Българи в Гърция

                                                 Леринско

Община Като Клинон-3963

с.Като Клинес(Долно Клещино) - населено с 455 жители  българи-гъркомани -70% и понтийски гърци-30%
с.Клитос или Месохори (Хасаново) - населено с българи-514
с.Ано Калиники (Горно Калиник)- населено с българи-325
с.Ники(Негочани)-населено с 489 жители българи гъркомани и гърци
с.Буфи-Акритас(Буф) - населено с българи -134
с.Кладорахи(Кладороби) - населено с българи-76
с.Кратеро(Раково)-българи гъркомани-151
с.Парорио(Битуша)-населено с българи- гъркомани-38                                                                                                                                         с.Агия Параскеви(Света Петка)-населено от българи-гъркомани-209                                                                                                                                                с.Етнико(Обсирско,Обсирено)-населено от българи-гъркомани-71                                                                                                         
с.Марина(Сакулево)-населено от българи-гъркомани-200                                                                                                                                                  с.Като Калиники(Долно Каленик)-населено с 145 жители българи и  гърци.
с.Полиплатано(Клабучища)- с 389 жители българи-гъркомани-75% и гърци-25%
с.Ано Клинес  ( Горно Клещино) - населено с 222 жители понтийски гърци и българи

- В общината има 17 селища


Община Перазматос-5510

с. Перазма (Кучковени) - населено с българи -499
с. Ано Идруса (Горни Котор) - населено с 402 жители българи и малко албанци
с. Идруса (Долни Котор) - населено с 364 жители българи и българи-гъркомани,албанци
с. Полипотамо (Неред) - населено с българи -482
с. Амохори (Песочница) - населено с 1294 жители  българи-80% и гърци-20%
с. Атрапос (Крепешино) - населено с българи -174
с. Триандафилия-Папаянис(Лагино)- населено с 83 жители българи  и българи- гъркомани
с. Лептокариес(Лесковец) - населено с българи -116
с. Тропеухос(Махала)-населено с 371 жители гърци и българи
с. Агиос Варталомеос (Въртолом)- населено с 437 жители понтийски гърци.Според Т.Симовски в селото живеят и македонци (българи) и власи.

-В общината има 14 селища

- В окръга живеят около 35 700 граждани от български произход,от които 33 700 с македоно-българско самосъзнание,а 2000 са гъркомани.                                                                                                                                       -Според някои източници македонските българи представляват около 75-80% от населението на окръга-44 200.
                                                        Окръг Иматия

население-144 835                                                                                площ-1 701кв.км
Център-гр.Верея


Община Верея - 47 411

гр.Верея (Бер)-42 794 - население :гърци, власи и българи-гъркомани
с.Тагарохори (Тарамон)-203 жители  гърци-75% и българи-гъркомани-25%.
с.Харадра (Братинища)-78 жители каракачани.Според други данни в селото живеят гъркоезични българи-гъркомани.

Oбщина Наусас - 22 288  

гр. Науса(Негуш)-19 870 - населен с гърци, българи -гъркомани- 5000, власи
с.Янакохори (Янаково)-410 жители  българи-гъркомани и гърци.
с.Аркохори (Аркудохор)-332 жители българи-гъркомани
с.Станимахос (Хоропан)-777 жители.Над 80% от населението му са потомци на бежанци от българският град Асеновград (Станимака).За тях се предполага,че са културно и езиково асимилирани българи.Останалите жители на селото са понтийски гърци, власи и каракачани.
с.Неа Страндза или Родакиноя-24 жители.Потомци на бежанци-гърци от Странджа,Източна Тракия.Възможно е по-произход да са българи-гъркомани.


Община Антемион-8147

с.Копанос (Горно Копаново,Копаново) - населено с 2144 жители  гърци и българи-гъркомани.                                                                                                                                                 с.Епископи (Пископия)-1916 жители  гърци-50% и българи-гъркомани-50% .                                                                                                                                 с.Левкадия (Голишани) -967 жители  гърци и българи.                                                                                                                         с.Марина (Цар Мариново,Църмариново)- 1076 жители  българи-гъркомани и гърци.Иванов-българи-70%,гърци-30%.
с.Хариеса (Долно Копаново)-974 жители-гърци и българи-гъркомани
с.Моноспита (Минощица)-916 жители българи-гъркомани и гърци.


