Българи в Сърбия-Окръг Бор-снимки
с.Църна Трава
гр.Лясковац
              Гр.Неготин
Паметник на Хайдут Велко
гр.Крагуевац
гр.Смедерево
гр.Кралево