Собствено Търсене
                             Русия                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Пермски Край-2 820 000                                                               
            


Областен център : град Перм-1 003 800
етнически състав: руснаци-2 401700,волжки и дунавски българи-147 250,башкири-40 700,перми-комита-183 300.,удмутри-26 300

-Официално българите в областта са записано, като "татари" - 136 600 (5%) и чуваши-7000. В областта живеят и 3 625 славяногласни българи потомци на бесарабски и кримски българи.
-В Пермска област съществува "татарски" автономен окръг.


Куедински район -34 400
                                                                                        
етнически състав-руснаци,башкири,волжки българи мохамедани и чуваши,удмутри, . Централно чувашко селище там е с.Дойная.

Бардимски район-29 600
                                                                                         
етнически състав--волжки българи мохамедани и башкири

Ордински район- руснаци,волжки българи-мохамедани и башкири
с.Мали Ашап-1150,с. Ашап-1800

Чусовски район-28 600
                                                                                      
етнически състав-руснаци-87.8%,волжки българи-мохамедани-
5.8%,украинци,коми-пермита

Чернушенски район-55 200
                                                                                 
етнически състав-руснаци,волжки българи-мохамедани,башкири.В селата живеят основно волжки българи и башкири.

Чердински район-41 500
                                                                                 
етнически състав-руснаци-87.3%,украинци-3.6%,волжки българи мохамедани-1.2%

Чайковски район-17 800
                                                                                    
етнически състав-руснаци-90%,волжки българи мохамедани,удмутри,башкири

Усолски район-16 100
                                                                                        
етнически състав-руснаци-92.2%,коми-пермяки-2.2%,волжки българи мохамедани-1.5%

Усински район-14 500
                                                                                                       
етнически състав-руснаци-75%,волжки българи мохамедани,башкири

Соликамски район-128 200
                                                                                
етнически състав-руснаци-88.4%,украинци-2.1%,волжки българи мохамедани-1.4%

Осински район-37 100
                                                                                       
етнически състав-руснаци-90%,башкири-4%,волжки българи мохамедани-2%

Октябърски район-39 500
                                                                                 
етнически състав-руснаци,волжки българи мохамедани,башкири.
Руснаците живеят в северните части,а волжките българи и башкирите на юг.

Лисвенски район-16 600
                                                                                     
етнически състав-руснаци-91.7%,волжки българи мохамедани-6.1%

Кунгурски район-48 500
                                                                                  
етнически състав-руснаци,волжки българи мохамедани,башкири

Красновишерски район-30 900
                                                                      
етнически състав-руснаци-89.4%,украинци-2.4%,волжки българи мохамедани-1.6%

Добрянски район-65 500
                                                                                   
етнически състав-руснаци-89%,волжки българи мохамедани-3%,украинци,коми-пермяки

Горнозаводски район-38 100
                                                                          
етнически състав-руснаци-85.7%,волжки българи мохамедани-
5.6%,украинци,белоруси,башкири

Верещагински район-населен с руснаци.Има малко на брой карачайци и волжки българи мохамедани

гр.Чусово-56 400 жители   руснаци-89%,волжки българи мохамедани-5.3%,украинци-1.6%
гр.Чайковский-82 900  жители    руснаци,волжки българи мохамедани-5277,удмутри,башкири
гр.Соликамск-107 300 жители    руснаци-89%,волжки българи мохамедани-1.4%  1323
гр.Лисва-76 500 жители    руснаци-92.3%,волжки българи мохамедани-4.8%
гр.Конгур-76 600 жители   руснаци-90%,волжки българи-мохамедани-1581,украинци
гр.Краснокамск-56 800 жители   руснаци-80%,волжки българи мохамедани,коми-пермяки,башкири
гр.Кизел-35 100 жители     руснаци-80%,волжки българи мохамедани-13%,украинци-3%
район на гр.Губаха-19 900                                                                                   
руснаци-80%,волжки българи мохамедани-8%,украинци-2% 
гр.Гремянчик-18 100 жители   руснаци-70%,волжки българи-мохамедани-16%,украинци,удмутри,пермяки                                                                                                             
район около град Гремянчик-9400                                                                 
руснаци-70%,волжки българи мохамедани,удмутри,украинци
гр.Березники-182 900 жители            руснаци-87%,волжки българи мохамедани-4.3% (7864 или 6610) ,украинци-2.3%,коми-пермяки-1.4% 
гр.Перм-1 003 800 жители руснаци-88.6%,"татари" (волжки-българи мохамедани)-4.3% 40 112,украинци-1.6%,башкири-1%,коми-пермяки-1%,удмутри,беларуси.
Пермски край-1 180 000 жители  руснаци-85.2%,"татари" (волжки българи-мохамедани)-4.3%,украинци-1.9%,башкири-1.4%,коми-пермяки-3.7%,удмутри,беларуси                    

