гр.Неготино
Св.София-Охрид
гр.Охрид
с.Петровец
Църква Св.Климент-Охрид
Българи в Македония-Охрид-Снимки
Bulgarnation.com