Собствено Търсене
                               Република Удмуртияплощ : 42 100 кв./м.                                                                                                          население : 1 570 000
столица : Ижевск-631 600
етнически състав : руснаци - 58,9 %   944 100, удмурти - 30,9 %   460 584,волжки българи -7.4%  -   116 420

       Официално волжките българи са записани като "татари"- 110 500,бесермяни-3120 и "чуваши" - 2 800
-Чуваши живеят в гр.Ижевск - 1 345 , с.Благодатное, с.Граховско                                            
-Волжките българи-мохамедани ("татарите") населяват главно Карински,Юкамско-Палагийски,Глазавско-Кестимски,Каракулински,Киясовски,Глазовски и Ижевски район,така също и градовете Ижевск,Сарапуле,Можга,Воткинск


                             Райони с волжко-българско население:

Юкаменски район-11 945 
                                                                        
етнически състав-удмурти-68%,волжки българи-19%,руснаци-16%                                                                        
      волжки българи-мохамедани живеят в селата:Шамардан,Верховно-Уни,Засеково


Белезински район-40 700
        
   етнически състав: удмурти-57.6%,руснаци-30.9%,волжки българи-мохамедани-9.8%
     с. Кестим-волжки българи

Воткински район  
                                                                                        
    етнически състав:руснаци-71%,удмутри-22.4%,волжки българи-мохамедани-1.95%


Глазовски район-19 706
                   
   етнически състав:удмурти-79%,руснаци-17%,волжки българи-мохамедани-2%,волжки
българи-чуваши
    с. Штанигурт-волжки българи "чуваши ',с. Люм,с. Кочишево-волжки    
    българи-мохамедани

Киясовски район-11 400 
                  
  етнически състав:руснаци-54.3%,удмутри-38%,волжки българи-мохамедани-5%
    с. Мушак-волжки българи-мохамедани

Алнашки район-22 300  
                   
  етнически състав: удмурти-81.7%,руснаци-12.2%,волжки българи- мохамедани-
    3.4%,марийци-2.1% 
  
   с. Сюрногурт (Писево)-волжки българи-мохамедани

Граховски район-10 879 
                            
  етнически състав:удмутри-36.6%,руснаци-42.3%,марийци-10.9%,волжки   
   българи-9.4%.От волжките българи 6.1% са кряшени,а 3.3% са чуваши


Завяловски район-56 500 
                
  етнически състав:удмутри-50.7%,руснаци-43.9%,волжки българи-мохамедани-3.2%
   с. Якшур,с. Новая Казмаска,с. Хохряки-волжки българи-мохамедани

Игрински район-22 300
                      
  етнически състав:удмутри-61%,руснаци-36%,волжки българи-мохамедани-1.5%


Камбарски район-21 300 
                       
    етнически състав:руснаци-81.1%,волжки българи-мохамедани-8.6%,удмутри-3.9%
    с. Кама-волжки българи-мохамедани

Каракулински район-13 500
                      
     етнически състав:руснаци-72.6%,марийци-16.9%,удмутри-5%,волжки
    българи-мохамедани-3.7%

                                                                                                                                                                             
Кезки   район      
                                                                                                                                                    
удмутри-68%,руснаци-30%,волжки българи-мохамедани-1.5%


Кизнерски район-22 500
                 
  етнически състав-удмутри-46%,руснаци-44.8%,волжки българи-мохамедани-6.8%
с Ягул-волжки българи

Киясовски район-11 400
                     
руснаци-54.3%, удмутри-38%,волжки българи мохамедани-5%


Красногорски район
                            
руснаци-56%, удмутри-41.9%,волжки българи мохамедани-1.3%


Палолургински район-32 536  
                 
удмутри-83%,руснаци-13.2%,волжки българи мохамедани-2.4%
с.Пугачево,с.Яган-волжки българи мохамедани

Можгински район-28 700
                         
удмутри-64.3%,руснаци-30.3%,волжки българи мохамедани-3.3%
с. Ниша

Сарапулсски район-25 345
                                                      
руснаци-79.4%,удмутри-10%,волжки българи мохамедани-6.3%
В селата Шадрино,Сигаево,Северни-волжки българи мохамедани


Сюмсински район-15 800  
              
руснаци-55%,удмутри-37%,волжки българи мохамедани-3%,други-5%

Увински район-40 700  
                           
удмутри-48.2%,руснаци-47.8%,волжки българи мохамедани-2.2%

Якшур-Водвински район-23 200
                       
удмутри-59%,руснаци-37%,волжки българи мохамедани-2%

Ярски район-18 880 
                          
удмутри-69.8%,руснаци-27.9%,волжки българи мохамедани-1.5%

  Next
Карта на Удмуртия
Bulgarnation.com
За българите в Марий Ел,Мордовия и Самарска област
гр.Ижевск-Джамия
 • Волжки българи мохамедани

 • Чуваши

 • Кряшени

 • Бесермяни

Сайт на волжките българи
Сайт на Болгарский Национальный Конгресс в Татарстан
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Свредловска и Оренбургска Област
 • За българите в Кировска и Нижне-Новгородска Област
 • За българите в Челябинска и Уляновска Област
 • За българите в градовете и районите на Башкирия
 • За българите в Башкортостан
 • За българите в Пермски край
 • За българите в Сибир
За българите в Карачаево-Черкезия
За българите в Кабардино-Балкария
 • За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