.
с.Кринида (Витащица,Витаща)-568 жители гърци и почти елинизирани българи-гъркомани.Според други данни произхода на местното население е чисто гръцко.

Други селища в окръга населени с македонски българи
с.Неа Кердилиа - (Долно Крушево) -685 жители гърци(основна част,от които елинизирани българи )

-Местните българи живеещи в Окръг Серес спадат към етнографската група на мърваците.

                             
-В окръга живеят около 56 000 гръцки  жители от български произход,от които 15 000  с българо-македонско самосъзнание,30 200  са гъркомани,10 000 са напълно елинизирани,а 500 са гагаузи.В Окръг Серес живеят и няколко хиляди български граждани-работници и емигранти.Bulgarnation.com
гр.Сидерокастро (Демирхисар)
с.Ано Вронду(Горно Броди)
с.Ангистро (Сенгелово)
с.Ано Пороя(Горни Порой)
с.Ахладохори (Крушево)
За българите в Окръг Тесалоники
Next
Българи в Гърция-Начало
За българите в Серес,Неа Зихни
За българите в Серес,Сидерокастру,Ираклияс
За българите в Окръг Тесалоники
За българите в Окръг Килкис
За българите в Леринско
За българите в Окръг Иматия и Леринско
За българите в Костурско
За българите в Костурско-Аргус Орестику,Несторио
За българите в Гърция Окръг Пела-Едеса,Яница
За българите в Гърция Окръг Пела-Мъглен,Пела
За българите в Гърция- Окръг Козанис
За българите в Западна Тракия-Окръг Родопи
За българите в Западна Тракия-Окръг Ксанти
За българите в Западна Тракия-Окръг Еврос
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Турция
Българи в Косово
В други държави
Web Page Maker, create your own web pages.