Собствено Търсене
                        Българи в Сърбия

                                    Ябланишки окръг

Население-255 011 жители
Етнически състав-сърби-225 096,албанци-2841,черногорци-725,македонци-326,югославяни-147,българи-109


                                                         Община Лясковац
Население-156 252 жители
Етнически състав-сърби-147 414,роми-6989
гр.Лесковац-63 185  сърби-91.25%,цигани-6.84%,македонци-168,българи-57,черногорци                                                                                                                   
                            


                                                       Община Църна Трава

Население-2563 жители
център-с. Църна Трава-563 жители   сърби-553  98.22% и българи-6  1.06%
-общината е населена изцяло със сърбизирани българи-торлаци.
с.Дарковце-204,с.Градска-337,с.Златанце-158,с.Брод,с.Млачище-29,с.Добро Полье-16,с.Обрадовце-31.


                                                             Община Лебане

Население-24 918 жители  почти само сърби
-Сръбското население в общината е съставено основно от сърбизирани българи-торлаци.


                                                         Община Власотинце

Население-34 302 жители
Етнически състав-сърби-33 826 ,роми-128,черногорци-36
-Сръбското население в общината е съставено основно от сърбизирани българи-торлаци.


                                                                Община Бойник

Население-12 694 жители
Етнически състав-сърби-11 668  88,95%,роми-1363  10,39%
-Сръбското население в общината е съставено основно от сърбизирани българи-торлаци.


                                                             Община Медведжа

Население-13 368 жители
Етнически състав-сърби-66,57%,албанци-26,17%,черногорци-3,46%,роми-1%
-Сръбското население в общината е съставено основно от сърбизирани българи-торлаци.


                                                                 Рашки окръг

Население-300 274
Етнически състав-сърби-188 000,бошнаци-94 000,македонци-329,горани-99,българи-85


                                                                   Окръг Бор

                                                             Неготинска община

Население-43 551
Етнически състав-сърби-38 551 80.15%,власи-3000 6.91,други-6%
гр.Неготин-17 758 жители
сърби-16 426  92,49%,власи-266,роми-206,черногорци,македонци-52  0.29%,българи-32
с. Велково-сърбизирани българи- шопи,власи
с. Брачевац-сърбизирани българи
с. Кобишница-власи,сърби,сърбизирани българи-шопи
с. Прахово-власи,сърби,сърбизирани българи-шопи
с. Раздевица-власи,сърби,сърбизирани българи-шопи
с. Раяц-сърби и сърбизирани българи-шопи
-част от сърбите в общината по произход са българи-шопи,които са били сърбизирани.


                                                                   Община Бор

гр.Бор-39 387 жители   -сърби,власи,роми,македонци-507  1.28%,българи-62  0.15%,горанци-3

                                                            Поморавски окръг

Население-227 435 жители
Етнически състав-сърби-218 454,власи-2049,роми-1591,македонци,българи,горанци.
гр.Ягодово-35 589
-сърби,македонци-58,българи-26,горанци-20
гр.Чуприя-20 585
-сърби,македонци-53,горанци-11,българи-10
гр.Парачин-25 292
-сърби,македонци-52,горанци-21,българи-14
-Според българският учен Занетов,част от сръбското население в окръга е съставено от българи торлаци и македонски българи.

                                                            Златиборски  окръг

Население-313 396
Етнически състав-сърби,бошняци,мюсюлмани,македонци-135,горани-23,българи-18


                                                    Шумадийски окръг

Население-298 778
Етнически състав-сърби,черногорци,роми,македонци-461,горанци-108,българи-72
гр.Крагуевац-146 373                                                                             сърби,цигани,черногорци,македонци-311,горанци-99,българи-между 44 и 446


                                                               Подунавски окръг

гр.Смедерево-62 805 жители-сърби,роми,македонци-283  0.45%,българи-26
гр.Смедеревска паланка-25 300   -сърби,роми,черногорци,македонци-100,българи-10,горанци-6             
гр.Вилика плана-16 210 жители -сърби,черногорци,македонци-38,горанци-14,българи-6


                                                                Топлишки окръг

Население-102 075 жители

                                                                   Община Прокупле
            
Население-51 698 жители
Етнически състав-сърби 96%,роми-3,73%
гр.Прокупле-27 673 жители -сърби-25 760,роми-1258,македонци-50 0,18%,българи-7,горанци
-Част от сърбите в общината са сърбизирани българи-торлаци.


                                                                   Община Житораба

Население-17 887 жители
Етнически състав-сърби-16 889  92,82%,роми-1142  6,27%,македонци-12,българи-4
-Част от сърбите в общината са сърбизирани българи-торлаци.

Други селеща в Централна Сърбия с българско присъствие
гр.Крушевац-57 347 жители     -сърби,македонци-135  0.23%,горанци-12
гр.Чачак-73 217 жители            -сърби,македонци-111,българи-7,горанци-6
гр.Кралево-57 411 жители        -сърби,македонци-193,българи-47,горанци-14
гр.Пожаревац-41 736 жители    -сърби,роми,черногорци,македонци-107   0.25%,власи,българи-27
Bulgarnation.com
с.Църна Трава
гр.Лясковац
              Гр.Неготин
Паметник на Хайдут Велко
гр.Бор
гр.Крагуевац
гр.Смедерево
гр.Кралево
Карта на торлашкият говор в Сърбия и Косово
За българите в Пчински Окръг-Вранье,Буяновац
За българите в Пчински Окръг-Босилеград,Сурдулица
Българите в Сърбия-Начало
За българите в Западните покрайнини-Цариброд,Бабушница
Next
За българите във Войводина-Южнобанатски Окръг
За българите във Войводина-Нови Сад,Суботица,Зренянин
За българите в Зайчарски окръг и Нишавски Окръг