Собствено Търсене
                                               Българи в Молдова

гр. Кишинев-712 000 жители                                                                                молдовци-67.3%%,руснаци-13.9%,украинци-8.3%,румънци-4.5%,българи-15 850  2.3% (славяноезични-8592-8868  1.25%,  тюркоезични-6444  0.9%,волжки-540)


                                                 Леовски район
                                                                           51 056

.Етнически състав-молдовци-85,5 %,украинци- 2,4 %,руснаци-2,3 %,българи-3804 (7,5%),гагаузи-408  (0,8 %),румънци-0,9%

гр.Леова(Leova)-молдовци,руснаци,славяноезични-5% и тюркоезични българи.
с.Вознесени(Vozneseni) -1396 жители   българи-985  70,5%,молдовци-20%,руснаци.
с.Колибабовка(Colibabovka)- 1142 жители българи-934  81,8%,молдовци-18%.
с.Купорани-молдовци-65%,българи-35%.
Яргара-молдовци,славяноезични българи-15%,руснаци,украинци,тюркоезични българи.
с.Кимпул Дрепт-молдовци-70%,славяноезични-20% и тюркоезични българи,руснаци и украинци.
с.Троян-българи-65% и молдовци-35%.
с.Троица-българи-90% и молдовци.
с.Сърътени-молдовци,тюркоезични-20% и славяноезични българи,
с.Съратица Ноуа-молдовци и малко българи.
с.Съратица Веке-молдовци и малко българи.
с.Княжевка-молдовци,украинци,българи-15%,руснаци.
с.Томаюл Ноу  Нови Томай-българи-60%,молдовци-20%,украинци-10%.Приселници от с.Доброплодно-Варненско.
с.Орак- В последното преброяване е посочено,че в селото живеят почти само молдовци.В селото е съществувала още от 1770 г. колония от славяноезични и тюркоезични българи   
с.Чадър-Според последните данни в селото живеят молдовци.Известно е,че в селото през 1770 г. се заселват славяноезични и тюркоезични българи.,приселници от с.Султанци-Североизточна България.                                                       Кагулски район
                                                                  119 231

Етнически състав-молдовци-76.3 %,украинци- 6.6 %,руснаци-6.5 %,българи-5816  (4.9%),гагаузи-3600  (3,1 %),румънци-1,8%

гр.Кагул-молдовци-60%,руснаци,украинци,славяноезични-7% и тюркоезични българи-3%
с.Урсоя-молдовци-55% и българи-45%
с. Нова Ларга-молдовци-65%,българи-34% и руснаци-1%.Българите са приселници от с.Радецки-Бургаско.
с. Лопацина или Лопатица-                                                                                                  славяноезични българи 48%,молдовци,украинци,руснаци,тюркоезични българи.
с. Московей-молдовци,славяноезични българи-30%,руснаци,украинци,тюркоезични българи.
с.Александру Йоан Куза-молдовци и малко тюркоезични българи.
с.Николаевка-молдовци,тюркоезични българи,украинци,славяноезични българи
с.Южное-молдовци,украинци,тюркоезични българи,руснаци
с.Гречени-тюркоезични българи,молдовци,руснаци,славяноезични българи
с.Александерфелд-молдовци-48%,тюркоезични българи-20%,руснаци,славяноезични българи-7%,украинци
с.Владимировка-молдовци,тюркоезични българи,украинци,славяноезични българи
с.Хуцулу-украинци-45%,молдовци,славяноезични българи-15%,руснаци
с.Лебеденко-украинци,молдовци,славяноезични българи-13%,руснаци
с.Трифещии Ной-молдовци,българи-20%,руснаци
с.Букурия-молдовци,украинци,българи-10%,руснаци
с.Тартаул-молдовци и малко тюркоезични българи
с.Лучещи-украинци,молдовци,руснаци,българи-2%
с.Пайку-молдовци-молдовци и българи-3%
с.Кукуоара-молдовци и малко българи и руснаци
с.Бурлаку-молдовци и тюркоезични българи-5%
с.Хулубоая-молдовци,украинци,руснаци,поляци и българи
с.Румянцев-украинци,молдовци,българи
с.Дойна-молдовци-65%,украинци,българи-15%,руснаци
с. Гаваноса-молдовци,украинци,тюркоезични и славяноезични българи                                      
   с.Бурлачени-тюркоезични българи-1100 48%,молдовци,украинци,руснаци,славяноезични българи


