Българи в Сърбия

                                                 Зайчарски окръг

Население-137 561
                                                                                                                                                 Етнически състав-сърби-124 427  90.45%,власи-7155  5.20%,роми-1194  0.87%,югославяни-422,черногорци-296,македонци-271,българи-155


                                                      Община Зайчар
население-65 969
етнически състав-сърби 59 867   90.75%,власи-2 981  4.52%,югославяни-277,роми-323,македонци-158,българи-113,горанци-10,неопределили се-1015,непоказали-573

гр.Зайчар-39 491 сърби-37 500,роми-233,югославяни-219,власи-159,черногорци-134,македонци-111.В града живеят и сърбизирани потомци на тетевенски българи.
с. Велики Извор -2684 жители  сърби (косовяни-45%,сърбизирани тетевенски българи-35% и българи-шопи-20%)-2629  98%,роми-13,българи-9,македонци-2.
Косовяните живеят в долният край на селото,тетевенските българи в горният,а местните шопи в централната част.В селото доминира тетевенският източен български говор.Тетевенските българи са потомци на емигранти от тетевенското село Голям Извор от края на 17 и началото на 18 век.Част от тях през 1798 г. се приселват в с.Дублье около Свилянац.
с. Гърлян-2839 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци и тетевенски българи)-2739 96.50%,македонци-26  0,91%,роми-15,българи-2.Тетевенските българи пазят характерният си източен български говор.
с. Вратарница-570 жители сърби (сърбизирани българи-торлаци и тетевенски българи)-553  97%,роми-15
с.Заградже-241 жители   сърби(сърбизирани българи-торлаци,тетевенски българи,бежанци от Македония-Тетовско,Битолско и Метохия).Тетевенските българи се заселват в селото в края на 17 и началото на 18 век.
с.Халово-856 жители  сърби(сърбизирани българи-торлаци)-591  69%,власи-260 30%.До края на Първата световна война селото е в България.
с.Шипиково-511 жители власи-340, сърби(сърбизирани българи-торлаци)-155 30,33%. До края на Първата световна война селото е в България.
с.Мали Ясеновац-284 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци)-128 45%,власи-116
До края на Първата световна война селото е в България.
с. Велики Ясеновац-356 жители сърби(българи- торлаци)-253  68.37% и власи-95 26%  .В селото има българско дружество-Друштво за културу Бугара североисточне Србиjе "Зорница "-2004 г.До края на Първата световно война селото е било в границите на България.
с.Градсково-666 жители  сърби(сърбизирани българи-торлаци)-454 68,16%,власи-185
До края на Първата световна война селото е в България.
с.Велика Ясикова-998 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци)-483 48,40%,власи-373  38%
с.Мала Ясикова-332 жители власи-235 70%,сърби(сърбизирани българи-торлаци)-72
с.Глоговица-484 жители власи-244  51%, сърби(сърбизирани българи-торлаци)-226 47%
с.Дубочане-455 жители власи 385 85%, сърби(сърбизирани българи-торлаци)-58 13%
с.Николичево-833 жители  сърби(сърбизирани българи-торлаци)-698 84%,власи-96 12%
с.Салаш-962 жители  сърби(сърбизирани българи-торлаци)-884 92%,роми-25 2,6%
с.Табаковац-208  сърби(сърбизирани българи-торлаци)-181 87%,власи-20 10%
с.Чоконяр-173 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци)-142 82%,власи-22 13%
с.Шливар-329 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци)-240 73%,власи-72  22%
с.Лубница-1052 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци)-586 55,70%,власи-375 36%,българи-9 0,85%,македонци-3
с.Копривница-532 жители  сърби(сърбизирани българи-торлаци)-509 96%,роми
-Сърби от български произход живеят и в селата
с. Мали Извор-454,с. Йелашница-153,с. Месне,с. Гърлище-857,с. Бела река,с. Върбица-313,с. Лековци,с.Боровац-167,с.Брусник-456,с.Горня Бела Река-185,с.Кленовац-250,
с.Ласово-357,Леновац-200,Лесковац-128,Мариновац-305,Метриш-392,Планиница-305,Пърлита-142,Равна-252,Селачка-275,Търнавац-474
-основната част от сърбите в общината са по произход българи от етнографската група на торлаците.В няколко селища, жителите им са потомци на Тетевенски българи.

