Българи в Украйна

                                            Арцизки район - 51 700


Етнически състав - българи - 20 200  39%, украинци - 14 200, руснаци-
11 500, молдовани - 3300, гагаузи - 900,други-900

гр. Арциз -16 258 жители         населен с украинци, руснаци,българи,молдовани,
гагаузи,цигани.
с. Теплиця - населено с 1672 жители украинци и българи.Бивша немска колония.
с.Нова Иванивка(Ивановка Българска) - основано през 1821-1822г. Населено основно с българи и малко молдовци -между 1869 и 2018 жители.
с. Главани (Главан)-населено с между 2510 и 2526 жители  българи,украинци и молдовци.Основано през 1829-30г.от приселници от с.Главан-България.
с.Камянске (Ташлък)  - населено с 2739 жители  молдовци,руснаци,украинци и българи.
с.Холмске(Селиогло) - основано през 1822г или 1830 г.Населено с 2865 жители българи и малко молдовани,гагаузи,руснаци.Селото е основано от български бежанци от тракийското село Селиогло.
с. Делен(Девлетагач, Диветлий) -между 2548 и 2606 жители българи.Селото е основано през 1830 г.По време на глада в годините след Втората Световна война,в селото умират 540 от неговите жители.
с. Новохолмско - българи.
с. Задунаивка,Задунаево - основано през 1822 г. Населено с между 2000 и 2025  българи.
с. Виноградовка,Винохрадивка (Бургуджи) - Селото е основано през 1830 от приселници от с.Бургуджи(Горно Александрово )-Сливенско.Населено с 100% българи-3306 и има 1109 семейства.
с. Надеждивка(Хофнунгсфелд) -населено с 713 жители българи и украинци.Бивша немска колония.
с. Остривне (Баба,Код Китай)-населено с 1306 жители основно българи и малко украинци и молдовани. .Основано през 1817 г.В селото има 642 къщи.
с.Василивка(Василе Струеску )-населено с 533 жители българи-45%,руснаци,молдовани,гагаузи
с.Плоцк (Плоска)-517 жители украинци и малко българи.Бивша немска колония.
с.Новосилевка-украинци и българи
с.Садовое (Стар Шампанос)-1020 жители украинци и българи.Бивша немска колония.
с.Прямая балка (Денюйца,Деневиц)-1075 жители украинци и българи.Бивша немска колония.
с.Зеленая Балка (Демир Хаджи)-украинци,руснаци,българи

  - в района има 1 град и 25 села
                                                   Саратовски район - 49 900


Eтнически състав - украинци - 21 900, българи - 10 000 (20%), молдовани -
9400, руснаци - 7900, гагаузи - 200.

гр. Сарата -4900 жители     населен с украинци,руснаци, молдовани и българи.
с. Заря (Камчик) - населено с българи - 5528.Селото е основано през 1830 г.
с. Колесное (Кулевча) - населено с между 4483 и 4032 жители   българи-98%,украинци-1 %,руснаци 1%.Селото е основано през 1830 г. от приселници от с.Кюлевча-Шуменско.
с.Новоселивка (Сату Ноу,Сатуново)-3000 жители  молдовани-98%,българи
с.Фараонивка-1890 жители молдовани,руснаци,българи
с.Миколаевка (Байрамча)-1218 жители руснаци,украинци,молдовани,българи
с.Забари (Олгентал,Забару)-украинци,българи,молдовани

                                       Тарутински район - 45 200


Етнически състав: българи  - 17 000  37,6%, украинци - 11 100, молдовани-7500, руснаци - 6300, гагаузи - 2700.


гр.Тарутине -6080 жители   населен от украинци, българи,руснаци,гагаузи
молдовани,поляци                                                               
с. Яровое (Гюлмен) - населено с между 1014 и 1180 жители   българи-1107  92,8%,молдовци-30  2,5%,украинци-30  2,5%,гагаузи-10  0,8%.Селото е основано от приселници от с.Роза-Ямболско.
с.Евгеновка  (Арса) - населено с 1945 жители  българи-1261   84,34%,молдовци-153  10,34%,руснаци-40  2,68%,украинци-19  1,27%.
с.Красне - населено със славяноезични и тюркоезични българи - 900, молдовци, украинци.
с. Малоярославец Перший- 598 жители основно българи.Бивша немска колония.
с. Малоярославец Другий - 707 жители основно българи.Бивша немска колония.
с. Лузанка (Катцбах)- населено с 423 жители основно българи.Бивша немска колония.
с .Виноградовка (Чумлекьой) - населено с между 1548 и 2200 жители  българи-98%,руснаци,украинци.Селото е основано през 1830 г.
с.Перемога(Нови Чомлекьой)-населено с 1014 жители  българи-882  
87%,украинци-34  3,4%,молдовци-33  3,2%,руснаци-28  2,7%л.
гр. Бородино -1830 жители   населен с украинци, българи,молдовани, руснаци.
гр. Березино -3830 жители     населен с украинци, молдовци и българи.
с. Подхирне (Кулмя) -168 жители населено с украинци, молдовци и българи - славяноезични и тюркоезични (гагаузи).
гр.Серпново -1836 жители     населен с украинци и българи.
с.  Ривне (Купоран) - населено с 1445  жители  българи-92%,украинци-4%,руснаци-3%,молдовци-1%.Селото е основано през 1830 г.от български приселници от с.Порой-Бургаско.
с.Вилне (Исерлия) - населено с между 1618 и 1900 жители   българи-92,2%,украинци-2,4%,гагаузи-1,7%,руснаци-1,4%,молдовци-1,3%.Селото е основано в периода 1828-29 г. от български приселници от тракийското село Исерлия.
с.Езизаветивка (Когълничяну)-367 жители българи
с.Роза (Люксембург,Хофмансфелд)-90 жители основно българи.Бивша немска колония.

-в окръга има 4 града и 47 села                                             Белгород-Днестровски район - 62 300.


Eтнически състав - украинци - 51 000, руснаци - 5550, молдовци -
3900, българи - 800, гагаузи - 200,други-900

Гр. Белгород - Днестровск - 51 100 жители. Населен от украинци -32 200, руснаци - 14 400 (28%), българи - 1900 (4%), молдовани - 1000 (2%), гагаузи - 200.
Гр.Випасне (Турлаки)-населено с украинци,молдовани,българи
с.Великомарянивка -774 жители украинци,молдовани,българи
с.Приморске-1060 жители украинци,руснаци,молдовани,българи


Bulgarnation.com
За българите в Украйна-Начало
с.Нова Ивановка
с.Кулевча-Църквата Св.Никола
Среща на българите в Тарутине
Асоциация на българите
           в Украйна
Конгрес на българите
         в Украйна
  • Имформационен портал на българите в Украйна
Next
За българите в Одеса,Рени,Килия
За българите в Одеска област,Болград,Измаил
За българите в Николаевска и Херсонска Област
За българите в Крим и Кировоградска област
с.Главан
Българи в Украйна-Етнически карти
Web Page Maker, create your own web pages.