Българи в Македония-Делчево-снимки
Гр.Делчево
Манастир Св.Йоан Претеча
с.Слепче-Демирхисарско
   Манастир Свети Петър
с.Смилево-Демирхисарско
Река Черна
  Манастир Свети Никола
с.Топлица-Демирхисарско
Гр.Демирхисар
Стар Дойран
Дойранско езеро
  Паметник на Даме Груев
с.Смилево-Демирхисарско