Българи в Турция

                                          Мала Азия

                                                         Област Кютахия

Гр.Кютахия-215 000 жители.В града има общност на торбеши от Вардарска Македония.
с.Буюк Сака(Buyuk Saka)-населено с българи-мюсюлмани,потомци на бежанци от 1877 или 1887 г. от с.Божаново-Плевенско.
с.Доганджи(Doganci)-българи-мюсюлмани от Плевенско

 
                                               
                                                          Област Йозгат

Гр.Йозгат(Yozgat)-77 000 жители.В града има общност на българи-мюсюлмани,приселници от Вълкосел и Мочур.
Окръг Саръкая
с.Бурункъшла(Burunkisla)-388 жители основно българи-мюсюлмани  и малко местни турци.Част от помаците произхождат от Егейска Македония (Костурско,Солунско)-Гърция,а друга от България.Има данни и за наличие на бежанци мюсюлмани от Сърбия.


                                                           Област Афион

Гр.Афион(Afyonkarahisar)-180 000 жители.В града живеят около 400 семейства на карачаевци и балкарци.Теса пришълци от селата Килиса,Доглат,Белпинар,Акхисар,Язиликая.
с.Доглат,Долат(Doglat)-218 жители.Намира се на 48 км от Афион и на 26 км от районният център Исчехисар.Доглат е основано през 1887 г. от приселници балкарци от районите на Чегем,Билим,Конделен,Налчик-Балкария и карачеевци от Горна Теберда.В селото преобладават балкарците.Карачаевците се занимават основно с животновъдство.  В селото има джамия,начално училище,магазини,аптека.Болшинството от населението днес живее в гр.Афион.Колонии има и в градовете Ескишехир и Измир.В Доглат постоянно живеят около 70 семейства.Окръг Исчехисар.
с.Решадие(Resadiye)-975 жители.Населено с българи-мюсюлмани.Потомци на приселници от Мугла и Черешово от 1910 г. или през Балканската война.Намира се в Окръг Сандаклъ.
-В областа има още две българомюсюлмански села.


 
                                                         Област Биледжик

Окръг Биледжик

Гр.Биледжик(Bilecik)-62 320 жители  турци(манави,юруци,български,егейски),българи-мюсюлмани(Мъгленско,Драмско-Гърция и Тиквешко-Македония ),черкези,абхазци,албанци,бошняци.
с.Кюплю(Kuplu)-680 жители населено основно с българи-мюсюлмани от Воденско(Karacaova)-Гърция от 1924 г.
с.Шюкранийе(Sukraniye,Читак)-208 жители основно българи-мюсюлмани.Селото е основано от приселници българи-мюсюлмани от с.Осеново-Пещерско,които го напускат през 1911 г.
с.Визерхан(Vizerhan)-населено основно с българи-мюсюлмани,потомци на бежанци от Воденско,Драмско и с.Бизово-Гърция.
Окръг Османели
с.Орхание(Orhaniye)-123 жители българи-мюсюлмани.Потомци на бежанци от Пловдивско.
Окръг Бозююк
с.Сарайджик(Saraycik)-319 жители.Потомци на бежанци българи-мюсюлмани от Пловдивско и на български турци от Делиормана.


                                                            Област Ада Пазар
                                                                        
гр.Ада Пазар(Adapazari)-240 000 жители. В града и района живеят торбеши от Вардарска Македония.                                                                                                                                    -Във Област Адапазар,българи мюсюлмани живеят в околиите Сьогютлю(Sogutlu) и Феризли(Ferizli)
с.Ахмедийе(Ahmediye)-645 жители,основно българи-мюсюлмани,потомци на бежанци от Гърция.Намира се в окръг Арифийе.


                                          Област Кайсери

Окръг Пинарбаши

Гр.Пинарбаши(Pinarbasi)-В града живее общност от карачаево-балкарци
с.Ейрисоют(Egrisogut)-Намrра се на 120 км южно от гр.Кайсери,в близост до гр.Пинарбаши.Основано е през 80-те години на 19 век от приселници от Голяма Карачая-Баксански район и Балкария.Днес в селото живеят около 20-30 семейства.Много от жителите му живеят в Пинарбаши.


                                                                  Област Сивас

Окръг Илдъзели

Гр.Илдъзели(Yildizeli)-В града има общност на карачаево-балкарци
с.Емирлер-Намира се в близост до Сивас и районният център Йиддиели.Селото е основано основно от приселници от Чегемски район на Кабардино-Балкария през 1884 г.През същата година в селото се заселват и бежанци от Карачаево-Черкезия,Дегестан,Осетия.В наши дни в селото живеят около 100 семейства.Много от бившите жители живеят в гр.Йлдъзели.


                                                                  Област Токат

Окръг Алмуш

с.Чилехане(Cilehane)-Намира се в района на гр.Решадие.Основано през 1884-1887 г. от приселници карачаевци от Голяма Карачая.В наши дни в селото живеят 150 семейства

Окръг Сулусарай

с.Арпаджи,Арпаджи Карачай(Arpaci Karacay)-населено с карачаевци.Днес в селото живеят около100 семейства.Намира се северно от гр.Токат,в района на гр.Сулусарай.


-Гр.Адана-1 271 000 жители турци,кюрди,араби,роми,арменци,еври и др.В града и района живеят около 100 семейства карачаевци и балкарци.Основно те са приселници от с.Башхюйюк.В Адана живеят и потомци на български турци.


 
-В районите на Анталия и Аспарта живеят потомци на българи-мохамедани от района Мъглен в Гърция.
-Област Хюдавендигар-заселване на българи-мюсюлмани през 1885 г.
-Област Орду-българи-мюсюлмани,приселници от Егейска Македония след 1923 г.
-Татари от волжко-български произход живеят в селата Курухуюк(Kuruhoyuk) Окръг Ескишехир,Хълмие(Hilmiye)-Окръг Самсун,Бьогрюделък(Bogrudelik)-Окръг Коня.
-Според Георги Зеленгора,в повече от 120 села в Мала Азия,помаците са преобладаващо или единствено население.Те живеят основно в областите Чанаккале,Балъкесир,Измир,Маниса,Бурса,Коджаели,Сакаря,Биледжик,Ескишехир,Кютахия,Афион,,Коня,Самсун,Орду

Селища на карачаевци и балкарци
-Истанбул,Анкара,Коня,Ескишехир,Афион,Измир,Адана.
-В градовете Истанбул,Анкара,Ескишехир,Измир има създадени карачево-балкарски национално-културни центрове.
-В Турция има 14 карачево-балкарски селища-
Чифликкьой,Ертугрул,Белпинар,Язиликая,Килиса,Долат,Болвадин(Акхисар),Ерейли,Башхююк, Ейрисоют,Емирлер,Арпаджи,Чилехане.
-Броят на карачаевците и балкарците е между 26 650-30 000. или 5330 семейства
  

Йозгат
Адапазар
Кютахия
Афион
Биледжик
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Гърция
Българи в Косово
В други държави
Bulgarnation.com
Българите в Турция-Балъкесир
Българите в Турция-Бурса,Измир,Маниса
Българите в Турция-Чанаккале
Българите в Турция-Анкара,Ескишехир,Самсун
Българи в Турция-Начало
Българите в Източна Тракия- Едирне
Българите в Истанбул и Текирдаг
Web Page Maker, create your own web pages.