Българи в Гърция-Ксанти-снимки
гр.Ксанти
Ехинос (Шахин)
гр.Ксанти
с.Котани (Кошналар)
с.Термес (Бани)
с.Медуса (Мемково)
Bulgarnation.com