Българите в Сърбия 


                                                         


                                                    Сърбиянаселение:7 498 000                                                                            площ-88 361 кв.км
Столица-Белград 1 717 000

Преброяване-2002 г.
Етнически състав:сърби-6 212 838 (82.86%),унгарци-293 299 (3.91%),бошняци-136 087 (1.82%),роми-108 193 (1.44%),хървати-70 602(0.94%),албанци-61 647(0.82%),словаци-59 021(0.79%),власи-40 054(0.53%),румънци-34 576(0.46%)българи-20 497(0.27%),
горанци-4581,македонци-25 847 (0.35%),черногорци-69 044 (0.92%),югославяни-80 721 (1.08%)

                                                          Централна Сърбия


Население-5 466 009
Етнически състав:сърби-4 891 031 ( 89.48%),бошнаци-135 670  (2.48%),роми-79 136  (1.45%),албанци-59 952  (1.1%),власи-39 953  (0.72%),черногорци-33 536  (0.56%),югославяни-30 840 (0.56%),българи-18 839  (0.34%),мюсюлмани-15 869  (0.26%),македонци-14 062  (0.26%),хървати-14 056  (0.20%)

гр.Белград-1 281 801
с предградията си населението му възлиза на 1 576 124.
-етнически състав на Белград и района-сърби-1 417 187,югославяни-21 161,черногорци-21 190,роми-19 191,хървати-10 381,македонци-8 372,мюсюлмани-4617,горани-3340,словаци-2199,унгарци-2080,албанци-1492,румънци-1379,българи-1272
Градска община Вождовац-151 768
Сърби-91,28%,черногорци-1,24%,македонци-902  0,59%,роми,хървати
квартал Вождовац-110 166
сърби,македонци-854  0.64%,горанци-272  0.20%,българи-85  0.06%
с.Бели Поток-3417 жители  сърби,черногорци,македонци-12,горани-9,българи-5
с.Зуце-2024 жители  сърби,горанци-17  0,83%,македонци-4
с.Кумодраш-в селото живеят и потомци на сърбизирани българи-торлаци.
Гр.Рипан-10 741 жители  сърби,роми,македонци-32,българи-8
квартал Звездара-132 621
сърби,македонци-360
Градска община Земун
квартал Земун-151 002
сърби,македонци-612  0.41%,горанци-342  0.23%,българи-86  0.05%
с.Угриновци-7199 жители  сърби,роми,македонци-21
Градска Община Нови Белград-225 575
-сърби,македонци-1683  0.77%,горанци-255  0.11%,българи-137  0.06%
Градска Община Палилула
гр.Борча-35 909
сърби-30 479,роми-1296,горанци-464  1,38,македонци-240  0.68%,българи-43  0.12%
с.Овча-2614 жители сърби,румънци,роми,югославяни,македонци-16  0.62%,горанци5,българи-1
гр.Падинска скела-9908
сърби-88,22%,роми,македонци-82  0.83%,горанци-49  0.49%,българи-24  0.24%
Градска Община Раковица-102 215
етнически състав-сърби,македонци-640  0.64%,горанци-253  0.25%,българи-50 0.05%
гр.Раковица-99 000 жители  сърби-90 626  91,54%,черногорци-1465  1,47%,македонци-640 0,64%,хървати-529,роми-358,горани-253  0,25%,българи-50
Градска Община Савски венац-44 560
етнически състав-сърби,македонци-239  0.56%,горанци-109  0.25%,българи-30  0.07%
Градска Община Стари град-55 543
етнически състав-сърби,македонци-308  0.55%
Градска Община Чукарица-168 508
етнически състав-сърби,македонци-842  0.5%
гр.Сремчица-18 450 жители  сърби-16 505 90%,роми-528,черногорци-277,македонци-111  0,60%,горанци-42  0,22%,българи-18
гр.Умка-5292 жители  сърби,черногорци,македонци-13,българи-4
с.Рушан-4769 жители  сърби-4321 91%,роми-227,черногорци-60,хървати-24,македонци-19 0,39%,горанци-10 0,20%,българи-2
Градска Община Барайево-25 000
Гр.Барайево-8325 жители  сърби,черногорци,горанци-37  0.44%,македонци-22  0.26%,българи-6
с.Вранич-3899 жители  сърби,черногорци,македонци-11
с.Гунцати-2102 жители  сърби,черногорци,македонци-20
Градска Община Младеново
македонци-30,българи-10
Градска Община Сурчин
Гр.Сурчин-сърби,македонци-45  0.31%
с.Добановци-8128 жители  сърби,словаци,македонци-16,горанци-4
с.Петрович-1406 жители  сърби,роми,черногорци,горанци-17  1,20%,македонци-1
Градска Община Лазаревац
Гр.Лазаревац-23 551 жители  сърби,черногорци,роми,македонци-53,българи-5,горанци-3
с.Велики Църльени-4580 жители  сърби,роми,румънци,горани-8,македонци-5,българи-2
с.Вреоци-3210 жители сърби,горани-11  0,34,македонци-1
Градска Община Гроцка
Гр.Гроцка-8338 жители  сърби,черногорци,македонци-27  0,32%,горани-8,българи-1
с.Винча-5819 жители  сърби,черногорци,роми,македонци-23  0,39%,българи-8  0,13%
гр.Калуджерица-22 248 жители  сърби,черногорци,горани-194  0,87%,македонци-188 0,84%,българи-178 0,80%
с.Ритопек-2284 жители сърби,македонци-9,българи-2
с.Болеч-5750 жители сърби-5463 95%,роми,черногорци,македонци-40  0,69%,българи-17 0,29%,горани-3.Част от сръбското население в селото са наследници на заселници от Пиротско,Нишко и Македония.
Гр.Върчин-8667 жители  сърби,черногорци,горанци-16,македонци-14,българи-4
с.Лещане-8492 жители  сърби,черногорци,македонци-46,българи-14

