Корчанска Област


                                                 Окръг Девол
                                                              35 000 жители

гр.Билищ(Билища,Биглища,Bilisht)-12 000 жители албанци,българи-мюсюлмани и християни-650
с. Връбник(Vernik)-между 280 и 322  българи.Намира се в община Билищ.
с. Шуец (Shye)-населено с българи-281.Намира се в община Прогер.
с.Прогон,Прогун,Прогер(Proger)-населено с албанци и българи-300.Център на община.
с.Ракицка(Rakicke)-394 жители албанци и българи.Намира се в община Прогер.
-Възможно е и в с.Къпещица(Kapshtice) да живеят известен брой българи-гъркомани или албанизирани българи-християни.Намира се в община Билищ.


                                                                                                                                                       Окръг Корча                                                                                      
42 900 жители

гр.Корча(Korce)-74 370 жители албанци,аромъни,българи,гърци,роми.В града има много приселници българи от Връбник,Бобощица,Дреново.
-В Корчанско съществува българско дружество -"Общество Кай нас-Бобощица,Дреновене,Корча"
с. Бобощица(Boboshtice)-1200 жители българи,аромъни,албанци,гърци(гъркомани).Българите почти са загубили езика си и са в процес на асимилация.Намира се в община Дренова.В селото има българска организация.В миналото част от българското население се е приселило в Румъния.
с. Дренова,Дреново(Drenove)-600 жители българи и аромъни.Българският език е почти заместен от аромънският и се говори най-вече от приселниците от Преспа.Според някои данни в селото живеят албанци,албанизирани македонци (българи) и малък брой македоноезични (българоезични).Център на община.
с.Звезда(Zvezde,Zvedze,Xvezde)-населено с албанци и българи.Намира се в община Поян
с. Заградец (Zagradeci)-242 жители българи и албанци.
с.Подгорие (Podgorje)-албанци и българи.Намира се в община Врещас.
с.Пирги,Пирг(Pirg)- в селото наред с албанците живее и българско население.Комуна Пирг.
с.Дарда,Дорда(Dardhe)-Селото е част от община Дренова.Албанци-християни.Гърци,Аромъни.Българи-гъркомани.
с.Брадвица (Bradvice)-албанци-християни.гърци.Българи-гъркомани.Намира се в община Хочищ.
с.Синица(Sinice)-албанци християни и албанци мюсюлмани.Има българи-християни.
с.Молай(Mollaj,Дворани,Дворан)-Според едни данни в селото живеят албанци-християни и мюсюлмани,а според други християните са от български произход.
-Според някои данни,отделни български семейства живеят в албанските днес села Булгарец,Ръмбец(Rembec),Совяни,Хочища,Мирас(Божиград),Зичищ,Породина..
                                                 Мала Преспа
                                                   между 5000 и 5700 българи

Община Пустец (Ликенас)
с. Пустец (Ликенас,Liqenas)-населено с 1200-1300-1500 българи в 300 къщи.Общински център.Черквата се нарича Св.Атанас.
с. Зърновско(Зарошка,Zaroshke)-348 жители албанци и българи
с. Шулин(Diellas,Белас,Belas)-населено с българи-502,600 или 650
с. Глобочина,Глобочени,Глобочани(Голумбоч,Gollomboc)-населено с българи-294-350.
с. Горица,Горна Горица(Gorice e Madhe)-населено с българи-515-700
с. Туминец(Безмище,Bezmishte- Каламас,Kallamas) -българи 950-1000
с.Леска(Лайтизъ,Lajthize,Лепиш,Leske)-българи-232,300 или 350.
с. Долна Горица(Gorice e Vogel)-населено с 300-364-550 българи в 80 къщи
с. Церйе,Цере(Cerja,Cerje)-населено с българи-252
-Населението в Мала Преспа днес има предимно македонско самосъзнание,но има и хора с българско.


                                                Окръг Поградец                                          
                                                                   70 600 жители