Селища с волжко-българско население:

с. Кантауганово,с. Уразаево,с. Средново Бугалиша-Пермски район,населени с волжки българи-(вогулами),с. Танъп-Бардимски район-населено от волжки българи-тептяри,башкири и удмутри,с. Бердикаево,с. Юлиево,с. Байгън-Суксунски район,с. Агафонково,с.Лямпа,с. Карчи,с. Гайна,с. Юлтаево,с. Оттуз,с. Чистякове,с. Теш Баш,с. Солянка-волжки българи и марийци,с. Усть-Турка (Кунгурски район),заселено с волжки българи около 1600г.,с. Карйево,с. Кунгир,с.Енапаево-Кунгурски район,с. Кашку-Октябърски район-волжки българи-кряшени,с. Тюндюк-Бардимски район,с. Мали Ашап,с. Болшой Ашап-Ордински район.                                                                                                                           
-При башкирите в Пермска област има предание,че са дошли в Урал в 1119 г. от Булгарската област,град Шатер-Булгар.Башкирите-гайнинци се считат за пришълци от Булгара.
-Волжките българи-тептяри населяват в Пермска област най-вече територията на изток от р.Ермия,по р.Тол до р.Барда.и по р.Ирени.
-В Октябърски район основно живеят т.н волжки българи-кряшени.Наименованието им произлиза от това,че са християни.
-Волжките българи-мюсюлмани т.н "татари" в Пермска област се разделят основно на 3 етнографски групи:
Силвенско-Иренски,Мулински и Тулвински.В наши дни те са доста смесени с башкирите,особено в Куедински район,където живеят т.н. "тулвински татари".
     В Пермска област най-голямата група волжки българи-мюсюлмани живеят по поречието на реките Силви и Ирени.Това са т.н. силвенско-иренски татари. Тази група населява следните райони на територията на Пермски Край: Березовски,Кишертски,Кунгурски,Октябърски,Лисвенски,Ордински,Суксунски и Чернушински.
    Мулинската група живее основно в селата Кояново,Баш-култаево и Яничи-Пермски район.Представителите на тази група имат смесено татаро-башкирско самосъзнание.
    По поречието на р.Тулва,основно в Бардимски район волжките-българи-мюсюлмани силно са се смесили с башкирите и се е формирала групата на т.н. тулвински татари.
-Волжките българи-мюсюлмани се заселват основно в Пермска област през 20 в. и то най-вече в градовете.Те идват най-вече от Северен Башкортостан.
   
Bulgarnation.com
Гр.Перм
р.Кама
Гр.Чайковский
Гр.Березники
Мечокът-символ на Перм
Карта на Пермски Край
Сайт на волжките българи
 • Волжки българи мохамедани

 • Чуваши

 • Кряшени

 • Бесермяни

За българите в Башкортостан
Next
 • За българите в Чувашия
 • За българите в Свредловска и Оренбургска Област
 • За българите в Кировска и Нижне-Новгородска Област
 • За българите в Челябинска и Уляновска Област
 • За българите в Марий Ел,Мордовия
 • За българите в Удмуртия
 • За българите в Сибир
За българите в Карачаево-Черкезия
За българите в Кабардино-Балкария
 • За българите в Москва,Санкт Петербург,Кавказ