Българи в Гърция-Родопи- Снимки
гр.Комотини (Гюмюрджина)
с.Органи (Химетлий)
гр.Комотини
с.Дрими (Карадере)
с.Ясмос (Ясъкьой)
Bulgarnation.com
Web Page Maker, create your own web pages.