Българите в Косово

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                       Република Косово
  население-1 900 000                                                                            площ-10 887 кв.км.
  столица-Прищина  

                                                    
    - Според преброяването от 1991г. населението на Косово и Метохия възлиза на       1 956 196
   -Етнически състав-албанци-1 596 072 (82.2%),сърби-194 190,мюсюлмани-66 189,роми-46 000,черногорци-20 356,турци-10 500,хървати-8062

     - Към 2005г. Косово има между 1 700 000 и 1 900 000 жители
албанци-между 1 496 000 и 1 672 000   88%,сърби-между 102 000 и 120 000   6%,славяни- мюсюлмани (горанци,мюсюлмани-жупанци и бошнаци)-между 51 000 и 57 000   3%,роми-между 34 000 и 38 000    2%,турци-между 17 000 и 19 000

                                                          

                                                          
                                                      Призренски районНаселение-376 085
Включва общините-Призрен,Драгаш,Ораховац и Сува река


Община Драгаш                                                                           
(обединяваща бившите общини Драгаш и Опойе)
обхваща 35 села и 1 град

Население-45 103  през 1999 г      34 562 през 2000г.
Етнически състав:
1999г.-албанци-27 633  61%,горани-17 470  39%
2000г.-албанци-24 856  72%,горани-9 706    28%

-Според други данни към 2006г. населението на общината възлиза на 40 775,от които албанците са 22 800 57.22%,а гораните са 17 975  43.30%

-В община Драгаш попада изцяло населената с българи-мохамедани т.н "горанци" област Гора.

                                                  Област Гора

                                                                                                                                                                                          Площ-310 кв.км                                                                                                                                                             Население-16 112 жители      14 774  91.7%-горанци и 5.3%-албанци
19 села населени с горани


Селища населени с българи-мюсюлмани (горани)                                                                                                                                           
с. Рестелица(Restelicа)-между 3300,4147 и 7000  горани.Най-голямото горанско село. Местните горани са консервативни мюсюлмани и са пробосненско настроени.В селото живеят и няколко семейства албанци.
с. Брод(Brod)-между 700, 1272 и 1660  горани.Селото има между 700 и  900 къщи.
с. Диканце(Dikance)-между 100,175,257,1100 горани.Част от жителите му са просръбски настроени.В селото има 150 къщи.
с. Оркюша(Орчуша,Orqusha)-между  70,92 и 221 горани и албанци
гр.Драгаш(Dragash)-2000-4000 жители   горани-75%,албанци-25%.Според други данни в града живеят 810 горанци и 600 албанци.Гораните живеят в долният край на града.
с. Крушево-между 647 и 714  горанци.В етногенезиса им има и влашки елемент.
с. Вранище(Враниште,Vraniq) -между 350,373 и 731 горанци
с. Глобочико(Глобочица,Glloboqicе) -между 628,650 и 968  горани
с. Кукуляне(Кукуљане,Kukajan) -между 351,450 и 621 горани
с. Радеша-между 670,1000 и 1226 горанци.Селото се дели на Горна и Долна Радеша.
с. Горна Рапча(Горња Рапча) -между 705,1100 и горани
с. Долна Рапча(Доня Рапча,Доња Рапча) -721 горани
с. Горни Кръстец(Горњи Крстац) -между 198,320 и 837  горани
с. Долни Кръстец(Дони Кръстец,Доњи Крстац) -231 горани
с. Любоище(Любовище,Љубовиште)-между 350,375 и 799 горани
с. Лещане(Лештане)-между 227,260 и 679  горани
с. Млике(Mlike)-между 130,315 и 400 горани.През зимата населението на селото спада до 30,а през лятото се окачва на 1300.Според местните в миналото в селото били заселени араби и от Млике е започнала ислямизацията на района.Определят езика си като подобен на Вранският т.е. на шопският.
с. Бачка-между  50,87 и 215 горани.Част от жителите му са просръбски настроени.
с. Зли Поток(Zlipotok)-между 350,386 и 608 горани

-Според Таня Мангалакова в Гора живеят 15 079 горани.През лятото достигат 25 000
-Според ЮНМИК в Гора към 2003 г. живеят 11 954 горани и 600 албанци

-"Горани"-българи мюсюлмани,които живеят в областта Гора ,която е разделена между Косово и Албания.В Косово те наброяват  18 000 -19 000 .Говорят на торлашки български диалект и се предполага ,че са част от шопската българска етнографска група.В миналото те са били богомили.Затова често са наричани и торбеши.Ислямизирани са в периода 18-19 век.                                                                       
     Днес имат горанско,македонско,бошняшко,българско,сръбско или албанско самосъзнание
-Според някои твърдения албанците в Опойе-22 800 са по произход българи с мюсюлманско вероизповедание,които са албанизирани през 16 век.

Bulgarnation.com
Етническа карта на Косово-2005 г.
гр.Драгаш
Герб на община Драгаш
Брой на гражданите на Косово от български произход
Българи-мохамедани (горанци)
         19 000
Македонски българи
             900
Българи-мохамедани (жупанци)
         24 000
Сърбизирани българи (торлаци,шопи)
         80 000
Албанизирани българи-мохамедани
     1 100-25 000
                      Общо
  125 000-150 000
Next
За българите в Подгор и Жупа
За българите в Окръг Гниляне
Глобочица
Диканце
Млике
Брод
Contact: reklbnc@abv.bg
Facebook
Етнически карти-Българи в Косово
За българите в Окръг Прищина
Web Page Maker, create your own web pages.