Собствено Търсене
                                                           Република  Марий-Ел


площ : 23 200 кв./м.                                                                               население : 727 979
столица : Йошкар - Ола-276 500

етнически състав : руснаци-345 513(47.5%), марийци-312 170(43.3%),волжки и дунавски българи -53 000  ( 7.2%)
-Официално българите са записани като "татари" - 43 500,  "чуваши" - 7400,българи и кряшени
-В републиката живеят  славяноезични българи от Бесарабия и Крим - около 500 души.
    -Волжките българи живеят главно в столицата Йошкар-Ола, както и в някои райони като Звиниговския, в който живеят компактно "чуваши"

гр.Волжк-62 000       
етнически състав-руснаци-68%,волжки българи- мохамедани-13%,марийци-12%
гр.Йошкар-Ола-276 500              
етнически състав-руснаци-67.7%,марийци-24%,волжки българи мохамедани-4.3%

-кряшените живеят главно в Мари-Турекски район                                                          Република Мордовия


Площ-26 200кв/км                                                                                          население:888 766
Столица:Саранск-348 000

Етнически състав-руснаци,мордвини,волжки българи-47 400
Официално волжките българи са записани като:"татари"-46 300 и "чуваши"-1 100

-произходът на местните "татари" е спорен.Според някои учени те не са наследници на волжките българи,а на буртасите.
-местните татари се назовават мишари.                                                               Самарска област                                                                                                                           
                                                                            3 239 700


Областен център гр.Самара
Етнически състав : руснаци-2 708 500,волжки и дунавски българи-230 000  7.1%, мордовци, башкири
Официално волжките българи в областта са записани като "чуваши" - 101 358  3.14% и като "татари" - 127 931  3.95%


-гр.Самара -1 133 400 жители                                                                                                      
руснаци-83.6%,35 300 волжки и дунавски българи /славяноезични дунавски българи,  19 000 "чуваши" и 16 000 волжки българи-мохамедани/,                                                                                                                                 
-гр Похвистнево - 28 200 жители,от които 13 200 "чуваши"                                      
гр.Сизран-183 500  руснаци,волжки българи-мохамедани и чуваши,мордвини                                                                                                                          
гр.Толяти -704 800 жители   руснаци-83.4%,мордвини-3.6%,волжки българи-23 000  7.2% (волжки българи-мохамедани-3.6% и "чуваши".-11 500   3.6%),украинци-2.5%

    -В градовете на Самарска област живеят 78 000 волжки българи-мохамедани

-    Кошкински район - общо 55 волжко-български села, от които 22 села са  100 % с волжки българи, а 33 села са смесени. "Чувашите" населяват - 50 села, а волжките българи мохамедани - 5 села.

-    Челно - Вержински район - общо 25 волжко-български села. 13 села са  100 % с волжки българи, а 12 са смесени. В 18 села живеят "чуваши", а в 7 волжки-българи мюсюлмани.

-    Кляквински район - общо 19 села с волжки българи. В 16 села те са 100 % от населението, а в 3 живеят с други етноси. Чуваши живеят в 18 от селата, а волжки българи - мохамедани в 1.

-    Шенталински район - общо 32 волжко- български села. В 24 села волжките българи са 100 %, а в 8 живеят с други етноси. Волжките българи "чуваши" живеят в 28 села, а волжките българи - мохамедани в 4 села.

-    Исаклински район - общо 20 волжко- български села. В 14 от тях волжките българите са 100 %, а в 6 села населението е смесено. В 20-те села живеят волжки българи-чуваши.

-    Сергиевски район - общо 8 волжко- български села. В три от тях волжките българи са 100 %, а 5 са смесени. В 7 села живеят "чуваши", а в едно волжки българи-мохамедани.

-    Похвистневски район - общо 38 волжко- български села.Волжките българи са 100 % в 34 села. В 4 села те живеят с други етноси.Волжките българи-мохамедани живеят в 8 села, а "чувашите" в 30 села.

-    Безенчуски район - общо 6 волжко- български села. В 2 села волжките българите са 100 %, а 4 села са смесени. В шестте села живеят "чуваши"

-    Борски район - общо 11 села населени с "чуваши". В едно село те са 100 %, а в другите 10 живеят с различни етноси.

-    Болшеглушицки район - общо 6 села населени с волжки българи - "чуваши". Пет от тях са смесени. В едно волжките българи са 100 %

-    Алексеевски район - общо 3 села населени  100 % с "чуваши"

-   Ставрополски район - общо 5 села с 100 % волжки българи. В 4 живеят "чуваши", а в 1  волжки българи-мохамедани

-   Шигонски район - общо 10 села населени с волжки българи "чуваши". Шест от селата са смесени, а в 4 волжките българи са 100 %

-   Кинелски район - в 3 села волжките българи-чуваши живеят смесено с други народи

-   Красноармейски район - 1 смесено село, където живеят "чуваши"

-   Красноярски район - общо 6 села населени с волжки българи. В 3 села волжките българи са 100%, а в 3 села живеят с други народности. Три села са населени с "чуваши". Други три с волжки българи-мюсюлмани.

-   Пестривски район - Едно смесено село, където живеят "чуваши".

-   Елховски район - 4 села, които са 100 % населени с волжки българи-мохамедани.

-   Камишлински район - обявен за национален татарски район. Волжките българите-мохамедани /"татари"/ са 100 % в 13 от всичките 20 села в района.

-    Самарска област - 271 села  населени с волжки българи. В 165 села населението е 100 %  волжко-българско. Чувашите живеят в 224 села, а волжките българи-мохамедани  в 47 села.
Карта на района на Волга и Кама
Bulgarnation.com
Йошкар Ола-Джамия
гр.Саранск
гр.Самара-Площад Чапаев
гр.Самара
                гр.Самара
Паметник-Кирил и Методий
 • Волжки българи мохамедани

 • Чуваши

 • Кряшени

 • Бесермяни

Next
За българите в Пермски край
Сайт на волжките българи
Сайт на Болгарский Национальный Конгресс в Татарстан
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Свредловска и Оренбургска Област
 • За българите в Кировска и Нижне-Новгородска Област
 • За българите в Челябинска и Уляновска Област
 • За българите в градовете и районите на Башкирия
 • За българите в Башкортостан
 • За българите в Удмуртия
 • За българите в Сибир
 • За българите в Карачаево-Черкезия
 • За българите в Кабардино-Балкария
 • За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