Собствено Търсене
                       Българи в Сърбия


                                                    Община Владичин хан

население-23 703

гр.Владичин хан-8338
-сърби-7824  93.79%,роми-361  4.32%,българи-20  0.31%,македонци-18  0.21%

-Според официалните данни населението на общината е изцяло сръбско.В голямата си част то се състои от сърбизирани българи-торлаци
                                                       Община Прешово

население-34 904
етнически състав-албанци-28 961  85%,сърби-4204  12%,роми-433  1%

гр.Прешово-13 426
етнически състав-албанци-11 746  87.48%,сърби-1231  9.16%, роми-31,македонски българи-14

-сърбите в общината произхождат от  българи-торлаци ,които са били сърбизирани в края на 19 и началото на 20 в.,но са  запазили характерния си български торлашки говор.

Селища със сърбизирани българи-торлаци

с.Бустряне-1073 жители  албанци-78.21% и сърби-186  21.33%,
с.Големи Дол-384 жители албанци-90% и сърби-28  10%
с.Жуинце-1759 жители  албанци 95.27% и сърби-52  4.16
с.Ляник-29 сърби
с.Миратовац-2777 жители  албанци-98.44%,сърби-13,непоказали-26
с.Релян-694 жители  албанци-70.46%,сърби-203  29.25%
с.Свинище-103 сърби
с.Славуевац-480 сърби
с.Стрезовце-995 жители  албанци-71.15%,сърби-272  27.35%,македонци-2
с.Търнава-1160 жители  албанци-87.75%,сърби-109  9.30%,непоказали-28
с.Цакановац-221 жители  сърби-186  84.17%,албанци-14.47 %,македонци-3  1.35%
с.Чукарка-512 жители  албанци-83,39%,сърби-85  16.60%
                                                    Община Буяновац


население-43 302
етнически състав-албанци-23 681   57.4%,сърби-14 782   34.1%,роми-3867  8.93%

-В числото на сърбите са включени почти изцяло сърбизирани  българи-торлацигр.Буяновац-12 000
етнически състав-сърби-4329  36.04%,албанци-3590  29.89%,роми-3869  32.13%,българи-27  0.22%,македонци-23  0.19%,горанци-10  0.08%,непоказали-90  0.74%


-селища населени със сърбизирани българи-торлаци

с.Биляча-2036 жители  албанци-83.69%,сърби-163 и македонци-2
с.Богдановац-101 жители  сърби-98,македонци-2,българи-1
с.Божиневац-373 жители  сърби-368,българи-4,македонци-1
с.Жбевац-800 жители  сърби-796 и македонци-4
с.Кончул-албанци и сърби
с.Осларе-904 жители   албанци-55.08% и сърби-400  44.24%
с.Узово-албанци и сърби
с.Баралевац-316,с.Боровац-161,с.Братоселце-71,с.Брняре-114,с.Буштранье-80,с.Воганце-50,с.Грамада-19,с.Доне Ново Село-119,с.Дрежница-86,с.Борчевац,с.Жужелица-165,с.Ябланица-108,с.Ястребац-19,с.Карадник-451,с.Кленике-268,с.Клиновац-527,с.Кошарно-104,с.Кршевица-480,с.Кущица-174,с.Левосойе-839,с.Лопординце-817,с.Лукарце-31,с.Лилянце-533,с.Претина-53,с.Раковац-972,с.Русце-37,с.Света Петка-333,с.Себрат-104,с.Сеяце-246,с.Спанчевац-533,с.Српска Куча-283,с.Старац-260,с.Треяк-255

                                                      Община Трговище

население-6372

-официално почти цялото население на общината се води за сръбско.По етнически произход жителите на общината са  българи- торлаци или шопи.Местните жители днес в голяма степен са сърбизирани.Българското самосъзнание сред населението е било силно до началото на 20 век.


Селища със сърбизирани българи-торлаци.                                                         

с. Търговище- 1864 жители  сърби-1851  97.96%,македонци-13  0,69%,българи-2
с.Дони Кози Дол-291 жители  сърби-280  96.21% и македонци-10  3.43%
с.Радовница-998 жители  сърби-981 и българи-7
с.Бабина Поляна-53,с.Барбаце-152,с.Владовце-50,с.Голочевац-63,с.Горновац-73,с.Горна Търница-86,с.Горни Кози Дол-101,с.Дони Стаевац-452,с.Горни Стоевац-160,с.Деянце-56,с.Дона Трница-213,с.Думбия-36,с.Черекарце-156,с.Зладовце-113,с.Калово-47,с.Лесница-156,с.Мала Река-21,с.Марганце-37,с.Мездрая-33,с.Нови Глог-137,с.Ново село-145,с.Петровац-13,с.Пролесйе-67,с.Црвени Град-149,с.Црна Река-41,с.Црновце-135,с.Шаинце-88,с.Шапранце-82,с.Широка Планина-11,с.Шумата Трница-50


                                                                                                                                        
                                                           Община Вранье


население-86 000
етнически състав-сърби-81 198,роми-4647,българи-351

-сърбите в общината в голямата си част са сърбизирани българи-торлаци
- действителният брой на хората с българско самосъзнание в общината е около 5000

  гр.Вранье(Враня)-55 052
-сърби-51 418,роми-2619,българи-243  0.44%,македонци-175  0.31%,югославяни-92,горанци-8,непоказали-133                         
-българите в града живеят главно в кварталите Рашка,където са мнозинство,Асанбаир,Огледна станица.Според някои данни наброяват над 4500.
с.Златокол-795 жители  сърби-667  83,89%,българи-54  6,79%,югославяни-6,македонци-4  0,50%.Действителният брой на българите в селото е значително по-голям.
гр.Вранска баня-5882  жители  сърби,българи-29,македонци-4


-Районите на Владичин хан,Вранье,Прешево,Буяновац спадат към историко-географската област-Поморавие или Моравско.Местните българи са известни в историческата литература като Моравски българи.В голямата си част те спадат към торлашко-шопската българска етнографска група.

Bulgarnation.com
с.Трговище
гр.Враня
гр.Буяновац
Карта на териториите населени с торлаци (шопи) в Сърбия
За българите в Зайчарски окръг и Нишавски Окръг
Next
Българите в Сърбия-Начало
За българите в Окръг Бор,Ябланишки окръг
За българите в Западните покрайнини-Цариброд,Бабушница
За българите в Пчински Окръг-Босилеград,Сурдулица
За българите във Войводина-Южнобанатски Окръг
За българите във Войводина-Нови Сад,Суботица,Зренянин