Българи в Турция-снимки
              гр.Къркларели
Българска църква Св.Никола
гр.Пънархисар
гр.Къркларели
гр.Пехливанкьой
с.Буюкмандъра
с.Мюселим-Бабаески
Web Page Maker, create your own web pages.