Собствено Търсене
                       Българи в Русия

                                   Северен Кавказ


                Република Кабардино-Балкария

                                                              

площ : 12 500 кв./км.                                                                   население : 901 000
столица : гр. Налчик-274 974

етнически състав : кабардинци-498 702  55.3%, руснаци-226 620  25.1%, балкарци -104 951  11.6%,украинци-7592,немци-2525,осетинци-9800,турци-8800,арменци-5300,лакци-1800,карачаевци-1300
                                
-официално българите са записани, като балкарци -104 951,карачаевци-1300 и българи - 1 000. В графата българи са включени славяноезични и тюркоезични потомци на бесарабски българи.Общо от български произход са около 107 300.

Етнически състав на градове и райони на Кабардино-Балкария,според
преброяването от 1989 г.

гр.Налчик-247 216
-етнически състав-кабардинци-84 832  34.3%,руснаци-102 237  
41.4%,балкарци-25 321  10.1%,украинци-5725  2.3%,осетинци-5872  2.4%
гр.Тирниауз-37 789
-етнически състав-кабардинци-6656  17.6%,балкарци-11 451  30.3%,руснаци-14 775  39.1%,украинци-1062  2.52%
Баксански район-95 756
център-гр.Баксан
-кабардинци-80 678  84.3%,балкарци-6307  6.6%,руснаци-6374   6.7%
Золски район-38 664
Център-гр.Залукокоаже
-кабардинци-34 220  88.5%,балкарци-2387  6.2%,руснаци-1165  3%
Майски район
Център-гр.Майск
-балкарци-178  0.5%
Прохладненски район-39 561
Център-гр.Прохладное
-кабардинци-10 225  25.8%,балкарци-463  1.2%,руснаци-23 027  58.2%
Чегемски район-50 224
Център-гр.Чегем
-кабардинци-37 112   73.9%,балкарци-9310  18%,руснаци-1842  3.7%
Урвански район-82 999
Център-гр.Нарткала
-кабардинци-61 897  74.6%,балкарци-957  1.7%,руснаци-11 533  13.9%
Терски район-46  215
Център-гр.Терек
-кабардинци-38 102  82.4%,балкарци-910  2%,руснаци-4000  8.7%
Советски район-22 077
-балкарци-13 430   60.8%,кабардинци-7900  35.7%

Според преброяването от 2002 г.

гр.Налчик-274 974 жители
-етнически състав-кабардинци-  46.2%,руснаци-29.4%, 
балкарци-  15.3%,други-9,1%
гр.Тирниауз-20 100 жители
-етнически състав-балкарци-  47.3%,руснаци-  25.3%,кабардинци-  16.11%,украинци
Гр.Баксан-35 800 жители  кабардинци,руснаци,балкарци
Гр.Прохладное-60 100 жители  руснаци-79,6%,украинци-3,8%,кабардинци-
2%,балкарци,корейци,немци.
Гр.Майский-27 300 жители    руснаци-74%,кабардинци-5%,корейци-3%,балкарци-
2%,турци-6%,украинци,цигане

Баксански район-60 137
център-гр.Баксан
-кабардинци-57 167  95%,балкарци-1021  1,7%,руснаци-1561  2,6%,други-388 0,7%
Золски район-50 900
Център-гр.Залукокоаже
-кабардинци-91,3%,балкарци-5,1%,руснаци-2,3%,други-1,3%
Майски район-40 042
руснаци-78%,кабардинци-3%,турци-6%,корейци-3%,украинци-2%,балкарци-1%
Център-гр.Майск
-балкарци-178  0.5%
Прохладненски район-45 859
Център-гр.Прохладное
-кабардинци-  25.8%,балкарци- 1.2%,руснаци-  58.2%
Чегемски район-68 600
Център-гр.Чегем
-кабардинци-50 319,балкарци-12 306,руснаци-3463,други-2247
Урвански район-75 021
Център-гр.Нарткала
-кабардинци-72,9%,балкарци-0,5%,руснаци-16,6%,турци-4,17%
Терски район-51 861
Център-гр.Терек
-кабардинци-45 893  86.6%,балкарци-903  1,7%,руснаци-3285  6,2%,осетинци,турци
Елбруски район-35 424
-балкарци-23 192  65.5%,руснаци-6059  17,1%,кабардинци-10,9%
Черекски район-26 000
-балкарци-61%,кабардинци-38,8%,руснаци-1,7%
Лескенски район-28 760
-кабардинци-25 888  90%,осетинци-1741  6,1%,балкарци-720 2%,руснаци-115

-Кавказки българи-балкарци живеят  в градовете Елбрус,  Верховни Баксан-35 805 жители, Балъм, Безенти, Белая рачка, Кенже, Советское, Стар Лескен, Терек-20 255 жители,Каменномост,Урук,Чегем-17 893 жители
-Балкарците населяват компактно 61 селища. Балкарски са селата Залукокодже, Казълкуз, Дауд, Кашкатау, Куснарат, Кучартмаш, Олуг, Камък, Урус би, Кече камък, Ил Жортъ.
В селата Пролетарка и Екатериноградская живеят потомци на славяногласни и тюркогласни бесарабски българи.

Балкарски етнографски групи
балкарци,бизингиевци,холамци,чегемци,урусбиевци,баксанци

-балкарци-кавказки българи,преки наследници на българите на кан Батбаян.Населяват най-високите части на Кавказ.В етногенезисът им взимат участие и кумани и алани.По вероизповедание са мюсюлмани сунити.Говорят на карачево-балкарски език,който е клон на тюркския език.

Важни исторически дати:

1922г.-Създаване на Кабардино-Балкарската автономна област
1936г.-Създаване на Кабардино-Балкарската АССР
1944г.-Депортация на балкарците в Средна Азия
1957г-Възстановяване на Кабардино-Балкарската АССР
1991-Кабардино-Балкария е обявена за република в състава на РусияКарта на Кабардино-Балкария
Връх Елбрус
гр.Тирниауз
гр.Налчик
гр.Налчик
гр.Налчик
Герб на Налчик
Bulgarnation.com
 • За българите в Свредловска и Оренбургска Област
 • За българите в Кировска и Нижне-Новгородска Област
 • За българите в Челябинска и Уляновска Област
 • За българите в градовете и районите на Башкирия
 • За българите в Башкортостан
 • За българите в Пермски край
 • За българите в Марий Ел,Мордовия
 • За българите в Удмуртия
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Сибир
 • За българите в Карачаево-Черкезия
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Турция
Българи в Косово
В други държави
Българи в Гърция
Next
За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