Собствено Търсене
                        Българи в Сърбия

                                               Войводина


население-2 031 992                                                                  21 500 кв.км.
-етнически състав според официалните данни- 2002г
  сърби-65.05%-1 321 807,унгарци-14.28%-290 207,словаци-2.79%-56 637,хървати-2.78%-56 546,черногорци-1.75%-35 513,румънци-1.5%-30 419,българи-1660,горани-606,македонци-11 785

           -Според неофициалните данни,само славяноезичните българи са около 28 000.В това число се включват 5000-банатски българи,20 000- македонски българи,2 600 горанци
         -във Войводина живеят и няколко хиляди прабългари-секели,които са записани като унгарци и имат предимно унгарско самосъзнание.
          -В областта живеят и няколко десетки хиляди сърби,потомци на български приселници от Македония,Косово и Поморавието след Австро-Турската война от 1684-88 г.


                                                   Южно-банатски окръг


Население-328 428
Етнически състав-сърби-70.28%,румънци-6.8%,унгарци-4.91%,словаци-4.8%,македонци-7636  2.43%,цигани-1.9%

Община Панчево

население-127 162
етнически състав-сърби-76.38%,македонци-5264   4.14%,румънци-3.19%,унгарци-3.17%,българи,горанци,словаци-1.24%,роми-1.09%

гр.Панчево-70 087
етнически състав-сърби- 79%,унгарци-3279  4.25%,югославяни-2.35%,словаци-1.82%,македонци-1119 1.55%,горани-36,българи-168  0.21%
кв. Войловици-8500 жители   сърби,унгаризирани секели,словаци.Секелите се заселват през 1883 г.
с. Ябука-6312 жители  сърби-3224  51.1%,македонци-2054  32.5%,българи-9,други-16%
гр. Качарево-7624 жители  сърби-5042  66.13%,македонци-1467  19.24%,югославяни-322,черногорци-100,българи-3
с. Глоган-3178 жители  сърби-76% и,македонци-367  11.54%,русини-5%
с. Иваново-1131 жители    унгаризирани секели-452  39.96%,българи-307   27.14%,сърби-19.71%,югославяни-2.12%,словаци-1.32%,македонци-13  1.14%,неопределили се-4.68%.Селото е основано през 1868г. от Банатски българи.Българско дружество-"Иваново 1868"
гр.Старчево-7615 жители  сърби,хървати,югославяни,унгаризирани секели-111,македонци-60  0.78%,българи-27  0.35%
с.Банатски брестовац-3517 жители  сърби,бошняци,македонци-12,българи-6
с.Омолица-6518 жители  сърби-5868  90%,румънци-79,македонци-74  1.13%,българи-20
с.Долово-6835 жители   сърби,румънци-българи-21,македонци-15

-от български произход по неофициални данни са 9700 гражданина на общината.Около 550 от тях са банатски българи католици,5264 македонски православни българи , 3840 прабългари-секели и 50 българи-мохамедани горанци.


Община Вършац

население-54 369

гр.  Вършац-36 623 жители сърби-28 372  77.47%,унгарци-1800,румънци-1734,югославяни-848,роми-644,македонци-303  0.82%,хървати-204,банатски българи-между 87 и 280
с. Гудурица-1267 жители  сърби-839  66.21% ,македонски българи-133  10.49%,унгарци-44,словаци-38
с.Велико Средище-1340 жители  сърби-78%,унгарци-7%,чехи-4%,македонци-31  2.31%
с.Мали Жам-379 жители  румънци-60 %,сърби-28%,унгарци,македонци-11
с.Улма-3598 жители сърби-83%,румънци-11%,македонци-8,българи-8


Община Пландище

население-13 377
Етнически състав-сърби-56.36%,унгарци-18.1%,македонци-1300  9.69%,румънци-7.29%,югославяни-2.24%,роми-2%,словаци-5.41%българи

