Българи в Сърбия
                                         Войводина

                                Средно-банатски окръг
Община Зренянин
гр. Зренянин-79 773  сърби-71%,унгарци-15%,роми-2%,македонски българи-334  0.41% и банатски българи-между 96 и 252,горани-26.
с. Бело блато-1477 жители  словаци-583  39.47%,унгарци-488  33%,банатски българи-между 128,170 и 320  8.60%,сърби-118  7.98%,роми-31.Основано 1825г.Българите-католици се заселват през 1885 г.
с.Арадац-3461 жители  сърби,словаци,македонци-19  0.54%,българи-3
с.Елемир-4690 жители  сърби,роми,унгарци,македонци-11
с.Ечка-4513 жители  сърби,румънци,унгарци,българи-12,македонци-5
с.Перлез-3818 жители  сърби-87%,македонци-12,българи-9
с.Тараш-1100 жители сърби.Възможно е жителите на селото да са от български произход заради окончанията -ов,ев,чки на края на фамилиите.
с.Меленце-6737  сърби,македонци-17
Община Житище
с. Банатски двор-1263 жители  сърби-593  47%,унгарци-509  40%,роми-30  2,37%,банатски българи-8 0,63%.Основано от български колонисти през 1825 г.
Община Сечан
население-16 377
етнически състав-сърби-11 606  70.87%,унгарци-2068  12.63%,румънци-642  3.92%,роми-604  3.75%,югославяни-260  1.02%,хървати-140  0.9%,българи-114  0.7%,македонци
гр. Яша Томич (Модош)-2986 жители  сърби,унгарци,роми, банатски българи-29  0,97%,македонци-11  0,36%.Основан през 1779г.
с. Конак (Канак)-996 жители   сърби-401  40,26%,унгарци-371  37,24%,банатски българи-73  7,32%,югославяни-2,71%,роми-19  1,9%,хървати-18  1,8%,македонци-10  1%.Основано през 1820г.
с.Бока-1734 жители  сърби,унгарци,хървати,роми,македонци-7,българи-6
с.Ярковац-1817 жители  сърби,унгарци,румънци,роми,македонци-12  0,66%,българи-1
с.Неузина-1371 жители  сърби,унгарци,роми,македонци-12  0,87%,българи-1
Община Нови Бачей
гр.Нови Бачей-14 450 жители   сърби,унгарци,роми,румънци,македонци-38  0,26%,българи-4
с.Ново Милошево-6703 жители  сърби,унгарци,роми,македонци-14  0,20%,българи-1
Община Нова Църна
с.Радоево-1385 жители  сърби,роми,македонци-10,българи-4

                                                  Севернобанатски окръг

Община Велика Киканда
гр. Велика Киканда-41 825  сърби,унгарци,роми,хървати,македонци-106  0,25%,банатски българи-между 14 и 80
с. Лукино село-598 жители  унгарци-404 67,56%,сърби-78  13%,роми-21 и банатски българи-20-50.
с.Мокрин-5900 жители   сърби,роми,унгарци,македонци-15  0,25%,българи-8  0,13%
Община Сента
гр.Сента-20 300   унгарци,сърби,югославяни,роми,македонци-30 0,14%,българи-2
Община Нови Кнежевац
гр.Нови Кнежевац-7581  сърби,унгарци,роми,македонци-19,българи-1

                                                          Южнобачки окръг
Община Бач-16 268
с.Бачко ново село-1228 жители  сърби-62% и мюсюлмани-горанци-15%.
Община Върбас-45 852
гр.Върбас-25 907 жители   сърби,черногорци,унгарци,русини,хървати,македонци-84,горани-между 1 и 40,българи-14
с.Змайово-4360 жители  сърби,черногорци,унгарци,македонци-15
с.Кудура-4663 жители  русини,сърби,унгарци,македонци-12,мюсюлмани-горанци-7,българи-2
с.Равно село-2700 жители  сърби,черногорци,македонци-25  0,71%
с.Савино село-3350 жители  черногорци,сърби,словаци,унгарци,македонци-13  0,38%
Община Темерин
гр.Темерин-19 216 жители  сърби,унгарци,македонци-15,българи-6
Община Тител
гр.Тител-5894 жители сърби,унгарци,хървати,словаци,македонци-47  0,79%,българи-12  0,20%
Община Бачка паланка
гр.Бачка Паланка-29 500 жители   сърби,словаци,унгарци,хървати,роми,македонци-27,българи-2
Община Беочин
гр.Беочин-16 068 жители  сърби,роми,хървати,македонци-19  0,23%,българи-1
Община Бачей
гр.Бачей-25 774 жители  унгарци,сърби,хървати,черногорци,македонци-55 
0,21%,българи-9,горанци-6
Община Жабал
гр.Жабал-9600 жители  сърби,роми,хървати,унгарци,македонци-20  0,20%
Община Нови Сад
гр. Нови Сад-191 405                                                                                                                 сърби-73.91%,унгарци-11 538  6.02%,югославяни-7055   3.68%,черногорци-4261 2.22%,хървати-3519   1.83 %,словаци-1673,роми-1177,русини-1556,македонци-910  0.47%,горанци-между 288 и 1000  0.15%,банатски българи-между 103 и 575
гр.Ветерник-18 626 жители  сърби,унгарци,хървати,роми,македонци-68,българи-12
гр.Футог-18 582 жители  сърби-90%,унгарци,хървати,словаци,македонци-31,българи-6
Община Сърбобран
гр.Сърбобран-13 100 жители  сърби,унгарци,роми,хървати,македонци-26  0,19%,българи-6
Община Сремски Карловци
гр.Сремски Карловци-8839  жители   сърби,хървати,унгарци,македонци-19,българи-3,горани-1
Община Петроварадин
Гр.Петроварадин-13 973 жители  сърби,хървати,унгарци,черногорци,македонци-47,горани-35,българи-6
Гр.Сремска Каменица-11 205 жители  сърби,хървати,унгарци,македонци-38,горанци-10,българи-2

