Българи в Гърция

                               Западна Тракия

Население - 368 993                                                                        Площ: 8712 кв/км

Етнически състав:
преброяване 1991г. - гърци - 231 000, турци - 78 300, българи - мюсюлмани (помаци) - 36 700- (10,6%),роми-15 000


-Към 2005 г. в Западна Тракия , според гръцки източници живеят около 80 000 турци и 40 000 българи мохамедани.В окръг Родопи мюсюлманите са 51.77 %,в окръг Ксанти-41.19%,а в окръг Еврос-4,65%.Общо за областта мюсюлманите са 28.88% от населението.
-Към 2010 г. действителният брой на българите-мюсюлмани в Западна Тракия е между 60 000 и 80 000.
-Гърция официално назовава българите- мохамедани с етнонима-"помаци"
-Българите-мохамедани в областта имат турско или "помашко" самосъзнание.
-В района живеят и около 35 000-50 000  елинизирани българи-християни,8500-10 000 българи християни-гъркомани,13 000-18 000 гагаузи-гъркомани,300 македонски българи.
-Предполага се,че към 2010 г. в гръцката провинция Тракия живеят между 120 000 и 160 000 гръцки граждани от български произход.
-В областта живеят и около 30 000 български граждани (работници и емигранти)
                                  Окръг Родопи

население-110 538                                                                                       площ-2543 кв/км   
етнически състав от 2001 г.: гърци-53 279  48,2%,турци-42 000  38%,българи-мохамедани-11 000  10%,цигани-мюсюлмани    
-мюсюлманите в окръг Родопи са-51,8%
-Предполага се,че към 2010 г. действителният брой на българите-мюсюлмани в Окръг Комотини е около 20 000.
-Местните българи-мюсюлмани вече са основно туркоезични и имат турско или помашко самосъзнание. 
-В Окръга живеят около 2000 местни българи-гъркомани и няколко хиляди бежанци българи-гъркомани и елинизирани бългри от Северна Тракия,Одринска Тракия и Мала Азия. В Окръг Родопи живеят и около 3000 гагаузи-гъркомани.                                                                                                                             Община Кехрон-1538
с. Кехрос (Мерикос) населено с българи - мохамедани - 147
с.Като комби (Ашакамберлер)- населено с 20  българи - мюсюлмани-казълбаши
с.Ано комби (Окаракамбелер)-населено с 41  българи - мюсюлмани-казълбаши
с.Хлой (Хебилкъой) - населено с българи - мохамедани - 426
с.Микро Кехрос-населено с българи-мохамедани-167
с.Цука(Чука)-населено с българи-мохамедани-67
с.Монастирио(Мaнастир)-населено с българи-мохамедани-между 79 и 100
с.Харадра(Карадере)-населено с българи-мюсюлмани казълбаши-120
Община Органи-2825
с.Вирсини(Хаджиаврен,Хаджи Юрен) - населено с 403 туркоезични българи-мохамедани
с.Като Bирсини(Козвиран Коз Юрен)- населено с 173 туркоезични българи - мохамедани
с.Кардамос(Гердеме)-населено с 190 туркоговорящи българи-мохамедани
с.Змигада (Челба,Чалаби) - населено с 243 туркоговорящи българи - мохамедани
с.Миртиски (Мусаджик) - населено с българи - мохамедани - 433.Местният бъгарски диалект е запазен.
с.Ано Кардамос-населено с 126 туркоговорящи българи-мохамедани-126
с.Кими (Кезвирен) - населено с 403 туркоговорящи българи - мохамедани
с.Ковало(Кованлък)-населено с 89 туркоговорящи българи-мохамедани
с.Драня (Коздере)-170 жители туркоговорящи българи-мюсюлмани
с.Органи (Химетлий)-511 жители туркоговорящи българи-мюсюлмани
с.Каливия (Колибелер)-84 жители туркоговорящи българи-мюсюлмани
-българите-мюсюлмани в общината са около 3000