гр.Поградец(Pogradec)-30 000 жители,намиращ се на южния бряг на Охридското езеро.Населен с албанци(мюсюлмани и християни),българи,власи,роми.
с.Удинища,Одунища(Uduniste,Udenisht)-населено с албанци и българи.Център на община.
с.Пискупия,Пешкъпи(Piskupije,Peshkepi)-населено с 300-400 жители  българи и албанци.Намира се в община Бучимас.
с.Мемлища,Мамулеща (Memliste,Memelisht,Memlisht)-населено с албанци и българи.Намира се в Община Удинища.
с.Блаца,Блаце(Blace)-населено с албанци и българи.Намира се в община Черава.
с.Старово,Старова,Бучимас(Sterova,Starove,Bucimas).Населено с албанци и българи.Център на община.
с.Зерваска(Zerveske,Zervaske,Geshtenjas)-населено с албанци и българи.Намира се в община Бучимас.
с.Румен(Golik)-населено с албанци и българи.Намира се в община.Проптищ.
с.Лешница(Llenge,Leshnice)-населено с власи,албанци,българи.Намира се в община Черава.
с.Загоречан(Zagorecan,Zagorccan,Grunjas,Grunja)-Населено с албанци и българи.Намира се в община Дардас.
с.Лин(Lin)-на Охридско езеро-населено с 1000-1600 жители българи и албанци Намира се в община Удинища.Българите са около 800-900 и са мнозинство.Имат църква Св.Варвара.
с.Пискупати(Piskupat)-населено с албанци и българи.Намира се в община Удинища.
с.Червенака(Tservenaka,Cervenake).-Населено с албанци и българи.Намира се в община Удинища.
с.Върмова(Zagragja)
с.Стропчке(Stropke,Stropcke)-населено с албанци и българи.Намира се в община Дардас.
с.Черава (Cerava,Cerreve)- албанци и българи Център на община.
с.Тушемище (Tushemisht,Тушемиште)-в селото живеят албанци и  около 800 българи.Намира се в община Бучимас.

-Според македонски данни в селата Ръмеве (Remaj),Братомир,Бероград (Baribardhe),Грабовци(Grapovice),Плаче-наред с албанци живеят и македонци.


                                                      Област Кукъска Гора
 
гр.Кукъс(Kukes)-16 000 жители   албанци,българи-мохамедани(горани)-500 семейства,цигани
с. Борье(Borje)-българи-мохамедани-300 къщи-1500 ж.
с. Оргьоста(Оргоста,Orgjost)-българи-мохамедани-250 къщи-1250.
с. Запод(Zapod)-българи-мохамедани-35 къщи-180
с. Шищевец (Шищейец,Shishtavec)-българи мохамедани-190-350 къщи-1700-1800
с. Орешец(Oreshke)-българи-мохамедани-120 къщи-600                                                                          
  с.Църничево (Църнелово,Cernaleve)-българи-мохамедани-500
с. Пакища(Пакиша,Pakisht)-българи-мохамедани-120 къщи-600
с. Очикле(Orchiklje)-българи-мохамедани-80 къщи-400
с. Кошариди(Kosharisht)-българи мохамедани-50 къщи-250

-В областта в 9 села живеят  около 10 000  славяноезични българи-мохамедани (горанци)
-В селата Новосело(Novosoj)-1400,Стършево(Стреже),Тополян(Топоян),Брекине(Брекйе),Коловоз,Ломна(Льойме), Бела,Туре(Турей),Нимча и Джафери живеят албанизирани българи-мохамедани,които са около 10 000.Според други данни това са бивши горански села,които днес са албански.

-Според някои неофициални данни в цяла Албания горанците наброяват между 15 000 и 45 000.Горански колонии има и в Тирана,Дурас,Фиер.

- Гр.Тирана-421 000 жители  албанци,българи,арумъни,роми,гърци.Броят на българите варира около 3000 и 7000.Населяват основно кв.Кодра Привтут(Kodra e Priftit)-400 къщи,кв.Брего Люмит,кв.Догана,кв.Али Деми,кв.Алияс,кв.Киностудио и района около ветеринарния институт.Според някои данни само в района Хълм на попа живеят около 7000 българи.Големи колонии има от селата Стеблево-720 с. и Требища,както и от Кукъска Гора.Българите в Тирана са основно мюсюлмани.
-Гр.Елбасан-100 000 жители,от които около 5000-12 000 българи основно мюсюлмани,приселници от Голо Бърдо.Според някои данни броят на българите в града достига до 40%.В града има голяма арумънска колония,както и гърци.
-Българи живеят и в градовете:Берат,Дурас-2000-3000,Патос -5000, Фиери,Авлона,Кавая,Шкодра,Гирокастро
-Около Адриатическо море-в с.Пояни и с.Новосело също живеят българи.
-Според С.Тошев българите в Албания са около 52 000.
Мала Преспа-4000 българи в 9 села,Голо Бърдо-11 740,Кукеска Гора-18 000,
В други райони-15 400
-Българското външно министерство и ДАБЧ определят броят им на около 50 000.
- Според македонски данни броят на т.н. македонци в Албания е между 300 000-350 000.
-част от българите в Албания имат македонско,албанско или горанско самосъзнание.                                                   
Bulgarnation.com
гр.Кукъс
Преспанското езеро
с.Пустец
гр.Корча
Българи в Албания-Начало
Глобочане
Лин
Горица
Бобощица
Етнически карти-Българи в Албания-1 част
Етнически карти-Българи в Албания-2 част
Web Page Maker, create your own web pages.