    -в град Белград и околностите му живеят между 13 000 и 18 000 жители от български произход.


                                                                 Пиротски окръг
                                                                       115 654 жители

включва общините Бела Паланка,Пирот,Димитровград,Бабушница
етнически състав:сърби-89 985,българи-7313,югославяни-745,македонци-123,горани-64


                                                                     Община Пирот


население-64 000
етнически състав-сърби-59 858,българи-454,роми-1920,горани-56,македонци-67,югославяни-210,неопределили се-553,непоказали-512

-    по неофициални данни българите са около 4000.
-    Значителна част от сръбското селско население в общината са потомци на асимилирани българи-торлаци,които са известни и като сърбо-шопи.
-    В преброяването от 2002 г. голям брой българи са включени в групите на сърбите,гораните,македонците,югославяните и особено на неопределилите се и непоказали.Това обяснява малкия брой на записаните като българи в общината.

център-гр.Пирот-40 678  жители   сърби-37 749,роми-1562 , българи-между 326 и 2000,югославяни-170,македонци-60,горанци-56,непоказали-290

Етнически състав на селищата в общината с българско присъствие според преброяването от 2002 г.
с. Суково-728 жители  сърби-709  97.39%,югославяни-4,роми-3,българи-3,други-7
с. Власи-71 жители   българи-26  36,61%,сърби-26  36,61%,непоказали-19  26,76%
с. Градище-86 сърби (сърбизирани българи-шопи)
с. Славиня-49 жители   българи-26  53.06%,сърби-23  46.93%
с. Държина-472 сърби (сърбизирани българи-шопи)
с. Росомач-60 сърби (сърбизирани българи-шопи)
с.Полска Ржана-1349 жители  сърби-1261  93,47%,българи-29  2,14%,югославяни-12  0,88%,непоказали-44 3,26%
с.Бериловац-1933 жители  сърби-1823,роми-46,българи-19  0,98,югославяни-4,непоказали-36  1,86
с.Извор-781 жители   сърби-507  64.91%,роми-4,българи-1,непоказали-77  9,25%
с.Нови завой-1458 жители  сърби-1395  95,67%,роми-48  3,29%,българи-7  0,48%,македонци-3
с. Еловица-113 сърби (сърбизирани българи-шопи),с. Ръсовци-183   сърби (сърбизирани българи-шопи),с. Дойкинци-273 сърби (сърбизирани българи-шопи),с. Чинглавци-331  сърби (сърбизирани българи-шопи),с. Височка Ржана-54 сърби (сърбизирани българи-шопи)

"    голяма част от хората с българско самосъзнание в изброените селища са се записали като сърби или не са се определили.Тези,които са със сръбско самосъзнание са сърбизирани българи шопи и торлаци.


Карта на Сърбия
Знаме на Сърбия
Bulgarnation.com
Next
За българите в Западните покрайнини-Цариброд,Бабушница
Герб-гр.Пирот
Пирот-Крепост
гр.Пирот
Белград-Храм Свети Сава
гр.Белград
Герб на Белград
За българите в Окръг Бор,Ябланишки окръг
За българите в Зайчарски окръг и Нишавски Окръг
За българите в Пчински Окръг-Вранье,Буяновац
За българите в Пчински Окръг-Босилеград,Сурдулица
За българите във Войводина-Южнобанатски Окръг
За българите във Войводина-Нови Сад,Суботица,Зренянин
Contact: reklbnc@abv.bg
Facebook
     Граждани на Сърбия от български произход
Българи
       20 500-50 000
Македонци
       25 850-35 000
Горанци
          4580- 6500
Секели
          6000-10 000
Торлаци и Шопи
           1 040 000
Сърби от Войводина
        20 000-30 000
       ОБЩ БРОЙ
    1 117 000-1 170 000
Българите в Сърбия-Етнически карти
Web Page Maker, create your own web pages.