Собствено Търсене
                                            Община Димитровград (Цариброд)


Преброяване 2002г.
население-11 748       42 села

етнически състав-българи-5 836  49.68%,сърби-3005  25.58%,югославяни-472,роми-68,горани-2,македонци-41,неопределили се-1478,непоказали-703

     -Според неофициалните данни  българите в областа (включвайки македонските българи и гораните) са около 10 000 и представляват 88% от населението на общината.
                                             

Брой на населението в селищата на община Димитровград с българско население според преброяването от 2002 г.

гр.Димитровград (Цариброд)- 6968 жители.        българи-3281  47.05%, сърби-1735  24.89%,югославяни-425  6.09%,роми-55,македонци-33  0.47%,горани-2,непоказано-572  8.20%
с.Смиловци-163 жители   българи-124  76%,сърби-19,роми-10,македонци-1,югославяни-1,непоказали-1
с.Трънско Одровци-183 жители  българи-101  55.19%,сърби-51,югославяни-7
с Желюше-1394 жители    българи-720  51.64%,сърби-513  36.80%,югославяни-10,непоказали-11,македонци-1
с.Радейна-87 жители   българи-62,сърби-11,югославяни-9
с Петърлаш-33 жители   българи-16,сърби-13,югославяни-4
с.Горни Криводол-17 жители   българи-11  64.70%,сърби-3  17%,
с.Поганово-77 жители  българия-43  55.84%,сърби-25  32.46%,югославяни-2
с.Сенокос-44 жители  българи-29  65.90%,сърби-15  34.09%
с Горна Невля-40 жители   сърби-21  52.5%,българи-19  47.5%
с.Паскашиля-11
с Изатовци-31 жители   българи-24  77.41%,сърби-7  22.58%
с.Куса Врана-166 жители     сърби-52  31.32%,българи-49  29.51%
с.Мазгош-27 жители       българи-25,сърби-1,македонци-1
с.Долна Невля-31 жители  българи-28  90.32%,сърби-2  6.45%
с.Долни Криводол-19       българи-14  73.68%,сърби-2  10.5%
с.Лукавица-429 жители   българи-253  58.97%,неопределили се-113  26.34%,сърби-59  13.75%,непоказали-3
с.Бачово-19
с.Драговита-81 жители   българи-62  76.54%,сърби-5  6.17%,югославяни-1
с.Бански дол-19 жители   сърби-10  52.63%,българи-9   47.36%
с.Скървеница-30
с.Верзар-8
с.Градина-204 жители  българи-114  55.88%,сърби-48  23.52%,непоказали-1
с.Гоин дол-264 жители  българи-97  36.74%,сърби-91,македонци-1
с.Било-14 жители  непоказали-8  54.15%,българи-5  35.71%,необявили-1
с.Барйе-42 жители  българи-38  90.47%,сърби-4  9.52%
с.Брачевци-12 жители  българи-6  50%,сърби-5,македонци-1
с.Бребевница-62 жители  българи-51  82.25%,сърби-5  8.06%
с Вълковия-17 жители    българи-15  88.23%
с.Гуленовци-60 жители    българи-36  60%,сърби-17  28.33%,непоказали-5,македонци-2
с.Каменица-30 жители   българи и сърби
с.Моинци-34 жители  българи-32  94.11% и сърби-2  5.88%
с.Височки Одоровци-135 жители   българи-68  50.37%,сърби-35  25.92%
с.Планиница-8 жители  българи-6  75%,сърби-2  25%
с.Прача-2
с.Пъртопопинци-58 жители  българи-47  85.47%,сърби-6 10.90%,югославяни-1
с.Сливница-17
с.Петачинци-19 жители   българи-8  42.4%,сърби-2
с.Врапча-11
с.Искровци-38 жители  българи-19  50%,сърби-1,непоказали-2
с.Балев дол-8
с Грапа-4 жители    българи-2,сърби-2

    В преброяването от 2002 г.е видно,че голяма част от българите са включени в групите на сърбите,югославяните,неопределилите се и непоказалите.

-в селата на общината населението е почти изцяло българско.
-община Димитровград (Цариброд) е част от т.н Западни покрайнини.Местните българи са от етнографската група на шопите.
                                                        Община Бабушница

население- 15 734    села-52

   -според официалните данни в общината живеят 14 141 сърби,1017 българи-6.5%,128 роми,56 югославяни и 5 македонци,необявили-369,непоказали-113
   -според неофициалните данни с българско самосъзнание са около 6000 .
   -голяма част от сърбите в общината са потомци на асимилирани българи-торлаци.
   -в числото на неопределилите се и непоказали влизат почти изцяло българи.


Брой на населението в селищата на община Бабушница с българско присъствие според преброяването от 2002 г.
                                                                                                                                                                          гр.Бабушница-4575  етноси:                                                                                                                                      сърби-4424  96.69%,българи-18  0.39%,югославяни-15  0.32%,македонци-2,непоказали-10  0.89%                                                                                                                                       -според неофициални данни 95% от населението на града са етнически българи.
с.Звонце-257 жители    българи-198   77,95%,сърби-43  16,92%,непоказали-10   3,93%
с.Ракита-340 жители   сърби-153  45%,българи-84  24,7%,непоказали-101  30%
с.Ясенов дел-198 жители   българи-132  66.66%,сърби-20  19.8%,непоказали-17  8.58%
с.Пресека- 268 жители   българи-165  61,50%,сърби-85   31,71%
с.Нанушновица-295   българи-251  85.05%,сърби-22  7.45%,югославяни-2,непоказано-11  3.72%
с.Берин Извор-90 жители   българи-76  84.44%,сърби-12   13.33%,югославяни-1
с.Вучи дел-171 жители   българи-85  49.70%,сърби-53  31%,югославяни-13
с.Дучевац-сърбизирани българи-шопи
с.Калугерово-273 сърбизирани българи-шопи


    Селища населени със сърбизирани българи шопи и торлаци


Александровац,Бердуй,Богдановац,Братишевац,Брестов дол,Вава,Валниш,Велико Бонинце,Дол,Врело,  Войници,Горне Крнино,Горни Стрижевац,Горчинци,Грнчар,Извор

-част от селата в община Бабушница,особено тези с население с българско национално съзнание влизат в историко-географската област-Западни покрайнини. Местните българи са от шопската етнографска група.                                                                                 
                                                       Община Бела Паланка

  
  население-14 381
гр.Бела Паланка-8626
-сърби-86%,роми-11%,македонци-9,горанци-6,българи-4

-официално населението на общината е обявено за сръбско,но по произход то се състои от наследници на асимилирани българи-торлаци

                                                                                    

Bulgarnation.com
Герб на Цариброд
гр.Бабушница
Погановски манастир
            гр.Цариброд                                                                                                                                                                                                                            
Българите в Сърбия-Начало
За българите в Пчински Окръг-Босилеград,Сурдулица
Next
  • Културно-информационен център на българите в Цариброд
  • Сайт на община Димитровград
Паметникът на Нешков Връх
За българите в Окръг Бор,Ябланишки окръг
За българите в Зайчарски окръг и Нишавски Окръг
За българите в Пчински Окръг-Вранье,Буяновац
За българите във Войводина-Южнобанатски Окръг
За българите във Войводина-Нови Сад,Суботица,Зренянин