Собствено Търсене
                        Българи в Русия


                                                                Челябинска област                                           
                                                 

територия-87 900 кв/км                                                      население-3 603 339


Етнически състав-руснаци-2 965 900(82,23%),волжки българи-214 600,башкири-
(4.62%),украинци (2.14%),немци (0.79%),чехи.
-Официално волжките българи са записани като"татари"- 205 100 (5.69%). и чуваши-9 500
В областта живеят и 9087 нагабайки,които са смесица между татари-ногайци,кумани и волжки българи.По религия те са православни християни.

Център-град Челябинск-1 081 200 жители  руснаци,башкири,волжки-българи мохамедани,евреи.
гр.Магнитогорск-416 700    руснаци-81.5%,волжки българи мохамедани-6.4%,башкири
украинци-4.3%,удмурти-2.8%

                                               Сосновски район-58 600

руснаци-81.5%,башкири-18%,волжки българи мохамедани,немци

                                                Нязепетровски район

с.Арсланово-волжки българи мохамедани

                         Уляновска  /Симбирска/  област-1 382 800


-етнически състав: руснаци-1 000 000, волжки българи-280 100, мордовци-50 200,украинци,азери,арменци
Официално волжките българи са записани, като "татари" - 168 800 (11%) и като "чуваши" - 111 300. Общо техният брой е 280 100.

център - град Уляновск /Симбирск/-623 100 жители   руснаци-75%,волжки българи-мохамедани-12%,чуваши-8%,мордвини-3%,немци.


Базарносизгански район-10 900    
-руснаци-89%,мордвини-7%,чуваши-2.5%,волжки българи-мохамедани-2.2%

Баришки район-21 200
-руснаци-69%,волжки българи-мохамедани-16%,чуваши-9%,мордвини-4%
-от 72 села в района в 12 преобладават чувашите,а в 2 волжките българи-мохамедани.

Вешкаймски район-25 700
-руснаци-85%,мордвини-6%,волжки българи-мохамедани-2%,чуваши-2%
-от 34 села в района в 1 преобладават чувашите

Карсунски район-31 100
-руснаци-85%,волжки българи-мохамедани-10%,чуваши-2%,мордвини-1%

Майнски район-32 900
-руснаци-68,75%,чуваши-25%,волжки българи-мохамедани-4,68%,мордвини-1%
-от 64 села в района,чувашите преобладават в 16,а волжките българи-мохамедани в 3.

Николаевски район-33 400
-руснаци-43%,мордвини-30%,волжки българи-мохамедани-23%,чуваши-3%
-в северозападната част на района живеят основно чуваши и волжки българи-мохамедани.

Новоспаски район-25 400
-руснаци-83%,татари-7.5%,мордвини-3%,чуваши-2%

Павловски район-17 500
-руснаци-56%,волжки българи-мохамедани-20%,мордвини-19%,чуваши-3.5%

Радищевски район-17 000
-руснаци-79.4%,волжки българи-мохамедани-8.7%,мордвини-5.5%,чуваши-1.4%

Сенгилевски район-28 900
-руснаци-74.9%,чуваши-16 %,волжки българи-мохамедани-5%,мордвини-1.8%

Старокулаткински район-18 300
-волжки българи-мохамедани-95%,руснаци-2%,чуваши-1%

Сурски район-23 500
-руснаци-87%,марийци-5%,чуваши-4%,волжки българи-мохамедани-1%
-от 58 села в района,чувашите преобладават в 6,а волжките българи-мохамедани в 1.

Теренгулски район-22 200
-руснаци-70%,чуваши-12.5%,мордвини-12%,волжки българи-мохамедани-4%
-от 41 села в района чувашите преобладават в 6.

Уляновски район-58 600
-руснаци-70%,чуваши-13%,волжки българи-мохамедани-11%,мордвини-2%
-от 56 села в района чувашите преобладават в 25,а волжките българи-мохамедани в 13.

Цилнински район-30 100
-чуваши-58%,руснаци-27%,волжки българи-мохамедани-13%

Чердаклински район-45 000
-руснаци-61%,волжки българи-мохамедани-21%,чуваши-10%,мордвини-4%
-от 44 села в района 8 са населени преобладаващо с чуваши,а други 8 с волжки българи-мохамедани.

Кузоватовски район-29 000 жители
-руснаци-66%,мордвини-27%,волжки българи-мохамедани-0,7%,чуваши-1,5%

Инзенски район-38 300 жители
-руснаци-85%,мордвини-9,4%,волжки българи-мохамедани-3,3%,чуваши-1,2%

Мелекески район-42 000 жители
-руснаци-62%,волжки българи-мохамедани-17%,чуваши-16%,мордвини-3%

Новомаликлински район-18 600 жители
-руснаци-21,8%,волжки българи-мохамедани-31,6%,чуваши-18,6%,мордвини-28%

Старомайнски район
-руснаци-77%,волжки българи-мохамедани-9%,чуваши-8%,мордвини-3%

Градове със значително волжко-българско присъствие :  гр. Цилина,гр. Сурское-7200 жители, гр. Майна-7700 жители, гр. Стара Майна-6900 жители, гр.Теренга-5500 жители, гр.Сенгилей-8400 жители, гр. Димитровград-130 000 жители- руснаци,чуваши, волжки българи-мохамедани,                   
гр.Чердакли-12 000 жители  основно руснаци и волжки българи-мохамедани, гр. Ново Малкла, гр. Новочеремшанск.


гр.Уляновск
Димитровград-Улица Ленин
р.Волга
Магнитогорск-Джамия
Челябинск-Университета
Bulgarnation.com
Волжки българи-мохамедани
         Уляновска област
Чуваши-Уляновска област
Next
За българите в Свредловска и Оренбургска Област
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Кировска и Нижне-Новгородска Област
 • За българите в градовете и районите на Башкирия
 • За българите в Башкортостан
 • За българите в Пермски край
 • За българите в Марий Ел,Мордовия
 • За българите в Удмуртия
 • Волжки българи мохамедани

 • Чуваши

 • Кряшени

 • Бесермяни

 • За българите в Сибир
 • За българите в Карачаево-Черкезия
 • За българите в Кабардино-Балкария
 • За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