                                                  Севернобачки окръг
Община Суботица
гр. Суботица-99 981                                                                                                                 унгарци,сърби,буньевци,хървати,роми,македонци-409,горанци-между 54 и 100,българи-54
с.Баймак-8586 сърби,унгарци,буньевци,хървати,македонци-14
гр.Палич-7745 жители  унгарци,сърби,хървати,буньевци,македонци-31  0,40%,българи-1
Община Бачка Топола
гр.Бачка Топола-16 171 жители  унгарци,сърби,черногорци,хървати,русини,македонци-33  0,20%,горани-4,българи-1
Община Мали Идош
с.Ловченац-черногорци,сърби,унгарци,македонци-15  0,40%

                                    Сремски Окръг

гр.Сремска Митровица-39 084 жители-сърби,хървати,русини,македонци-116  0.29%,българи-12,горанци-6
Община Рума
гр.Рума-32 229 жители  сърби,хървати,унгарци,роми,македонци-77  0,23%,българи-8
с.Кленак-3246 жители  сърби-2921  90%,роми-152  4,68%,македонци-32  0,98%,хървати
Община Ириг
с.Врдник-3704 жители сърби,хървати,унгарци,словенци,македонци-13 0,35%,горани-2,българи-2
Община Инджия
Гр.Инджия-26 247 жители  сърби,хървати,украинци,унгарци,македонци-60 ,българи-15
Община Стара Пазова
Гр.Стара Пазова-18 645 жители  сърби,словаци,роми,македонци-81,горани-9,българи-2
Гр.Нова Пазова-18 214 жители  сърби,хървати,македонци-58  0,31%,горани-3,българи-2
Община Педжинци
с.Шимановци-3358 жители  сърби,роми,черногорци,македонци-14 ,горанци-9,българи-2
Община Шид
Гр.Шид-16 311 жители  сърби,словаци,хървати,русини,македонци-19,българи-1

                                Западно Бачки окръг

Община Сомбор
гр. Сомбор-51 471 жители  сърби,унгарци,хървати,македонци-107  0.20%,горанци-42,българи-25
с.Гаково-2201 жители сърби-1805 82%,хървати-4,58%,унгарци-2%,егейски македонци-17 0,77%
Община Алатин
Гр.Алатин-19 320 жители  сърби,румънци,унгарци,хървати,,македонци-23,българи-1
Община Оджаци
Гр.Оджаци-9940 жители сърби,унгарци,словаци,македонци-22,българи-7,горани-1
Община Кула
Гр.Кула-19 300 жители сърби-50%,черногорци-16%,унгарци,украинци,македонци-63,горанци-4,българи-1
с.Сивац-9000 жители  сърби-58%,черногорци-30%,унгарци,хървати,македонци-49 0,54%,горанци-8,българи-1
гр.Црвенка-10 163 жители  сърби-71%,черногорци-13%,унгарци,хървати,македонци-57

с.Конак
с.Бело Блато
     с.Банатски Двор
Католическата църква
гр.Нови Сад
гр.Суботица
Bulgarnation.com
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Албания
Българи в Турция
Българи в Косово
В други държави
Българи в Гърция
Българи в Румъния
За българите в Западните покрайнини-Цариброд,Бабушница
За българите в Окръг Бор,Ябланишки окръг
За българите в Зайчарски окръг и Нишавски Окръг
За българите в Пчински Окръг-Вранье,Буяновац
За българите в Пчински Окръг-Босилеград,Сурдулица
За българите във Войводина-Южнобанатски Окръг
Българите в Сърбия-Начало
Web Page Maker, create your own web pages.