Собствено Търсене
                       Българи в Румъния

                                                         Окръг Сибиу-421 724


Етнически състав-румънци-388 000   (90,6%),унгарци (секели и чангъи)-15 344  (3,6%),роми-17 125,германци-6554,българи-шкеи.

-гр.Сибиу-155 000 жители
румънци-148 269  (95,7%),унгарци (секели и чангъи)-3135  (2,02%),германци-2508 (1,61%),българи-шкеи
с. Руши (Русчор,Русчиор,Rusciori)-Основано е през 1380г.В селото има два квартала-Русчиор Саши (Шкеи) и Русчиор Ромъни.В Саши живеят около 60 потомци на германизирани българи.В южната част на Ромъни също живеят германизирани българи.В миналото българите в селото са били богомили,католици,а в наше време лютерани и павославни.Представят се германци (саси) и за българи-богомили.Съседите ги определят като шкеи.Първата група българи в селото се заселва през 14 век-1380 г от Северозападна България-Тимошко.През 1737 г. в Русчиор идват чипровчани и вероятно павликяни.Според последното преброяване в селото живеят 630  жители,от които румънци-342,роми-252,германци-32.Според други данни селото има   между 571 и 1250 жители.Местните българи са почти изцяло германизирани ,но пазят спомена за българският си произход.Селото се намира в комуна Шура Мика.
с. Бунгард-населено от българи шкеи-260 семейства-1300 жители.Намира се на 6 км. от гр.Сибиу.Основано е през 1429 г. от български приселници от Тимошко.В селото се заселват и източни българи,както и чипровчани през 1737 г.Сега населението на селото е православно и румъноговорящо.Самонаричат се шкеи,българи или градинари.В миналото са били богомили,католици и лютерани.Според последното преброяване селото има 568 жители-румънци-517,цигани-27 и други.Селото се намира в община Шелимбор.
с. Лудош-българи чангъи


                                                            Окръг Алба
  

с. Винцул де Жос (Vintul de Jos,Алвинц)-румънци,роми,българи (унгаризирани шкеи и градинари).Българите-шкеи се заселват в селото през 1700 г.и са католици от Чипровци.По-късно в селото се заселват и българи-павликяни.В селото се заселват и българи-градинари от Горнооряховско.Днес потомците на чипровчани говорят на унгарски и са почти напълно унгаризирани.Въпреки,че те се самопределят като унгарци,съседите им румънци и унгарци ги считат за българи.Живеят в квартал Страда Бисеричаена.Наследниците на градинарите говорят на румънски,немски и унгарски.Те все още имат българско самосъзнание.Наброяват около 20 души и всички са от рода Иванови. Според данните от последното преброяване в селото живеят 3278 жители,от които 3137 са румънци,62 са цигани и 61 са унгарци.Римо-католиците са 63,а греко-католиците са 26.Селото се намира в едноименната община.

Община Чергъу-1747 жители в 3 села
румънци-1277,роми-170

с. Чергъу Маре(Cergau Mare)-1067 жители българи.Днес по-голямата част от жителите са от български произход.Българите живеят в центъра на селото,докато румънците в периферията.Румънците ги наричат шкеи или българи.Шкеите се заселват в селото през 1302г.През 1737 г. в селището пристига нова вълна от българи чипровчани и павликяни.В наши дни българите в селото са езиково румънизирани.По религиозна принадлежност са греко-католици,но в миналото са били лютерани.Твърдят,че са наследници на българи-богомили.Част от българите се преселват в Чергъу Мик.Според последното преброяване от 2002 г. в селото живеят 900 румънци и 170 роми.
с. Чергъу Мик(Cergau Mic,Малък Чергед,Bolgarcserged)-Според Т.Балкански почти всички жители на селото са българи шкеи.Заселват се в селото през 1303 или 1306г,най-вероятно от Видинско.През 1737 г.в селото пристигат и българи чипровчани и павликяни..В миналото местните българи са били богомили,католици,лютерани.Българите-баптисти в селото се самоопределят като католици или булгари,докато потомците на лютераните за шкеи или булгари.В наши дни те са напълно румънизирани.Влияние за това оказва употребявания румънски език и приемането на православието през 1945 г.Според официалните данни в селото живеят 370 румънци,от които 309 православни и 61 баптисти.По неофициални данни в селото живеят около 1000 жители.Според други данни в наши дни в селото има 200 къщи-110 ортодоксални и 90 баптиски.

