Собствено Търсене
                        Българи в Румъния                                                            Трансилвания


население-7 221 733
площ-57 000 кв/км

етнически състав според преброяването от 2002 г.
-румънци-5 393 552  74.7%,унгарци-1 415 718  19.6%,цигани-244 475  3.4% германци-53 077  0.7%,украинци,сърби,българи,хървати,чехи,евреи,словаци-114 911  1.6%                                                              Окръг  Брашов

население-592 028
етнически състав-румънци-87.25%,унгарци-9%,цигани-3%,германци-0.7%


гр.Брашов-284 596 жители  румънци,унгаризирани и румънизирани българи (секели и шкеи),немци,роми,унгарци.
Според преброяването от 2002 г. в града живеят румънци-258 042  90.60%,унгарци-23 204  8.54%,германци-1717,роми-762
Шкеите се заселват в града през 1392г.Вероятно града е основан от
прабългари-барсили и названието на града е свързано с това племе.Потомците на българите-шкеи,които вече са напълно румънизирани живеят в квартал Шкеи Брашовулуй.Те твърдят,че са румънци от български произход.Брашовските българи-шкеи са първите,които откриват светско българско училище.
гр.Ръшнов-15 450 жители                                                                                                      населен от румънци, унгаризирани и румънизирани българи (секели и шкеи),унгарци,немци.
Според преброяването от 2002 г. в града живеят 15000 румънци,288 унгарци и 150 немци
Шкеите се заселват в града -1392г.,а секелите-1331г.Българите-шкеи са румънизирани.Има теории,според които градът е възникнал на основата на прабългарска крепост.

Община Сечеле

гр.Сечеле-29 915 жители  румънци-21 364  71%,унгарци(чангъи и секели)-7164  23%,роми-426  4%

Община Фагараш-36 121

румънци-33 677,унгарци (секели)-1643,цигани-426

Община Колдя-24 286

румънци-22 518,унгарци (секели)-917,цигани-424,немци-367

Община Зърнещи-23 888

румънци-22 456,цигани-879,унгарци (секели)-488

Община Рупя-5759

румънци-4063,унгарци (секели) 1245,цигани 338

-В окръга има 7 села населени основно с българи- чангъи
Сату ноу,Хълмег,Зизин,Пуркърени,Жимбор,Шаркая


с. Бран-румънци и българи шкеи
                                                             Окръг Муреш


население-580 851
етнически състав-румънци-309 375  (53.3%),унгарци(секели)-228 275  (39.3%),роми-40 425,немци-2045

Община Търгу Муреш-150 041

етнически състав-румънци-75 533  (50.34%),унгарци(секели)-70 100  (46.73%),роми-3660  (2.43%)

гр.Търгу Муреш-146 000 жители                                                                                 румънци-75 317   (50,35%),унгарци(секели)-69 825   (46,68%),роми-3759  (2,51%)


Община Регин Муреш

етнически състав-24 601 румънци,12 471унгарци (секели),роми-1790,германци-346

гр.Регин-36 173 жители
румънци-23 611 (65,35%),унгарци(секели)-10 396  (28,77%),роми-1831  (5%)


Община Търнавени-26 300

етнически състав-румънци-(72.4%),унгарци(секели)-(19.6%),роми-(8%)

гр.Търнавени-26 300 жители
румънци-19 231  72,4%,унгарци(секели)-4721   19,6%,роми-2568  8%


градове с присъствие на секели

-гр. Сигишоара-32 287 жители                                                                                                   румънци-  76% ,унгарци(секели)-18,36%,роми-3,5%,немци-1,9%,българи-750
-гр.Леркут-9523 жители
румънци-7230  ( 76%),унгарци(секели)-1426  (15%),роми-852  (9%)
-гр.Лудуш-18 647 жители
румънци-12 190  (70%),унгарци(секели)-4414  (25%),роми-860  (5%)
-гр.Совата-11 614 жители     унгарци(секели)-10 465   (90,11%)
-гр.Меркуря Ниражулуй-5824 жители      унгарци(секели)-4890  (84%),румънци-620
-гр.Шармасу-7490  жители
румънци-5100  (68%),унгарци(секели)-1820  (24,30%),роми-580  (7,7%)
гр.Санджорджу де Падуре-5490 жители
унгарци(секели)-4149   (75,55%),румънци-1100,цигани-244
гр.Унгени-6550
румънци-5241  (80%),роми-710  (11%),унгарци(секели) 600  (10%)
                                                         Окръг Хунедоара-485 712


етнически състав,според преброяването от 2002 г.
-румънци-92%,унгарци-5%,роми-2%,германци-1%

гр. Хунедоара-71 257 румънци,унгарци,българи-чангъи,роми
Според официалните данни в града живеят-62 985 румънци,3758 унгарци и 1129 цигани
гр.Дева-67 500 жители                                                                                                               румънци,7330 унгарци от български произход-9.6%.От тях 3000 са унгаризирани шкеи,а 4000 са чангъи
Българите се заселват в града през 1714 г.Те са основно семейства на чипровски търговци.По вероизповедание са католици.Със свои средства чипровските търговци построяват в града францискански манастир,известен като Българският манастир.Самият град е бил наричан български.Шкеите,които днес са унгаризирани живеят основно в т.н. български квартал-Греку в близост до манастира.В южната част на града се намира кварталът Чангъи,в който живеят унгаризирани българи-чангъи.
с. Кристор-българи чангъи
                                                     
                               
Bulgarnation.com
За Страната на секелите и българите в Алба и Сибиу
Гр.Брашов
Черната църква в Брашов
Прабългарската крепост над Ръшнов
гр.Хунедоара-Замъкът
Гр.Дева
Карта на Трансилвания
Bulgarnation.com
Bulgarnation.com
Сайт на българите в Румъния
Българите в Румъния-Начало
За българите във Влахия-Долж
Next
За българите във Влахия-Телеорман
За българите в Румъния-Молдова и Добруджа
За българите в Влахия -Букурещ,Илфов
За българите във Влахия-Гюргево,Дъмбовица,Кълъраш
За българите в Окръг Олт