Община Комотини-52 659
гр.Комотини (Гюмюрджина) - 46 600 жители  турци-50%,гърци, българи-мохамедани (в процес на турцизация),цигани,елинизирани българи и гъркомани(местни и от Северна Тракия),арменци.Други данни посочват,че гърците са мнозинство,около 50% от населението на града.
с.Мегалиада  (Ада дере) - населено с българи - мохамедани - 9
с.Саракина (Саранджина) - населено с българи - мохамедани - 78
с.Нимфея (Яново,Яникьой,Еникъой) - населено с българи - мохамедани -70
с.Катомитаис (Долубурун) - населено с българи - мохамедани
с.Аномитикос (Арарак бурун) - населено с българи - мохамедани -6
с.Месохори-(Ортакчи)-населено с българи-мохамедани-161
с.Родитис-населено с 753 жители  гърци и малоазийски елинизирани българи- т.н.Трака-Трука
с.Калитея-има малоазиатски елинизирани българи-трака трукаОбщина Филира-8014
с.Есхон или Есохи (Ешекдере) - населено с българи - мохамедани -между 700 и 357
с.Рогада(Казълагач) - населено с българи - мохамедани - 366
с.Аратос(Караджа Отлан или Караолан)-населено с 1124  българи-мохамедани и гърци
с.Архонтика(Челебикьой)-населено с българи-мохамедани-333
с.Ано Дросини(Юнтрен)-населено с 119 жители българи-мохамедани-60% и турци 40%
с.Дрими(Карадере)-населено с българи-мохамедани-320Община Состис-6685
с.Керасия (Керазли) - населено с българи - мохамедани- 16
с.Фолеа (Юванджели) населено с българи - мохамедани - 251
с.Состис (Сусуркъой) - населено с 750 жители турци,гагаузи,българи -мохамедани
с.Линос(Козлудере)-населено с българи-мохамедани-408
с.Кристали(Текедере)-населено с българи-мохамедани-9
с.Асомати-786 жители основно гагаузи-гъркомани
с.Мисхос (Чепели)-724 жители българи-мюсюлмани
с.Полянто (Юрлюкьой,Нарликьой)-794 жители българи-мюсюлмани и гърци
с.Трикорфо (Кара Муса)-9 жители българи-мюсюлманиОбщина Ясмос-6614
с.Мелитена (Баладжа,Балица) - населено с българи - мохамедани - 42
с.Коюндере - населено с българи - мохамедани
с.Генети (Еникъой) - населено с българи - мохамедани
с.Мосаико(Кара Муса)-населено с българи-мохамедани и гърци-188
с.Ясмос (Ясъкьой)-2732 жители  българи-мюсюлмани и гърци.Според някои данни местните мюсюлмани са турци.Община Маронея
с.Калития-205 жители.В селото живеят малоазийски българи-гъркомани от с.Къз-Дервент-Турция.Те спадат към етнографската група Трака-Трука.Селото се намира в микро район Амарантон.
-В селата Салмони(Салманли) и Мирана(Муратли) живеят малък брой българи-мохамедани.Възможно е в село Ксилагани да живеят и потомци на българи-гъркомани.


Община Амаксадес-1591
с.Амаксадес(Арбаджикьой)-населено с 1030 жители гърци и българи-мохамедани
с.Ано Амаксадес (Арабаджиккьой)-533 жители българи-мохамедани


Община Сапон-9542
с.Амфиа-408 жители основно гагаузи-гъркомани.
с.Неа Санта (Балдърак)-231 жители гърци и българи-мюсюлмани.Други данни посочват селото като гръцко.

с.Неа Калисти-461 жители основно гагаузи-гъркомани.Община Айгеру
с.Лике (Горно Курджали)-1040 жители гърци и българи-гъркомани.Община Арианон
с.Нео Сидерохори (Джамбаз)-891 жители гърци, потомци на елинизирани българи от Демиркьой (Малък Самоков)-днешна Европейска Турция.Община Нео Сидерохори.Карта на Западна Тракия
гр.Комотини (Гюмюрджина)
с.Органи (Химетлий)
гр.Комотини
с.Дрими (Карадере)
с.Ясмос (Ясъкьой)
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Турция
Българи в Косово
В други държави
Bulgarnation.com
Next
За българите в Западна Тракия-Окръг Ксанти
За българите в Серес,Сидерокастру,Ираклияс
За българите в Окръг Тесалоники
За българите в Окръг Килкис
За българите в Леринско
За българите в Окръг Иматия и Леринско
За българите в Костурско
За българите в Костурско-Аргус Орестику,Несторио
За българите в Серес,Неа Зихни
Българи в Гърция-Начало
За българите в  Окръг Пела-Едеса,Яница
За българите в  Окръг Пела-Мъглен,Пела
За българите в Гърция- Окръг Козанис
За българите в Западна Тракия-Окръг Еврос
Web Page Maker, create your own web pages.