Българи в Сърбия- Ниш-снимки
гр.Зайчар
гр.Княжевац
Челе Кула-гр.Ниш
гр.Ниш
Гр.Алексинац