                                             Район Яловени
                                                                    97 700

Етнически състав-молдовци-93,5 %,украинци-1,1%,руснаци-1,1 %,българи-977  (1 %),гагаузи-0.1 %,румънци-  2,7 %

с.Александровка-българи-75% и молдовци.
с.Хомутяновка-българи-50%,молдовци,украинци
с.Кодру-молдовци,руснаци,украинци и българи
с.Гангура-молдовци-90% и българи-10%
с.Мисовка-молдовци,украинци,руснаци,българи
с.Въратич-молдовци,българи,украинци,руснаци


                                                        Район Каушени
                                                                    90 612

Етнически състав-молдовци-82 776  (87,7 %),украинци-2470  (2,7 %),руснаци-3840 (4,2%),българи-1108  (1,2 %),гагаузи-653 ( 0.7 %)
гр.Каушени-17 757 жители
молдовци-14 807,украинци-960,руснаци-1521,българи-273,гагаузи-82
с.Баурч-тюркоезични българи-70% и молдовци
с.Чиркайещи Ной-молдовци и тюркоезични българи.
с.Первомайск-молдовци,българи-20%,украинци,руснаци
с.Константиновка-762 жители  българи-76.25%,молдовци-14.70%,руснаци-4.72%,украинци-3.94%,тюркоезични българи.                                                     Приднестровие


                        Приднестровска Молдовска Република


население-555 347                                                                                  площ-3567 кв.км
Столица-Тираспол-204 000

-Преброяването от 2004 г.сочи следните данни:
Население-555 347
Етнически състав-молдовци-177 382  32%,украинци-160 069  29%,руснаци168 678-30,37%,българи-13 858  2,50%,гагаузи-4096  0,74%,евреи-1259,поляци-1791,цигани-507,други-27 454

Община Бендери-105 010
молдовци-24,65%,украинци-17,83%,руснаци-41,69%,тюркоезични българи-1,3%,славяноезични българи-3,17%,евреи-0,37%,поляци-0,19%
гр.Бендери (Тигина)-142 000      руснаци,украинци,молдовци,славяноезични българи-3000,3164,3600  3,09%-3.16%

-В предградията на Бендери живеят 342 българи.

Община Тираспол-159 163
молдовци-15,21%,украинци-32,97%,руснаци-41%,тюркоезични българи-1,25%,славяноезични българи-1,55%,евреи-0,36%,поляци-0,20%
гр.Тираспол-204 000     руснаци-41%,украинци-32%,молдовци-18%, славяноезични българи-2450-2840 1,55% и тюркоезични българи

Район Рибница-82 699
Славяноезични българи-0,37%,тюркоезични българи-0,18%
Район Дубъшари-37 449
Славяноезични българи-0,36%,тюркоезични българи-0,25%
Район Григоропол-48 000
Славяноезични българи-0,50%,тюркоезични българи-0,26%

Район Слобозия-95 742
Молдовци-41,49%,украинци-21,70%,руснаци-26,57%,славяноезични българи-7,65%,тюркоезични българи-0,53%
с. Паркани(Parcani)-10 500 жители,от които между 80%(7323) и 95%  славяноезични българи.Основано през 1803-1804г. от приселници от Странджа ,Поморие,Оряхово.Българите в селото се разделят на шопи и гурлянци.В Паркани живеят и украинци,руснаци,молдовци.
с.Суклеа-10 000 жители  молдовци,украинци,руснаци,беларуси,тюркоезични и славяноезични българи.
с.Кицкани-9000 жители  руснаци,молдовци,украинци,славяноезични и тюркоезични българи.

                    


                                                                                                                                                                                 


                    


Bulgarnation.com
гр.Тираспол
гр.Бендери
гр.Кишинеу
с.Паркани
Българки от с.Паркани
Българите в Молдова-Начало
Карта Приднестровие
Герб на ПМР
Знаме на ПМР
За българите в Гагаузия
Next