Българи в Гърция

                                       Западна Тракия


                                                                Окръг ЕвросНаселение-144 023                                                                                           Площ-4242кв/км     

Етнически състав-Преброяване-2001 г. гърци-136 821 95%,българи-мюсюлмани (помаци)-2000  2%,турци-2000  2%,роми 

-мюсюлманите в окръга са 4,65% от населението
-Предполага се,че към 2010 г. българите-мюсюлмани са около 4000
-Местните гърци,в значителната си част са наследници на елинизирани българи известни като Парапанковци-около 30 000-40 000
-В Окрът Еврос,най-вече около Орестияда и Димотика в 21 села живеят и гагаузи-гъркомани.Техният брой е около 10 000-15 000.
-Предполага се,че в Окръг Еврос живеят минимум 5000 местни българи,най-вече гъркомани.

      
Община Орфеа-6146
с.Аморио (Кара Бейлик)-552 жители гърци (елинизирани българи-парапанковци и бежанци от Одринска Тракия),гагаузи-гъркомани.
с.Мандра-191 жители  гърци (елинизирани българи-парапанковци)
с.Лавара (Салтъккьой)-1580 жители гърци (елинизирани българи-парапанковци)
с.Агриани(Ахренбунар)-451 жители  гърци,българи-мюсюлмани и турци
с.Мавроклиси (Караклисе)-между 60 и 185 жители  албанци-гъркомани и гърци (елинизирани българи),бежанци от с.Белополяне-Ивайловградско.
с.Протоклиси (Башклисе)-669 жители  албанци-гъркомани,гърци (елинизирани българи),бежанци от Ивайловградско,българи-гъркомани
Район Микро Дерио-2103
етнически състав-гърци,българи-мохамедани и турци
с.Микро Дерио(Малък Дервент)-255 жители гърци (елинизирани българи от Ивайловградско и бежанци от Одринска Тракия)
с.Герико(Катрунджа)-136 жители   българи мохамедани и турци
с.Гонико(Бабалар)-398 жители  българи-мохамедани казълбаши
с.Руса(Рушанлар)-305 жители  българи-мохамедани
с.Петролофос(Таштепе)-109 жители  българи-мохамедани и турци
с.Сидирохори(Авренбунар)-355 жители  българи-мохамедани и турци
с.Мега Дерио (Голям или Буюк Дервент)-545 жители  българи мюсюлмани и гърци.Според други сведения населението на селото се състои от турци,българи-мюсюлмани и гърци.
с.Месимер (Месемлер)-българи-мохамедани
-голяма част от турците в община Орфея,вероятно са българи-мохамедани
Община Тригоно-6656 жители
с. Орменио (Чермен,Черномен)-807 жители гърци,основно  елинизирани българи от Ивайловградско,Свиленградско,Тополовградско,Хасковско(селата Орешец и Ефрем ).В селото има и бежанци от Одринска Тракия,както  и 6 семейства гагаузи.
с.Дикия (Къдъкьой)-796 жители гърци-бежанци и елинизирани българи
с.Марасиа (Мараш)-198 жители  гърци-бежанци и  гъркоезични българи.
с.Комара (Комарли)-753 жители гърци-бежанци и елинизирани българи от Ивайловградско и Свиленградско.
с.Птелеа(Караагач)-477 жители елинизирани българи от Българска Тракия и гърци-бежанци от Одринска Тракия.
с.Пендалофос (Бештепе)-665 жители гърци (елинизирани българи и бежанци от Източна Тракия и Мала Азия).
с.Милеа (Бекташли)-104 жители гърци (елинизирани българи)
с.Петрота (Карабаа)-312 жители гърци (елинизирани българи)
с.Терапио (Саръяръ)-133 жители гърци (елинизирани българи)
с.Канадас (Епчели)- 224 жители основно гагаузи-гъркомани-63 семейства.
с.Спилио,Спелайо (Испитли)-443 жители В селото гагаузите-гъркомани са 30 семейства.Болшинството от населението е гръцко.
с.Дилофо,Дилофос(Юрелкьой)-81 жители основно гагаузи-гъркомани-24 семейства.
с.Пали (Бюлдюркьой)-246 жители .В селото живеят гърци(елинизирани българи) и 7 семейства гагаузи-гъркомани
с.Плати (Сидерли) -601 жители  гърци и 7 семейства гагаузи-гъркомани.
Община Киприну-2915
с.Кипринос (Саръхадър)-между 600-1157 жители  българи-гъркомани и гагаузи-6 семейства.
с.Амовуно(Симавна,Самавка)-184 жители в 70 къщи. Гагаузите са 59 семейства и са  мнозинство.Те са приселници от Турция от 1923 г.
с.Филакио (Сейменли)-473 жители в 180 домакинства.В селото живеят елинизирани българи от Северна Тракия ,гърци-бежанци от Одринско,гагаузи-гъркомани.Гагаузите в селото живеят в 34 семейства.
с.Керамос(Керемидли)-290 жители.В селото живеят гърци(елининизирани българи от Българска Тракия и бежанци от Одринско),както и гагаузи-гъркомани-16 семейства.
Община Метаксадес-4486 жители
с.Метаксадес (Токмаккьой)-874 жители гърци (елинизирани българи-парапанковци и бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия)
с.Палиури (Чалъккьой)-гърци (елинизирани българи-парапанковци)
