Българи в Македония-Тетово-снимки
Св.Атанасий-с.Лешок
гр.Тетово
Св.Богородица-Тетово
с.Чашка
Черква Св.Никола-Щип
гр.Щип