с. Пландище-4270 жители  сърби-2539  59.46%,македонци-910   21.31%,унгарци-243 5.69%,румънци-78  1.7%,словаци-18 0.96%,българи-6,роми-63,югославяни-168
с. Хайдукица-1375 жители  словаци-579  42.10%,сърби-419  30.47%,унгарци-159  11.56%,македонци-123  8.94%,българи-4
с. Стари лец-1094 жители сърби-72%,унгарци-14.26%,македонски българи-20  1.83% и банатски българи-9.Основано 1820г.
с. Дужинама или Дужине-219 жители сърби-119  54.33%, македонски българи-68  31.05%,словенци-18  8.21%
с. Банатски соколац-366 жители  сърби-91.8%,югославяни-3.27%,унгарци-1.6%,македонци-0.54%
с.Велика града-1374 жители  сърби-960  69.86%,унгарци-169  12.29%,македонци-136  9.81%,словенци-20,словаци-15,румънци-11
с.Маргита-1047 жители  сърби-44%,румънци-29%,унгарци-10%,македонци-13  1.24%,българи-1
с.Велики Гай-790 жители  сърби-670  84.80%,роми-9.11%.Местните сърби носят фамилии с окончание-ов,ев.Вероятно са потомци на български бежанци след Австро-турската война от Поморавието и Македония.

Община Ковин

население-36 802
етнически състав-сърби-76.75%,унгарци-9.26%,румънци-3.70%,роми-3.10%,българи,македонци

гр. Ковин-14 250 жители   сърби-81%,унгарци-6%,русини-3%,роми-2%,македонци-72  0.50% и банатски българи-между 28 и 50.
с. Баванище-6106 жители  сърби-89.37%,румънци-6.75%,македонци-35  0.58%,унгарци-0.60%,хървати-0.60%,българи-5
с. Скореновац-2501 жители  унгаризирани секели-2 167  86.71% ,сърби-5.47%, банатски българи-75  2.99%,македонци .Според някои сведения  банатските българи-католици са 500 и живеят в 120 къщи.Фактически около 93% от жителите на селото имат български произход.Селото е основано през 1866г.
с. Мраморок-3145 жители  сърби-71.79%,румънци-13.20%,роми-3.21%,други-15.75%,българи-4,македонци-15

-с български произход в общината са между 2450 и 2900 д.,от които прабългари секели-2167,банатски българи-между180 и 600 и македонски българи-100.Община Алибунар

гр.Алибунар-3431 жители   сърби,румънци,роми,македонци-43   1.25%,българи-2
гр.Банатски Карловац-5820 жители  сърби,унгарци,македонци-37  0.63%,българи-7,горанци-1
с.Владимировац-4111 жители  сърби,румънци,роми,македонци-17  0.41%,българи-2
с.Иланджа-1727 жители  сърби,роми,черногорци,македонци-18  1,04%
с.Нови Козяк-768 жители сърби.Селото е основано през 1818 г.от приселници с български фамилии от Тимошкото село Долац,което говори за вероятен български произход на жителите на селото


Община Бела Църква

гр.Бела Църква-10 675 жители  сърби,чехи,роми,румънци,македонци-64  0.59%,българи-8,горанци-1
с.Врачев гай-1570 жители  сърби,македонци-12,българи-1
с.Ясеново-1440 жители   сърби,роми,македонци-12  0.82%,българи-1


Община Опово

с.Опово-4693 жители  сърби,хървати,роми,македонци-21  0,41%,българи-2
с.Сефкерин-2627 жители  сърби,румънци,македонци-36  1,37%,българи-1


Община Ковачица

с.Дебеляча-5325 жители  унгарци,сърби,роми,словаци,македонци-13,българи-1
с.Ковачица-6764 жители  словаци,сърби,роми,македонци-13,българи-2
с.Црепая-4855 жители  сърби,роми,македонци-67  1,38%,българи-5           с.Иваново
Католическата църква
Качарево
гр.Вършац
с.Пландище
с.Скореновац
гр.Панчево
Карта на Автономна област Войводина
Bulgarnation.com
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Албания
Българи в Турция
Българи в Косово
В други държави
Българи в Гърция
Българи в Румъния
Next
За българите във Войводина-Нови Сад,Суботица,Зренянин
За българите в Пчински Окръг-Вранье,Буяновац
За българите в Пчински Окръг-Босилеград,Сурдулица
Българите в Сърбия-Начало
За българите в Западните покрайнини-Цариброд,Бабушница
За българите в Окръг Бор,Ябланишки окръг
За българите в Зайчарски окръг и Нишавски Окръг