с.Аспронери (Акбунар)-гърци (елинизирани българи-парапанковци)
с.Лади (Емледин)-гърци (елинизирани българи-парапанковци)
с.Хионадес (Карликьой)-гърци (елинизирани българи парапанковци)
с.Савра -12 семейства гагаузи-гъркомани
Община Дидимотихо-18 998 жители
Гр.Дидимотихо (Димотика)-18 998 жители  гърци(елинизирани българи-парапанковци и гърци бежанци ),българи-гъркомани,роми,българи-мохамедани,турци.
с.Куфовуно (Инджекьой)-958 жители гърци (бежанци от Одринска Тракия и елинизирани българи-парапанковци).
с.Мани (Кадъккьой)-526 жители гърци (елинизирани българи-парапанковци).Според други сведения произходът на населението на селото се свързва с Южна Гърция.
с.Тиреа (Капъджиккьой)-гърци (елинизирани българи-парапанковци).
с.Асвестадес (Киречарнауткьой)-302 жители  гърци (елинизирани българи-парапанковци) и гагаузи-гъркомани-3 семейства.
с.Кароти (Куруджукьой)-723 жители гърци (елинизирани-българи-парапанковци).
с.Пранги- гърци (елинизирани българи-парапанковци).
с.Поименико (Чобанлъ) -551 жители гърци (елинизирани българи-парапанковци)
с.Кяни (Чаушли)-550 жители гърци (елинизирани българи-парапанковци и бежанци от Източна Тракия),българи-мохамедани.
с.Елинохори (Булгаркьой)-756 жители българи-гъркомани и бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия.
с.Евгенико-133 жители.В селото живеят 22 семейства гагаузи-гъркомани.
с.Костис-В селото живеят и 12 семейства гагаузи-гъркомани.
Община Орестияс-22 000
Гр.Орестиада-15 246  жители гърци,бежанци от Одринска Тракия (с.Караагач) и гагаузи-гъркомани.Гагаузите са голяма част от населението на града.
В предградията на Орестиада,Ано Иной и Като Иной живеят 237 семейства гагаузи.
с.Турио(Каблешково,Урлу,Furio)-706 жители  гагаузи-гъркомани-194 семейства и гърци (бежанци от Одринска Тракия,Мала Азия и елинизирани българи-парапанковци)
с.Лепти -793 жители.В селото има 15 гагаузки семейства
с.Сагини(Палая Сагини) -13 жители гагаузи.Други данни-244 семейства
с.Пиргос(Неос Пиргос) -894 жители.Основно гагаузи-гъркомани в 85 семейства.В селото живеят и елинизирани българи от с.Орешец-Хасковско.
с.Валтос-565 жители.Населено с гърци и 23 семейства гагаузи-гъркомани.
с.Ипсос-33 семейства гагаузи-гъркомани
с.Клисо(Клейсо,Kliso)-94 семейства гагаузи-гъркомани.
Община Нея Виса
с.Ризия(Дуджарос)-1684 жители гърци бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия и елинизирани българи-парапанковци
Община Ферес-9839
Гр.Ферес (Фере)- 5200 жители гърци (част, от които парапанковци) ,турци,българи-гъркомани.
с.Мелия (Балъкьой)-75-93 жители гърци-понтийци и малко българи-гъркомани от Одринско.Намира се в близост до град Ферес.
с.Трифили (Пашмакчи)-175 жители гърци (елинизирани българи-парапанковци)
Община Александруполис
гр.Александруполис(Дедеагач) -52 720  гърци, турци, цигани, българи-гъркомани
с.Макри-805-820 жители гърци,българи-гъркомани,турци
с.Кирки (Кърка)-населено основно с българи-гъркомани
Община Траянополи-3335
с.Аетохори (Доганджа)-населено с гърци(елинизирани българи)
с.Лутрос  (Лъджакьой)- населено с 1049 жители гърци и българи - гъркомани.
Община Суфлио-7519
Гр.Суфли-4258 гърци(болшинството,от които елинизирани българи-парапанковци),албанци-гъркомани.
с.Сидеро (Демирьорен)-475-499 жители  българи-мохамедани и турци.
с.Дадиа (Чамкьой)-800 жители гърци (бежанци от Одринска Тракия и местни елинизирани българи-парапанковци)
-Възможно е мюсюлманите в предимно гръцкото с.Коримвос (Крушево,Хаджиаликьой)
да са от български произход.
Община Тихеру-4103
с.Лефкими (Каваджик)-населено с гърци (елинизирани българи-парапанковци)

.

гр.Дидимотихо (Димотика)
гр.Дидимотихо (Димотика)
гр.Орестиада
гр.Ферес
гр.Александруполис
Карта на Окръг Еврос
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Турция
Българи в Косово
В други държави
Bulgarnation.com
За българите в Серес,Сидерокастру,Ираклияс
За българите в Окръг Тесалоники
За българите в Окръг Килкис
За българите в Леринско
За българите в Окръг Иматия и Леринско
За българите в Костурско
За българите в Костурско-Аргус Орестику,Несторио
За българите в Серес,Неа Зихни
Българи в Гърция-Начало
За българите в  Окръг Пела-Едеса,Яница
За българите в  Окръг Пела-Мъглен,Пела
За българите в Гърция- Окръг Козанис
За българите в Западна Тракия-Окръг Родопи
За българите в Западна Тракия-Окръг Ксанти
Web Page Maker, create your own web pages.