Собствено Търсене
                                                           Бесермяни

                                                                                                                                                                                      -                "Бесермяните"(бесермяне,бесерманъес,бесерман,besermyan) са малка етническа група от волжко-български произход,която живее на територията на Удмутрия,основно в Юкаменски,Глазовски,Белезински и Ярски район.В 10 села те са 100% от населението,а в 41 живеят смесено с други народности.                 
           Техният брой по-официални данни е 3120 ,но броят им е значително по-голям.До 1926г. на територията на Русия са живеели около 100 000 бесермяни.Днес значителна част от тях са удмутризирани и говорят на език близък до удмутрския с много остатъци от древния булгарски език.Религията им е странна смесица от ислям,езичество и християнство.По произход те са потомци на прабългарското племе барсили (бесери).Доказателство за това е и историческия труд на Д.Щелкин-"Исторически корни уральцев ",където той пише,че в състава на удмутрите се влива една българска част,която днес се явява в етническата група -бессермян.
          За волжко-българският произход на днешните бесермяни свидетелствуват както  данните от руските летописи,така и записките на С.Хербертщайн, където жителите на Казанското ханство се наричат „бесермени”,
         Монголите на Чингиз хан наричали българите на кан Челбир (1178-1225) “бесермени”, а българите наричали монголите “татари”.


Бесермянка
Бесермянски жени
Bulgarnation.com
Българи в Русия-Начало
  • Волжки българи мохамедани

  • Чуваши

  • Кряшени

Бесермяни
Карта на районите населени с бесермяни в Удмутрия
Bulgarnation.com
На внимания Волжких Булгары!