Българи в Молдова-снимки
с.Твардица-Църква
с.Твардица
с.Твардица-Паметник на Левски
Символът на Тараклия
Тараклийският университет