Община Иринуполис-4006

с.Ангелохори (Вещица Берска)-населено с 1707 жители  гърци и малко българи-гъркомани.
с.Полиплатанос(Вещица,Вещица Воденска)-884 жители българи-гъркомани и гърци.
с.Архангелос(Ново село,Еникьой)-380 жители българи-гъркомани и гърци.
с.Палео Зервохори (Жервохор)-369 жители българи-гъркомани


Община Довра-5154

с.Агиос Георгиос(Янчища)-1682 жители  гърци,българи и българи-гъркомани.
с.Патрида(Туркохор)-1287 жители  гърци и българи-гъркомани.
с.Фития (Чорново)-483 жители българи-гъркомани
с.Трилофос (Яворница)-661 жители  гърци,българи-гъркомани,власи.Според Р.Иванов-бежанци от с.Куклен-България-65% и българи-35%.
с.Агия Марина (Света Марина)-788 жители гърци и българи-гъркомани.Според други сведения селото е чисто гръцко.

Община Апостолу Павлу-5360

с.Неа Никомадия (Братишница,Брайнат)-866 жители гърци и българи гъркомани.
с.Палея Ликояни (Луковица,Ликовища)-122 жители  гърци и българи-гъркомани

Община Александрия

Гр.Александрия(Гида)-13 229 жители.Населението е основно гръцко,но има и местни българи-гъркомани.
с.Нисели (Големо Нишел)-733 жители гъркоезични българи-гъркомани и гърци.Според други данни селото е чисто гръцко.
с.Неохори (Нихор)-604 жители гъркоезични българи-гъркомани и гърци.Според други сведения цялото население е от гръцки произход.
с.Камбохори (Триховища)-населено с 768 жители българи-гъркомани и гърци.Намира се на българо-гръцката езикова граница.
с.Нисио(Ниси)-1517 жители.Според Р.Иванов в селото живеят местни гърци и бежанци,приселници от българските селища Чорново,Драчкуп,Гуменидже.Според други данни жителите са местни гърци и бежанци.

Община Меликис

с.Трилофиа (Трихлево)-197 жители  гъркоезични българи-гъркомани и гърци.Според други сведения селото е чисто гръцко.
с.Анкатия (Грисел)-1350 жители гърци и гъркоезични българи-гъркомани.Според други данни селото е чисто гръцко.

Община Плати 
                                                                                                                                                             с.Ниселуди (Малък Нишел)-157 жители гъркоезични българи-гъркомани и гърци.Според други данни селото е чисто гръцко.
с.Кидония (Малко Алабор)-253 жители гъркоезични българи-гъркомани и гърци.Според други данни селото е чисто гръцко.

Община Трикала
с.Трикала-1710 жители.Населено с гърци-бежанци и българи-гъркомани.Други данни посочват селото като изцяло гръцко.

Община Антигонидес
с.Епископи (Пископи)-535 жители гърци и българи.Намира се на българо-гръцката езикова граница.

    -В  окръг Иматия живеят около 14 400 граждани с български произход,от които 3870 са с македоно-българско самосъзнание,10 200 са гъркомани,а 330 са почти напълно елинизирани.  


                                                                      
            
Гр.Науса-Негуш
гр.Верия-Бер
Гр.Науса-Център
Българи в Гърция-Начало
За българите в Серес,Неа Зихни
За българите в Серес,Сидерокастру,Ираклияс
За българите в Окръг Тесалоники
За българите в Окръг Килкис
За българите в Леринско
За българите в Костурско
За българите в Костурско-Аргус Орестику,Несторио
Bulgarnation.com
За българите в Окръг Пела-Едеса,Яница
Next
За българите в  Окръг Пела-Едеса,Яница
За българите в  Окръг Пела-Мъглен,Пела
За българите в Гърция- Окръг Козанис
За българите в Западна Тракия-Окръг Родопи
За българите в Западна Тракия-Окръг Ксанти
За българите в Западна Тракия-Окръг Еврос
Амохори-Песочница
гр.Александрия
Web Page Maker, create your own web pages.