Ethnic Map of Macedonia

Regions of Ohrid,Struga,Kitchevo,Resen


          The Map is produced by Savov-2010
   

Карта на Македония-Районите на Охрид,Струга,Кичево,Ресен,Център Жупа
Bulgarnation.com
Bulgarnation.com
Author-Savov