-предполага се,че около 1100 от жителите на общината са от български произход.

-Шкеите са български приселници във Влахия,Трансилвания и Банат още от
Средновековието.Повечето от тях са били богомили или павликяни.Местните
румънци и унгарци ги наричат шкеи ,което вероятно произлиза от  славяни.В течение на времето те са почти напълно асимилирани от съседите си румънци,унгарци,немци.


.
                         Ла Секуй-Зекелфйолд-Земята на Секелите
                                                            13 000 кв/км


                                                           Окръг Ковасна


население-224 449
етнически състав-унгарци (секели)-164 158  73,79%,румънци-51 790   23,28%,роми-5973  2,68%

Селища населени с българи- секели:
                                                                                                                                                  ---гр.Сфинто Георге-61 543 жители
секели-46 178   (75%),румънци-14 178  (23%),роми-932                                                                                                                                                            -гр. Търгу-Секуеск-20 488 жители
секели-18 633,румънци-1600,цигани-195
-гр.Ковасна-11 369  жители    секели-7549  (66,4%),румънци-3672   (32,7%)
-гр.Бараолт-9670 жители   секели-9271  (96%),румънци-300
-гр.Байлетушиад-1726 жители  секели-1615  (93,46%),румънци-(6%)
-гр.Влахида-7042 жители  секели-6960  (98,3%)
-гр.Балан-7902 жители   румънци-5121  (64,8%),секели-2724  (34,5%)
-гр.Борсек-2864 жители  секели-2241  (78,2%)


                                                            Окръг Харгита

Население-326 222
Етнически състав-унгарци (секели)-276 106  84.6%,румънци-45 870   14.1%,роми-3835   1.2%

Община Меркуря Чук-42 029

етнически състав-унгарци (секели)-(81.8%),румънци,роми

гр.Меркуря чук-42 029 жители
секели-34 388  (81.8%),румънци-7274

Община Георгени-20 018

Етнически състав-секели-17 527  (87.6%),румънци,роми

гр.Георгени-20 018  жители
секели-17 527  (87,6%),румънци-2161  (10,8%)

Община Одорхей Секуеск-39 926

Етнически състав-секели-35 359  (96.7%),румънци

гр.Одорхей Секуеск-36 926 жители                                                                                    секели-35 359  (95.75%),румънци-1077,цигани-429

Община Топлица-16 839

Етнически състав-румънци-11 291  71.1%,секели-4039  (25.4%),роми-486  (3.1%)

Община Кристуру Секуеск-9672

гр.Кристуру-Секуеск-9672  жители       секели-9200 (95,1%) ,цигани-239,румънци-220

-Секели живеят и в градовете Клуж и Одорхей Мугени.В районите Клуж и Алба те са около 20 000.Секели има и в Буковина.
-Секелите (секуите) са преки наследници на прабългарското племе есегел.В наши дни те са силно унгаризирани и в преброяванията са записани като унгарци.

-Областта Трансилвания е известна още като Седмиградско,Ardeal,Erdely и Siebenburgen.Bulgarnation.com
Гр.Сибиу
Герб на Окръг Ковасна
Гр.Сфинто Георге
Герб на град Сфинто Георге
Герб на Окръг Харгита
гр.Търгу Секуеск
Гр.Меркуря Чук
Герб на Меркуря Чук
Статуя на Св.Никола
       гр.Георгени
гр.Одорхей Секуеск
Карта на Страната на секелите
Сайт на българите в Румъния
За българите в Трансилвания
Българите в Румъния-Начало
За българите във Влахия-Долж
За българите във Влахия-Телеорман
За българите в Молдова и Добруджа
Next
За българите в Влахия -Букурещ,Илфов
За българите във Влахия-Гюргево,Дъмбовица,Кълъраш
За българите в Окръг Олт