Собствено Търсене
                                              Българи в Македония
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             Община Арачиново-11 597

етнически състав-албанци-10 879   90%,македонски българи-596  8.23%,бошнаци-0.54%,сърби-0.11%

-  Брой на населени места: 4
-  Населени места с македонски българи: с. Арачиново-7315 жители  албанци-6677,македонски българи-594,сърби-10


                                                              Община Берово-13 941

македонски българи-13 335,роми-459
-  Брой на населени места: 9
-  Населени места: град Берово и селата: Будинарци-681, Владимирово-859, Дворище-757, Мачево-206, Митрашинци-728, Ратево-844, Русиново-2092 и Смоймирово-764
във всичките села на общината населението е българско.
гр.Берово-7002    2002 г.
македонски българи-6404  91.46%,роми-459,турци-91,сърби-14
-турците в града са македонски българи-мохамедани


                                                             Община Битоля-95 385

  македонски  българи-84 616  88.47%,роми-2613  2.73%,турци-1610  1.69%,албанци-4164  4.36%,власи-1270  1.34%,сърби-541  0.57%,други-550  0.58%

-  Брой на населени места: 66
-  Населени места с македонски българи: град Битола и селата: Барешани-204, Бистрица-1015 жители  македонски българи-949,албанци-55,сърби-8, Братин Дол-185 жители  македонски българи-146 и албанци-33, Брусник-240, Буково-3494 жители  македонски българи-3456,турци-14,албанци-11,сърби-6, Велушина-160 жители албанци-79 и македонски българи-73, Габалавци-114, Горно Оризари-2454 жители  македонски българи-2431 и роми-13, Граешница-190 жители  албанци-172 и македонски българи-17, Дихово-305 Доленци-265 жители  албанци-212 и македонски българи-51,Долно Оризари-1828, Драгарино-86, Драгожани-155, Драгош-33,  Ѓавато-122, Жабени-178 жители   албанци-143 и македонски българи-30, Кажани-73 жители  македонски българи-59 и албанци-13,Канино-107, Карамани-337, Кравари-871, Крклино-609, Кременица-134 жители  македонски българи-112 и турци-20, Крстоар-164, Кукуречани-966 жители  македонски българи-950 и роми-14, Лавци-336, Лажец-302 жители  македонски българи-161 и албанци-135, Лера-122 жители  албанци-85 и македонски българи-36, Лисолай-224, Логоварди-696, Лопатица-260,Магарево-87 жители  македонски българи-62 и власи-24, Маловище-98 жители  власи-87 и македонски българи-10, Метимир-9,  Ново Змирново-41, Нижеполе-186 жители  власи-105,македонски българи-47 и албанци-30 Олевени-156, Оптичари-316, Орехово-23,Поешево-272 жители  македонски българи-266 и албанци-6, Породин-202 жители  македонски българи-194 и албанци-6, Рамна-61 жители македонски българи-53 и албанци-7, Ращани-391, Ротино-113, Секирани-114,  Средно Егри-299, Српци-65, Старо Змирново-10, Трн-113,Търново-278 жители  македонски българи-146,албанци-82,власи-48  Цапари-493, Црнобуки-406 и Црновец-86 жители  македонски българи-66 и албанци-18

гр.Битоля-74 550  2002г.                                                                                                                                       македонски българи-66 038  88.58%,албанци-2360  3.17%,роми-2577  3.46%,турци-1562  2.1%,власи-997  1.34%,сърби-499,други-497


                                                         Община Богданци-8707

македонски българи-8093,сърби-525
-  Брой на населени места: 4
-  Населени места с македонски българи: град Богданци и селата: Гавато-438 жители македонски българи-407 и сърби-21,Селемли-327 жители  сърби-295 и македонски българи-35 и Стояково-1931 жители  македонски българи-1890,сърби-36
гр.Богданци-6011
македонски българи-5761,сърби-176,турци-48


                                                        Община Боговинье-28 997

албанци-27 614,турци-1183,други-148
-  Брой на населени места: 14
-  Населени места с македонски българи: селата:  Йеловяне-599 жители  турци(македонски българи мохамедани)-539,албанци-40,македонски българи-5 и Урвич-756 жители  турци (македонски българи мохамедани)-640 и албанци-113,с.Долно Палчище-3345 жители   албанци-3302 и македонци-24
-В двете села Йеловяне и Урвич живеят македонски българи-мохамедани (горанци).В преброяването те са се самоопределили като турци,албанци или други.
-турците в общината са по-произход македонски българи-мохамедани от групата на горанците.
Bulgarnation.com
гр.Берово
  гр.Берово
Манастирът
гр.Битоля
             гр.Битоля
Църква Св.Богородица
гр.Битоля-Център
гр.Битоля-Сокак
Next
За българите във Велес,Валандово
Българите в Македония-Начало
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
Асоциация на българите
                "Радко"
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
За българите в Тетово,Щип,Теарце