Българи в Албания-Мала Преспа-снимки
гр.Корча
с.Пустец
Преспанското езеро
гр.Кукъс
Глобочане
Лин
Горица
Бобощица
Web Page Maker, create your own web pages.