                                                     Община Княжевац

Население-37 172    села-85
Център-гр.Княжевац-16 351 жители
Етнически състав-сърби-35 977  96.74%,роми-452  1.2%

гр.Княжевац-19 351 жители сърбизирани българи-торлаци-96%,роми,македонци-43,българи-17,черногорци,хървати.
с. Ново Корито-51 жители сърбизирани българи-торлаци и тетевенски българи
с. Миничево-828 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци)-731 88,28%,роми-81
с.Влашко поле-172 жители сърби(сърбизирани българи-торлаци)-155 90%,роми-14
с. Долна Каменица,с. Долно Зуниче,с. Горно Зуниче,с. Алдинац-26,с. Витковац-352,с. Дебелица,с. Ново село,с. Балинац-38,с. Горна Каменица-374,с.Кална,с.Габровница-10,с.Църни връх,с.Ошляне,с. Радичевац,с. Търговище,
с. Градище,с. Равно Бучйе-сърбизирани българи-торлаци
с.Алдина река-12,Балановац-326,Балта Бериловац-187,Бански Орешац-96,Бели Поток-243,Берчиновац-172,Божиновац-26,Булиновац-194,Бучье-369,Валевац-281,Васил-757,Видовац-45,Вина-424,Въртовац-218,Глоговац-73,Горна Соколовица-41,
Грезна,Деяновац,Доня Соколовица,Дрвник,Дреновац,Дречиновац,Жлне,Жуковац,Зоруновац,Зубетинац,  Иново,Яковац,Яловик Извор,Яня,Йелашница,Каличина,Кандалица,Кожел,Крента,Лепена,Локва, Манинац,Милковац,Мучибаба,Орешац,Папратна,Петруша,Подвис,Понор,Потрканье,Причевац,Равна, Радичевац,Ргоще,Репушница,Сврлишка Топла,Скробница ,Слатина,Станьинац,Старо Корито-51 сърбизирани торлаци и тетевенски българи,Стогазовац,Татрасница,Трновац,Чущица,Црвенье,Шарбановац,Шести Габар, Щипина, Щитарац,Щрбац,Шуман Топла
-сърбите в общината са по произход сърбизирани българи-торлаци,шопи.Освен като торлаци и шопи местните са известни и като бугараши.

Община Сокобаня-18 571 жители   сърби-18 079  97,35%,роми-190,други-310
-гр.Сокобаня-8407
сърби-8059  96%,роми-1.33%,македонци-24,горанци-10,българи-2
Община Болевац
-гр.Болевац-3784
сърби-83.95%,власи-5.52%,роми-4.14%,македонци-20  0.52%,българи-9  0.23%

-Сърбите в общините Княжевац,Болевац,Зайчар и Сокобаня в основната си част са наследници на сърбизирани българи-торлаци.


                                                          Нишавски окръг


Население-382 461
Етнически състав-сърби-360 941,черногорци-1018,македонци-897,югославяни-868,българи-868,горани-90,други-102


                                                                 Община Ниш

Население-250 518

гр.Ниш-173 724                                                                                                                              -сърби-162 380,цигани-4461,българи-679  0.39%,македонци-601  0.30%,югославяни-605,горанци-75,непоказали-2050
-по неофициални данни броят на българите в града е около 11 000.
-официално в общината има 799 българи и 715 македонци.Реалният брой е около 11 200.
-българите живеят основно в квартал Пантелей.
Градска община Пантелей-42 137 жители
  с.Каменица-1651 жители  сърби,роми,българи-12  (0,72%).Селото се намира в нишката община Пантелей
Градска община Медияна-87 405 жители
Градска община Палилула-72 165 жители
Градска община-Цървени Кръст-33 452 жители
с.Горня Топоница-1550 жители   сърби-1431,албанци-52,роми-20,българи-11,македонци-7
Градска община Нишка Баня
  Гр.Нишка Баня-4507 жители  сърби-4270,роми-108,българи-8  0,18%,македонци-7 

                                                             Община Свърлиг  

Население-17 284
Етнически състав-сърби-16 840,роми-105,други-300
гр.Свърлиг-7705 жители  сърби-7475  97%,роми-69,черногорци-11,българи-7,македонци-7
-Голямата част от сръбското население на общината са сърбизирани българи-торлаци.Районът никога не е влизал в територията на Средновековното сръбско кралство.

                                                              Община Алексинац  

Население-57 749 жители
Етнически състав-сърби-55 122,роми-1434,македонци-127,българи-42,горани-7
Гр.Алексинац-17 171 жители  сърби-15 823  92,14%,роми-500,македонци-54  0,31%,българи-21  0,12%,горани-7 
Гр.Алексиначки рудник-1467 жители  сърби-1231,роми-75,мюсюлмани-41,македонци-15,българи-6
-Значителна част от сърбите в общината са сърбизирани българи-торлаци.

Община Мерошина-14 812 жители   сърби-14 059,роми-588,други-200
Община Долевац-19 561 жители  сърби-18 342,роми-1049,македонци-16,горани-8,българи-3
Община Гаджин Хан-10 464 жители   сърби-10 170,роми-179   
-И в трите общини сръбското население е съставено основно от сърбизирани българи-торлаци.   


Bulgarnation.com
гр.Зайчар
гр.Княжевац
Челе Кула-гр.Ниш
Герб на Ниш
гр.Ниш
Гр.Алексинац
Next
За българите в Окръг Бор,Ябланишки окръг
За българите в Пчински Окръг-Вранье,Буяновац
За българите в Пчински Окръг-Босилеград,Сурдулица
Българите в Сърбия-Начало
За българите в Западните покрайнини-Цариброд,Бабушница
За българите във Войводина-Южнобанатски Окръг
За българите във Войводина-Нови Сад,Суботица,Зренянин
Web Page Maker, create your own web pages.